Презентация "Розвиток пізнавальної активності молодших школярів"

Подписи к слайдам:
 • Дніпропетровський педагогічний коледж Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
 • Курсова робота на тему:
 • «РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ»
 • Студентки ПО-11-5/9 групи
 • Угаркіної Т..
 • Науковий керівник:
 • Теліпко І.В.
 • Найважливішою умовою й водночас показником успішності процесу формування ініціативної, самостійної особистості, яка бажає та вміє вчитися, прагне до постійного й активного накопичення знань, є пізнавальна активність учня, його ставлення до засвоєння знань, мотиви пізнавальної діяльності.
 • Виключно важливе значення для розвитку пізнавальної активності людини має початкова школа.
 • Об’єктом дослідження є пізнавальна активність молодших школярів.
 • Предметом дослідження є засоби розвитку пізнавальної активності молодших школярів у навчальній діяльності.
 • Метою роботи є дослідження шляхів та умов розвитку пізнавальної активності молодших школярів у навчальній діяльності.
 • Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:
 • 1. Визначити зміст поняття про пізнавальну активність молодших школярів;
 • 2. Охарактеризувати процес навчання та засоби стимулювання пізнавальної активності молодших школярів;
 • 3. Розкрити основні форми організації занять з розвитку пізнавальної активності молодших школярів та правила безпеки при їх проведенні;
 • 4. Дослідити рівень розвитку пізнавальної активності молодших школярів
 • 4. Розробити систему вправ та рекомендації для вчителів розвитку пізнавальної активності молодших школярів.
 • З психологічної точки зору пізнавальна активність  це міра розумового зусилля, спрямована на задоволення пізнавальних інтересів індивіда.
 • Як педагогічне явище, пізнавальна активність є двостороннім взаємопов’язаним процесом: з одного боку, це форма самоорганізації і самореалізації учня, з другого – результат цілеспрямованих зусиль педагога в організації пізнавальної діяльності учня.
 • Навчання – основна форма розвитку пізнавальної активності.
 • Велике значення для розвитку пізнавальної активності має розвиток психічних процесів – пам’яті, уваги, уяви.
 • Саме ці процеси, за даними психологів, – основа для розвитку продуктивного мислення і творчих здібностей учнів.
 • Активну пізнавальну діяльність учнів у процесі навчання можна забезпечити, створивши відповідні зовнішні і внутрішні умови. До зовнішніх умов належить організація уроку, його зміст, методи роботи вчителя тощо. Створення внутрішніх умов пов’язане, насамперед, з формуванням навчальних мотивів, самостійності, виробленням і використанням способів спостереження тощо.
 • Ігрова діяльність для учнів початкової школи продовжує посідати значне місце в їх житті і не втрачає для них своєї привабливості.
 • Дослідження проводилося на базі Комунального закладу освіти «навчально-виховний комплекс № 100 «Загальноосвітній навчальний заклад I-II ступенів – ліцей» Дніпропетровської міської ради у 1-В класі. Усього в дослідженні взяло участь 30 дітей, з них 18 хлопчиків та 12 дівчаток.
 • Для проведення дослідження нами було вибрано три методики:
 • - методика дослідження творчого компонента (автор методики П. Торренс) «Домалюй малюнок»;
 • - методика дослідження інтелектуального компонента (Методика визначення рівня розумового розвитку дітей молодшого шкільного віку).
 • - анкета для учнів «Пізнавальна активність молодшого школяра» (за О.О. Горчинською).
 • Діаграма результатів дослідження рівня розумового розвитку молодших школярів
 • Діаграма результатів дослідження рівня пізнавальної активності молодших школярів
 • Методи, що стимулюють пізнавальну активність:
 • - метод створення ситуації новизни навчального матеріалу;
 • - метод опори на життєвий досвід учнів;
 • - метод пізнавальних ігор;
 • - метод створення відчуття успіху в навчанні;
 • - метод стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні
 • Дякуємо за увагу!