До уроку в 9 класі:"Окисно-відновновні реакції"

Подписи к слайдам:
Окисно-відновні реакції Підготувала Кожокарь О.В.

Мета:

 • познайомитися з окисно-відновними реакціями, процесами окиснення і відновлення;
 • навчитися прогнозувати окисно-відновні властивості речовин.
 • З'ясувати значення окисно-відновних реакцій в природі та житті людини.
 • Ознайомитися з методом електронного балансу
 • Що називається ступеню окиснення?
 • Ступінь окиснення – це умовний заряд атома в речовині, який виник би на атомі за умови, що спільні електронні пари повністю змістилися б до більш електронегативного елемента.

 • Які значення має ступінь окиснення?
 • Додатне, від'ємне, нульове.

 • Як визначається ступінь окиснення?
 • N2, NaCl, H2SO4.

Пригадаємо

Подумаймо!!!

Яка з цих реакцій окисно- відновна?

Ступінь окиснення (С.О.) — умовна величина, що показує заряд того чи іншого елемента в сполуці .

1.Ступінь окиснення элемента в прості речовині = 0.

H20 ; O20 ; F20 ; Cl20 ; Ca0.

2. Ступінь окиснення деяких элементів постійний в сполуці:

H-1

завжди О-2

3.Ступінь окиснення металу співпадає з його валентністю :

 • Na+1 ; K+1 ; Ca+2 ; Mg+2 ; Ba+2 ; Al+3 .

4. Сума ступенів окисненя элементів в сполуці, з врахуванням коэфіціентів= 0.

Винятки: H+1

ТИПОВІ СТУПЕНІ ОКИСНЕННЯ ДЕЯКИХ ЕЛЕМЕНТІВ В ЇХ СПОЛУКАХ

C

-4

CH4

-3 C2H6

-2 C2H4

-1

RCH2Cl2

0

CH2Cl2

+1

RCH=O

+2

RCOR

+3

RCOOH

+4

CO2

N

-3

NH3, NH+4

+1

N2O

+2

NO

+3

HN2O, NO2

+4

NO2

+5

N2O5, HNO2, NO3

P

-3

PH3, Ca3P2

+3

P2H3, H3PO3, PCl3

+5

P2O3, H3PO4, H2PO4, HPO24, PO34, PCl5

S

-2

H2S, S2

+4

SO2, SO23, HSO-3

+6

SO3, H3SO4, HSO4, SO24, S2Cl2

Cl

-1

HCl, Cl

+1

Cl2O, HClO, ClO

+5

HClO3, Cl2O5

+7

Cl2O7, HClO4, ClO-4

Cr

+2

CrO, Cr(OH)2, Cr2+

+3

Cr2O3, Cr(OH)3, Cr3+, [Cr(OH)4]

+6

CrO3, Cr+3, Cr2+6O27

Mn

+2

MnO, Mn(OH)2, Mn2+

+3

Mn2O3

+4

MnO3

+6

MnO23

+7

Mn2O7, MnO-4

Fe

+2

FeO, Fe(OH)2, Fe2+

+3

Fe2O3, Fe(OH)3, Fe3+

Co

+1

Cu2O3, CuCl

+2

CuO, Cu(OH)2, Cu2+

 • Окиснення—це процес віддачі електронів атомами(ступінь окиснення збільшується).
 • Відновлення—цепроцес приєднання електронів атомами(ступінь окиснення зменшується).

Завдання

Погляньте на малюнок та визначте ,що

робить відновник і окисник,сформулюйте самостійно їх визначення

Завдання. “Плямка від хіміка”

Продовжіть заплямований ланцюжок

Вищий та найнижчий СО

.

Виберітьсполуку,в якій

Нітроген проявляє лише окисні властивості:

а) NH3;

б) HNO3;

в) HNO2;

г) NO2.

А що ви знаєте про цей газ?

Розгляньте малюнки

Хто може бути окисником і відновником?
 • Cl -1, 0, +1, +3, +5, +7   лише і окисник, і лише окисник відновник відновник (найвищий СО) (найнижчий СО)   S -2, 0, +2, +4, +6  лише і окисник, і відновник лише
 • відновник окисник(найвищий СО) (найнижчий СО)

Поясни чому!

H2SO4 – тільки окисник

K2SO3– як окисник, так і відновник

MnS – тільки відновник

S – як окисник, так і відновник

SO3 – тільки окисник

H2SO3 – як окисник, так і відновник

H2S – тільки відновник

CaSO4– тільки окисник

SO2 – як окисник, так і відновник

Тільки окисник

Тільки відновник

І окисник,

і відновник

Спрогнозуйте окисно-відновні властивості нижче наведених сполук і розподіліть їх у таблиці

N2, CO2, O2, N2O5, NH3, H2SO4конц., SO2, H2S, H2SO3, Zn.

А ви знали ,що таким металам не страшна кислота,бо вони “благородні”,але існує сильний окисник,що здатний їх розчинити…

Процеси що відбуваються у хімічних реакціях

Дією угарного(чадного) газу на залізну руду добувають чисте залізо,з якого виробляють цвяхи

1. які процеси відображають схеми?

(окиснення)

(відновлення)

2.Окисник чи відновник бере участь у цих процесах?

Яка краса!!!

Різнобарвний Манган

Завдання

1.Визначте скільки віддано чи приєднано електронів

 • Вкажіть процеси окиснення:
 • a) Fe3+ +3e- → Fe0,

  b) Fe0– 2e →Fe2+ c) C0 - 4e → C+4

  d) Al0 -3e → Al+3 e) O0 +2e → O-2

Які барви! ЧИ Є СЕРЕД ЦИХ РЕАКЦІЙ ОКИСНО-ВІДНОВНА А) гомогенна реакція між розчином лугу і хлоридною кислотою (рожеве забарвлення зумовлене додаванням фенолфталеїну) KOH(р-н) + HCl(р-н) → KCl(р-н) + H2O(р); Б) ГЕТЕРОГЕННА РЕАКЦІЯ HCL(Р-Н) + NH4ОН(Р-Н) → NH4CL↑(ПАРИ) + H2O(Р); в) гетерогенна реакція, що проходить при змішуванні двох безбарвних розчинів вихідних речовин, внаслідок чого випадає жовтий осад за схемою: (CH3COO)2PB(р-н) + 2KI(р-н) → 2CH3COOK(р-н) + PbI2 Г)ЗГАДУЄМО РЯД АКТИВНОСТІ Al + CuSO4 Al2(SO4)3 + Cu .

г

Проведіть стрілками обравши відповідний процес ,вкажіть окисник чи відновник

окиснення

відновлення

Періодичність є у всьому

навіть у СО,прогляньте діаграму і вкажіть, яку ступінь окиснення має ваш улюблений елемент

Порядок виконання дій

Приклад

 • Аналізуємо умову завдання

Скласти електронний баланс реакції взаємодії алюміній (ІІІ) оксиду з чадним газом

2. Записуємо схему хімічної реакції

Al2O3 +CO =Al + CO2

3.Визначаємо і записуємо ступені окислення атомів у лівій і правій частинах складеної схеми, підкреслюємо символи елементів, що змінюють ступені окислення під час реакції

+3 -2 +2 -2 0 +4 -2

Al2 O3 + C O = Al + C O2

4.Складаємо схему електронного балансу з метою визначення коефіцієнтів .Записуємо кількість електронів і НСК на яке ділимо.

Al+3+ 3e = Al0 | 3 | | 2

| | 6 |

C+2 - 2e = C +4 | 2 | | 3

Al+3 - окисник (процес відновлення)

C+2 - відновник (процес окиснення)

5.Розставляємо коефіцієнти

Al2O3 + 3 CO 2Al + 3CO2

6.Перевіряємо правильність розставлених коефіцієнтів за загальною сумою атомів Оксигену до і після реакції

6 =6

«Складання окисно-відновних реакцій»:

Тренуймося хто швидше

Методом електронного балансу виставте коєфіцієнти,і звіртись зі схемою

Методом електроного балансу виставіть коефіцієнти у рівнянні ржавіння заліза

Цікаво!

Наприкінці 60 років виникла величезна проблема :запаси залізної руди зменшувалися ,а потреби в цьому металі збільшувались(машини,труби,кораблі).Але винайшли речовину-матеріал який “спас” залізо.Як ви гадаєте що?І яка ,ще найбільша ,проблема виникла?

Складіть рівняння окисно-відновної реакції методом електронного балансу.

B – 1. Cu +H2SO4 -> CuSO4 + SO2 + H2O

B – 2. CuO + NH3 -> Cu + N2 + H2O

B – 3. H2S + HNO3 -> H2SO4 + NO2 + H2O

B – 4. KClO3 + S ->KCl + SO2

B – 5. P2O5 + C -> P + CO

B – 6. FeCl3 + H2S -> FeCl2 + S + HCl

B – 7. SO2 + HNO3 + H2O -> H2SO4 + NO

B –8. CuO + NH3 -> Cu + N2 + H2O

Значення окисно-відновних реакцій Дякую за увагу Домашнє завдання
 • Опрацювати параграф ______