Відкритий урок "Атоми, молекули, йони. Хімічні елементи, їх назви та символи" 7 класс

Відкритий урок. Хімія 7 клас
Тема: Атоми, молекули, йони. Хімічні елементи, їх назви та символи.
Мета:- Поглибити знання учнів про атоми й молекули, як складові частинки
речовини;
- дати поняття про йони та хімічний елемент;
- ознайомити учнів із сучасною українською номенклатурою;
- формувати вміння аналізувати, порівнювати, встановлювати причинно-
наслідкові зв’язки;
- розвивати пізнавальну мотивацію, уміння самостійно шукати
інформацію;
- виховувати навички взаємодії та взаємодопомоги.
Тип: засвоєння нових знань.
Базові поняття: атом, йон, хімічний елемент, атомне ядро, електрон, протон,
нейтрон.
Обладнання: ілюстрації портретів видатних учених; моделі та таблиці будови
атома, йонів; Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва; навчальні
презентації.
Форми роботи: евристична бесіда, розповідь, «мозковий штурм», робота з
опорною схемою, групова робота, дидактична гра.
Хід уроку
І. Організація учнів до роботи. 2 хв
Давайте привітаємо один одного посмішкою І хай вона буде у нас і в кінці
уроку. ІІ. Актуалізація опорних знань 3 хв
Бесіда:
ІІІ. Повідомлення теми, мети, завдань уроку. 2 хв
Вчитель звертає увагу на тему уроку, разом з учнями визначають мету та
завдання. (Слайд 1)
III.Мотивація навчальної діяльності. 2 хв
На дошці записано епіграф до уроку:
Природа має лиш один секрет -
Чи тут, чи там, у Космосу глибинах,
Все: від малих піщинок до планет -
Із елементів складене єдиних.
С.Щипачев
На прикінці уроку треба дати відповідь: « Чи згодні ви з епіграфом уроку?»
ІV. Вивчення нового матеріалу. 20 хв
1. Повідомлення вчителя.
У поемі Тіта Лукреція Кара « Про природу речей» ( I ст. до н. е.) існування
в природі небачених частинок доводиться такими фактами:
(фон прибой) (Слайд 2)
Ветер, во-первых, неистово волны бичует,
Рушит громады судов и небесные тучи разносит.
…Стало быть, ветры – частицы, незримые нами,
Раз и по свойствам своим и по действиям могут сравниться
С водами мощных рек, обладающих видимым телом.
…Далее, запахи мы обоняем различного рода,
Хоть и не видим совсем, как в ноздри они проникают.
…И, наконец, на морском берегу, разбивающем волны,
Платье сыреет всегда, а на солнце вися, высыхает.
Видеть, однако, нельзя, как влага на нем оседает,
Как и не видно того, как от зноя она исчезает.
Значит, дробится волна на такие мельчайшие части,
Что недоступны они совершенно для нашого взора.
Як називаються частинки, про які йдеться мова у творі, мовою сучасної
науки? З яких частинок складаються молекули?
Протягом бесіди колективно складаємо схеми будови речовини: тіла -
речовини - молекули, тіла - речовини - атоми, тіла - речовини - йони
наведенням прикладів ). (Слайд 3)
2.Демонстрація презентації:
- створення атомно-молекулярного вчення М.В.Ломоносовим
і Дж. Дальтоном. (Слайд 4)
3. Постановка проблемного запитання: на вашу думку атом - подільна
частинка?
4. «Мозковий штурм».
У ході висловлювань робимо висновок: атом це найдрібніша хімічно
неподільна частинка речовини. (Слайд 5)
5. Розповідь учителя. Відео «Будова атома» 24 с
6. Робота в зошитах:
- заповнення таблиці Оксиген
Частинка атома
Позначення
Маса
Заряд
Протон
р
8
+
Нейтрон
н
8
0
Електрон
е
-
- формування та запис визначення В атомі сумарний заряд протонів
дорівнює сумарному заряду електронів, тому атом електронейтральний
(Слайд 6)
7. Молекула. (Слайд 7)
Молекула найменша частинка речовини, що має її основні хімічні
властивості та здатна до самостійного існування.
Так вода, вуглекислий газ, кисень, озон, спирт, крохмаль — речовини
молекулярної будови. Молекули — це їхні структурні частинки.
Інші речовини, наприклад алмаз, графіт, кремнезем (річковий пісок)
складаються з атомів. Атоми — це їхні структурні частинки.
8. Проблемне запитання: що станеться з атомом, якщо він буде приєднувати
або віддавати електрони?
9. Робота з підручником (стор.43 ). (Слайд 8)
Йони - атоми , які втрачають, або приєднують електрони і стають
зарядженими частинками
Розглядаємо схему будови атомів і іонів Натрію та Хлору.
Учні записують у зошиті поняття йон, катіон, аніон.
Електрон - це аніон, а катіон - це позитивний йон
10. Формування поняття про хімічний елемент, як окремий вид атомів.
(Слайд 9)
Нині відомо 118 видів різних атомів, із них 90 зустрічаються в природі і 28 -
добуті штучно.Вид атомів із певним зарядом ядра називають хімічним
елементом.
Усі відомі нині речовини, а їх уже майже 20 000 000, утворені атомами різних
хімічних елементів. У цій безлічі речовин неможливо було б орієнтуватися, якби
не було чудового винаходу, що нагадує азбуку. За пропозицією шведського
хіміка Й. Берцеліуса хімічні елементи почали позначати однією або двома
літерами їхньої латинської назви.
(слайд 10)Наприклад, Оксиген позначається літерою О від Oxygenium
(Оксигеніум), Сульфур — S від Sulfur, Ферум — Fe від Ferrum тощо.
Такою хімічною символікою користуються з 1814р. й досі. Твоє завдання
полягає в тім, щоб поступово запам'ятати символи найважливіших хімічних
елементів, навчитися їх писати, вимовляти й розуміти, що вони позначають.
Зверни увагу: назви хімічних елементів пишуться з великої літери.
Усі хімічні елементи за властивостями поділяють на металічні й неметалічні. До
елементів-металів належать Алюміній AI, Натрій Na, Магній Mg тощо, до
елементів-неметалів — Оксиген О, Хлор СІ, Фосфор Р тощо. Така класифікація
дещо умовна, оскільки між елементами-металами й елементами-неметалами не
можна провести чіткої межі, проте ця класифікація широко використовується.
Всі відомі до 1869 року хімічні елементи , а їх було відомо на той час 63
елементи, систематизував та записав в таблицю Д.І.Менделєєв, (слайд 11) ця
таблиця названа в його честь. (слайд 12)
Давайте ознайомимося з таблицею.
Хімічні елементи розповсюджені в усьому Всесвіті, а на планеті Земля
найбільше зустрічаються: Оксиген, Силіцій, Алюміній, Ферум. (слайд 13)
А ви знаете, що наше з вами тіло складається з хімічних елементів?
(слайд 14)
Знайомимося з роздатковим матеріалом.
V. Закріплення нового матеріалу. (слайд 15)
Робота в групах за картками.
№1
1). Атом – це …
2). Катіон – це …
3). Із запропонованих сполук Н
2
O, Нe
,
НNO
3,
НgO, NН
3,
Н
2
SO
4,
NaOН
випишіть формули речовин, до складу яких входять атоми Гідрогену. (слайд
16)
4). Зайвий йон? а) Н
+
б) К
+
в) ОН
-
г) Al
3+
(слайд 17)
5) Який символ відповідає Карбону: а) К б) Са в) С г) Со (слайд 18)
№2
1). Хімічний елемент – це …
2). Аніон – це …
3). Із запропонованих сполук Н
2
SO
3,
Os, KOН, СоCl
2,
Н
2
O
2,
O
3,
МоS
2
випишіть формули речовин, до складу яких входять атоми Оксигену.
4). Зайвий йон? а) S
2-
б) Na
+
в) Cl
-
г) NO
3
-
5) Який символ відповідає Fepуму: а) F б) Fe в) Fr г) Fm
VI. Узагальнення нового матеріалу.
1.Дидактична гра « Так чи ні?». (слайд 19)Фронтальна бесіда за
питаннями:
- молекула - подільна частинка? +
-уявлення про існування двох видів найдрібніших частинок речовини
атомів і молекул вперше запропонував М.Ломоносов? +
- атом - найдрібніша хімічно неподільна частинка речовини? +
- йон - це нейтральна частинка? -
- електрон - це аніон? +
- катіон - це позитивний йон?+
- заряд протона +1? +
- маса нейтрона дорівнює 0?-
- протони знаходяться у ядрі атому?+
- хімічний елемент - це речовина?-
2.Картки «Хімічні елементи» (слайд 20)
Берилій, Карбон,Флуор, Натрій, Кальцій,Хлор, Калій, Гідроген, Магній,
Оксиген,
Літій, Нітроген
VII. Підбиття підсумків роботи учнів на уроці. (виставлення оцінок)
VIII. Рефлексія: Що корисного ви дізналися на уроці?
Чи згодні ви з епіграфом уроку? (слайд 21)
Як ваш настрій?
IХ. Домашнє завдання: (слайд 22) прочитати параграф 6 ( підручник
П.П.Попель, Л.С.Крикля) стор.41- 45 і відповісти на запитання №№ 39 - 41
стор. 48. Підготувати повідомлення (презентації) про походження назви
хімічних елементів.