Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів як засіб підвищення ефективності навчально-виховного процесу

Подписи к слайдам:
Доброго настрою

Життєрадісної атмосфери

Душевності між членами атестаційної комісії та мною

Сьогодні я всім бажаю

Тема: Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів як засіб підвищення ефективності навчально-виховного процесу Кожеурова Тетяна Олександрівна Шарівська загальноосвітня школа I – III cтупенів Валківської районної ради Харківської області 2018 Активізація

це діяльність, яка спрямована на стимулювання процесу усвідомлення учнями їхніх загальних інтересів і потреб як єдиної групи, визначення необхідних засобів та активних дій для досягнення усвідомлених цілей.

Не навчайте дітей так, Не навчайте дітей так, як навчали Вас. Вони народились в інший час” “Народна мудрість Активізація це:

Подолання пасивних форм навчання

Подолання пасивних форм викладання

Спільна діяльність викладача та учнів

Спонукання учнів до енергійного навчання

Подолання інерції

Активізація навчально-пізнавальної діяльності це мобілізація:

що здійснюється учителем за допомогою певних засобів і спрямовується на досягнення конкретних цілей навчання та виховання.

інтелектуальних

емоційно-вольових

фізичних сил

Через запитання

Прагнення мислити

Розуміння

Творче застосування

Відтворення

Пізнавальну самостійність

Активність учнів виражається через

Формула навчання:

ЗНАЮ

ВМІЮ

ЦІКАВО

Використання нестандартних завдань:
 • Сюжетно – рольові ігри;
 • Театралізовані вистави, казки;
 • Різнорівневі завдання;
 • Використання цікавинок на уроках(завдання для інтелектуального самовдосконалення, головоломки, ігрові вправи, задачі на матеріалі довкілля);
 • Творчо – пошукові завдання.
ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ ЯК ФОРМА АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.

Полягає у розробці та впровадженні дієвої і результативної системи використання інтерактивних технологій на уроках у початковій школі з метою активізації пізнавального інтересу

Тема

«Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів»

Урок

Уроки позакласного читання

Нестандартні уроки

Робота з ІКТ

Робота з енциклопе-дичною і довідковою літературою

Позакласна робота

Індивідуальні заняття

Робота з обдарованими дітьми

Сучасний урок – це твір мистецтва, де педагог уміло використовує всі можливості для розвитку особистості учня

Урок - казка

Урок - вікторина

Урок - подорож

Інтегровані уроки

Урок - КВК

Урок - гра

Музейний урок

Урок - екскурсія

Форми і методи
 • індивідуально-творча діяльність;
 • - творча діяльність в групах і парах (2-6 осіб); - навчально-ігрова діяльність на уроках.
 • Словесні (бесіда, розповідь, пояснення)
 • Наочні(ілюстрація, демонстрація, мультимедійна презентація, звукозапис)
 • Практичні (досліди, вправи, твори,)
 • Проблемно-пошукові ( проектна діяльність)
 •  Методи стимулювання інтересу до навчання (використання пізнавальних ігор, цікавих пригод, гумористичних уривків, інсценізацій .)
 • Інтерактивні методи («Мозковий штурм», «Мікрофон», «Карусель», «Асоціативний кущ» тощо.)
Інтерактивні технології

УРОК

«Навчаючи-вчусь»

“Карусель”

“Мозковий штурм”

Незакінчене речення

Ассоціативний кущ

Дерево рішень

“Мікрофон”

Активізацію думки учнів здійснюю :

Різноманітністю впливу на різні органи почуттів

учнів

Активизація органів зору:
 • картки з ланцюжками прикладів, які демонстрирує вчитель певний час (мелькаючі картки)
 • 67 + □ = 90 х : 6 = 42 23 + 14 – 25 + 28 – 40 =
 • Використання ІКТ;
 • демонстрація яскравих таблиць, графіків, креслень.
Активизація органів слуху:
 • Виконання завдань на слух (математичні диктант, бліцтурнири);
 • даю завдання по вариантах різним голосом (тихо і голосно, високим і низьким);
 • завдання с дисків;
 • Промовляння відповідей на вухо.
Активизація моторики і рухової активності:
 • Виконання креслень, схем, таблиць;
 • Моделювання з паперу;
 • Ліплення з пластичних матеріалів.
 • Завдання яке сприяє розвитку наглядно-діючого мислення. Спочатку учні виконують всі дії практично, потім переставляють палички подумки. Поступово кількість паличок и перестановок збільшується.
 • Перекласти 1 паличку, шоб будиночок був повернутий в іншу сторону:
Особливо цікаві дітям ігри, пов’язані з руховою активністю: «Лови м’яч», «Живі цифри», «Сито».  Особливо цікаві дітям ігри, пов’язані з руховою активністю: «Лови м’яч», «Живі цифри», «Сито».  Гра «Сито"  Учні одного ряду встають і по черзі відновлюють таблицю множення , наприклад на 3. Учень, який правильно назвав приклад з таблиці и його відповідь, сідає на місце, а той, що помилився , стоїть, тобто залишається в «Ситі». Активізації розумової діяльності сприяє застосування на уроках і в позаурочний час Активізації розумової діяльності сприяє застосування на уроках і в позаурочний час різних технологій. Використання технології проблемного навчання. На этапі самовизначення до діяльності учні при рішенні запропонованих завдань підходять до проблеми уроку і намагаються знайти можливі шляхи рішенння на основі уже набутих знань, умінь і універсальных навчальних дій.

– З прикладів на множення складіть всі можливі приклади на ділення.

4 • 7 = 28 6 • 1 = 6 8 • 0 = 8

– Які приклади ви склали по першому виразу?

( 28 : 7 = 4 , 28 : 4 = 7 )

– Які приклади ви склали по другому виразу ?

( 6 : 1 = 6 , 6 : 6 = 1 )

–Які приклади ви склали по третьому виразу ?

( 0 : 8 )

–Чому ви склали тільки один приклад ?

( На нуль ділити неможна)

– Чому ви не змогли обчислити вираз ? 0 : 8 ?

(Не вчили правила ділення нуля на число.)

– Сформулюйте тему и завданння уроку.

( Множення і ділення з числами 1, 0 . Ділення нуля на число.

Навчитися обчислювати приклади і задачі по темі уроку.)

Використання пошукового методу.
 • Знайти декілька рішень однієї задачі.
 • – Брат і сестра хочуть купити декілька олівців по ціні 3 грн. за олівець. У брата є 6 грн., а у сестри – 9 грн. Скільки олівців вони можуть купити на всі гроші? (6 : 3) + ( 9 : 3 ) і (6 + 9) : 3
 • Знайти периметр прямокутника різними способами.
 • Знайти сторону прямокутника, знаючи периметр і довжину другої сторони сторони.
Використання методу співробітництва.
 • Работа в парах;
 • Работа в групах.
Використання методу проектів.
 • Проект: «Числа в загадках, віршах, прислів’ях і приказках »
 • Проект: « Веселий рахунок. Число и цифра 9»
 • Проект: «Українська народна іграшка»
 • Проект: «Математична казка»
 • Проект «Шарівка – моє рідне село»
 • Проект «Лікарські рослини мого краю
 • Проект «Збережемо первоцвіти»
Експеримент ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ
 • 1. Намалюй свій портрет так, щоб з малюнку можно було зрозуміти . що ти любиш, що тобі подобається. А що – ні.
 • 2. Перед тобою шість прямокутників. Подумай, на что вони схожі. Домалюй так, щоб було видно, що це таке. Назви кожний малюнок.
 • 3. Подивись на ці плями . На що вони схожі?
 • 4. Покажи і розкажи нам про свою улюблену іграшку. Що в ній треба переробити , щоб вона стала смішною? Страшною? Новою?
 • 5. Придумай якможна більше способів, де в лісу від дощу може сховатися божа коровка.
 • 6. Розкажи і намалюй, як змінилася б казка « Червона Шапочка», якби вовк був добрим.
 • 7. З’єднай розсипані точки, щоб получився якийсь візерунок або предмет.
Використання ігрових методів
 • Різні ігрові прийоми, при допомозі яких виконується будь –яке розумове завдання, підсилюється інтерес дітей до предмету, до пізнання ними навколишнього світу , активізується розумова діяльність учнів. Наприклад :
 • Ігри при закрепленні прийомів додавання і віднімання.
 • В 1 класі при закріпленні прийомів додавання і віднімання в межах 10 ефективні такі дидактичні ігри, як «Математична рибалка», «Найкращий пілот», «Найкращий листоноша», «Математичний футбол» та інші.
 • При вивченні нумерації чисел в межах 20 - гра «Кращий слідопит", "Математична естафета".
 • При закріпленні прийомів віднімання в межах 20 «Визнач маршрут літака", «Подорож по містах".
 • Дослідницькі завдання в ігровой формі: фокуси з разгадуванням задуманних чисел; завдання з цікавими рамками і магічними квадратами ; ігри типу : « Хто перший отримає 10»
Використання нетрадиційних уроків Нетрадиційні уроки найчастіше використовують при перевірці і узагальнені знань учнів, закріпленні і повторенні вивченого матеріалу .  Урок-подорож  Урок проводиться в формі уявної подорожі . Етапами уроку є зупинки на шляху подорожі .  Урок-подорож з математики в 1 класі по темі : « Додавання і віднімання в межах 10»  (по мотивах казки «Колобок»)  Урок-казка  Як і в будь- якій казці, на такому уроці є позитивні і негативні герої (Баба Яга, Кощій, Буратіно, Карабас-Барабас).  В казці є зав’язка (проблемне питання, незвичайна ситуація , ), кульминація, розвиток сюжету , де є боротьба добра і зла, подолання труднощів. Закінчується урок розв’язкою — перемогою добра над злом.  Урок-гра  Цей вид уроку може бути проведений в формі ігр «Що? Де? Коли?», «Найрозумніший», «Слабка ланка» і т.д. Клас при цьому об'єднується в команди.  Музейний урок Урок- екскурсія Участь у Всеукраїнському інтерактивному природничому конкурсі «Колосок» Участь у Міжнародному інтерактивному математичному конкурсі «КЕНГУРУ» Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» Всеукраїнський інтерактивний конкурс юних суспільствознавців «Кришталева сова 2015»

Двернюк Софія: диплом І степеня

Порівняння середнього річного балу з відповідним балом за ДПА Участь у РМО і ОМС

Навчальний рік

Місце проведення

Фома участі

1

2011/2012

РМК

Виступ «Наступність ДНЗ і ЗНЗ-запорука успішної адаптації дитини в школі»

Валківский ліцей

Конкурс «Учитель року»

ХАНО

Слухач методичної студії

2

2012/2013

Валківский ліцей

Виступ «Впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти»

ХАНО

Слухач методичної студії

3

2013/2014

Валківский ліцей

Особливості вивчення базових дисциплін у початкових класах ЗНЗ у 2013/2014 н.р.

ХАНО

Слухач методичної студії

4

2014/2015

РМК

Виступ «Нові підходи до проведення ДПА в початкових класах ЗНЗ»

ХАНО

Слухач методичної студії

5

2015/2016

Валківский лііцей

Виступ «Шляхи реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді під час навчання в початковій школі»

РМК

Майстер-клас «Толерантність-ключ до порозуміння»

ХАНО

Слухач методичної студії

Участь у творчій групі вчителів району (керівник Борщ О.І)

Навчальний рік

Місце проведення

Фома участі

1

2013/2014

РМК

Виступ «Використання гри на уроках і початкових класах»

2

2014/2015

РМК

Виступ «Вправи на розвиток пам’яті»

Підвищення кваліфікації Мої нагороди Наші досягнення Поширення досвіду

Висновки:

 • розвитку інтелектуальних здібностей треба приділяти особливу увагу,бо цього вимагає сучасне суспільство;
 • кожна дитина по своєму талановита,треба тільки побачити це;
 • не можна допускати в навчанні одноманітності і повторень;
 • - тільки творчий та інтелектуально розвинутий вчитель зможе зацікавити учнів,тому слід постійно самовдосконалюватися,підвищувати рівень самоосвіти;

  -у роботі з дітьми слід керуватися принципом:” менше вчителя-більше учня. ”