Технологическая карта "Құстар"

Технологиялық карта
І сәби тобы
Күні:
Білім беру саласы:Таным
Оқу іс-әрекеті: Жаратылыстану
Тақырыбы:Құстар
Мақсаты:Құстарды ажыратып, атай білуге (торғай,қарға,көгершін) үйрету
Міндеті: Құстарға қамқорлық жасауға, оларға деген сүйіспеншілік сезімдерін ояту.
Көрнекіліктер:Құстар суреттері
Биллингвальды компонент: Құстар-птицы
Іс - әрекеті
Тәрбиешінің іс-әрекеті
Баланың іс-әрекеті
+
-
Мотивациялық
қозғаушы
Іздену
ұйымдастыруш
ы
Рефлексифті
коррекцияланд
ыру
Шаттық шеңбері.
Нұр құшып әлемге
Арайлап таң атты
Жарқырап күніміз
Жер көкті оятты
Қайырлы таң, қайырлы күн!
- Балалар сиқырлы баққа барғыларың
келе ме?
Олайболсасиқырлыбаққабарайық.
Балалар сап түзепжүреді.
Бізкелемізадымдап
Жолізіменарындап
1, 2, 3, 4
Қолдыжоғарыкөтеріп
Биіктергежетеміз
Үп - үлкенбопөсеміз.
Қолдыжанғасозамыз
Топ - топ етіпбасамыз.
Алғақарайасамыз.
- Балалармінесиқырлыбаққа да
келдік.Қандайкереметбақ,
балаларсендергеұнайдыма?
Бақтанелерөсіптұр?Жарайсыңдар, осы
ұянынелермекендейді?
Ұянықұстармекендейді.
Құстартуралысендерне
білесіңдер?
Құстарадамғадос.
Оларағаштардықұрт-
құмырысқаларданқорғайды.
Балаларға үнтаспаны қосып «Ненің
даусы» атты ойының ойнату
Балаларды мадақтау
Балалар шаттық
шеңберді іс-
қимылмен
орындайды.
- иә
Іс-қимылен
орындайды,
тәрбиешіден
қайталайды
- иә
- ағаштар
- құстар
Күтілетін нәтиже:
Нені білді: Құстарға қамқорлық жасау керек екенин білді.
Нені игерді: Үнтаспа бойынша дауыстарды ажырату.
Нені үйренді: Құстарды атай білуді үйренді.
Тәрбиеші: Алибекова Ж.Б.