Открытый урок "Хаталар өстендә эш. Хикәя фигыль. Кабатлау" 3 класс

МБОУ “Абдрахмановская СОШ”
Открытый урок по татарскому языку
по теме
“Хаталар өстендә эш. Хикәя фигыль. Кабатлау”.
Укытучы:
Гарифуллина Элмира Камил кызы,
татар теленнән һәм әдәбияты укытучысы.
16 гыйнвар ,2017 уку елы
Максаты: укучылар белән хикәя фигыльне кабатларга, аларны таный һәм сораулар
куярга өйрәтү, игътибарлылык булдыру, укучыларда бер – берсенә карата ихтирам,
хөрмәт хисләре тәрбияләү.
Дәресне җиһазлау: биремле карточкалар., китаб, проектор.
Дәрес планы.
I. Оештыру өлеше.
Девиз: без дәрескә хәрвакыт язер.
II. Актуальләштерү.
1. Өй эшен тикшерү.
- Сезгә кагыйдә кабатларга иде, әйдәгез катлыйк әле.
2. Матур язу.
Менә салкын кыш килде.
-Күчереп алыгыз һәм грамматик схема күрсәтегез.
III. Уку мәсәльәсен кую.
Кроссворд “Синонимнар”.
- Балалар әйтегез әле миңа нәрсә ул синоним?
- Мин хәзер сезгә әйтәм сүзләр, ә сез миңа бу сүзгә синоним уйлап
әйтегез.
1. Әйбәт – яхшы 9. Ярдәм итте –булышты.
2. Назлы – иркә. 10. Кызык – күнелле.
3. Бәләкәй - кечкенә. 11. Гыйнвар –январь.
4. Матур –чибәр.
5. Сөйкемле ягымлы.
6. Уй – фикер.
7. Дус- иптәш.
8. Ауды –егелды.
- Нинди сүз килеп чыкты?
- -Нәрсә турында сүз барыр бүген дәрестә?
- Нинди үзебезгә максат куябыз?
IV. Яңа материалны үтү.
1. Сораулар белән эш.
- Балалар, сорауларга җавап бирегез әле?
Хәзеге заман: 1) Ннди сорауларга җавап бирә?
2) Нинди кушымчалары ярдәмендә ясала?
Үткән заман: 1) Ннди сорауларга җавап бирә?
2) Нинди кушымчалары ярдәмендә ясала?
Киләчәк заман: 1) Ннди сорауларга җавап бирә?
2) Нинди кушымчалары ярдәмендә ясала?
- Әйдәгез шушы китерелгән мисаллар белән җөмләләр төзеп карыйк.
- Китерелгән җөмләне дәфтәргә языгыз һәм заманны билгеләгез.
2. “Снежный ком” уены. (Группада эш).
- Укый сүзенә нинди сораулар куя аласыз?
Мәсәлән: Кем? Ничек? Кайда? Кайчан? Кем белән?
-Хәзер сез группа белән эшлисез.
1 группа – китте 3 группа - кайткан
2 группа – барыр 4 группа – җырлыячак
V. Ял минуткасы.
Сингапур методы буенча. Җыр җырлый башлагач сез түгәрәк буенча йөри
башлыйсз. Җыр туктагач сеәз үзегезгә бар табасыз һәм кем зуррак шул башлый
сорауларга җавап әйтергә.
VI. Алган белемнәрне ныгыту.
1. Фигыльләрне үткән заманга куеп чыгыгыз. Берсе такта крыенда.
Бара, көлә, йөзә, очар, бии, укый, менә, бала.
-Үзәрә тикшерегез.
2. Мөстәкыль эш.
-Җәмләләрдә фигыльләргә тиешле кушымча өстәп языгыз. Үзәрә тикшерегез.
VII. Рефлексия.
Тест.
1вариант
1. Переведи
а) Мин үзем эшлим.
б) Мин җырларга яратам.
в) Минем уйныйсым килә.
2. Добавь окончания прошедшего времени
Бар…, кайт…, ач…, сип…, сөрт…
3. Вставь пропущенные буквы
Табиг…ть, б…дай, җ...р, дә...ләт, рәхм...т, там...ы.
4. Продолжи предложения
Оля чиста язды, ләкин… .
Без каникулны яратабыз, чөнки ... .
5. Поставь подходящие по смыслу глаголы ( барам, укыйм, кайтам).
Мин китапханәдә ... .
Мин китапханәгә ... .
Мин китапханәдән ... .
6. Переведи
Это платье красивее.-
Кошка под столом.-
7.Найди слово, отвечающее на вопрос кемне?
а) Кәрим;
б) аны;
в) әнигә;
г) чәчәкне.
8.Вместо точек поставь окончание. Мин апа... чәчәк бүләк итәм.
а) –гә;
б)-га;
в)- не;
г)-ка.
9. Напиши диалог про лето.
10. Какие окончание имеют глаголы «Хикәя фигыльләрнең юклык төре» ?
А) мы/ ми
Б) да/дә
В) лар/ләр
2 вариант
1.Переведи
Син үзең эшлисең.
Мин укырга яратам.
Әнинең эчәсе килә.
2. Добавь окончания прошедшего времени
Кил…, кит…, куй..., булыш..., шалтыра... .
3. Продолжи предложения
Олег бишле алды, чөнки... .
Җәй көне көннәр озыная, ә ... .
4. Вставь пропущенные буквы
Ашхан..., к...бестә. д...ге, караб...дай, пеш...кче.
Поставь подходящие по смыслу глаголы (ашыйм, чыгам, барам)
Мин ашханәгә... .
Мин ашханәдә ... .
Мин ашханәдән ... .
5. Переведи
Это яблоко зеленее.
Собака около стола.
6. Найди слово, отвечающее на вопрос нәрсәне?
а) Кәрим;
б) аны;
в) әнигә;
г) чәчәкне.
7. Вместо точек поставь окончание. Мин әни... чәчәк бүләк итәм.
а) –гә;
б)-кә;
в)- не;
г)-ка.
8. Напиши диалог про город.
VIII. Дәрескә йомгак.
- Фигыль нәрсәне белдерә?
- Фигыль нәрсә белән төрләнә?
- Белемнәренә, дәрестә катнашканлыкларына карап билге кую.
V. Өйгә эш бирү.
Карточкаларда эш.