Презентация к уроку 2 класса "I like animals"

Подписи к слайдам:
I like animals Lesson 18 What is your name? My name is …

a raccoon

[ə ræˈkuːn]

a horse

[əˈhɔːs]

a rabbit

[əˈræbɪt]

a fox

[ə ˈfɒks]

a parrot

[ə ˈpærət ]

a tiger

[ə ˈtaɪɡər ]

a wolf

[ə ˈwʊlf]

I like a …

Sound the symbols

[h], [d], [g], [p], [e], [t], [n], [i], [k], [m], [s], [b], [r], [l], [ai], [au], [εə], [ei]

[h]

[d]

[g]

[p]

[t]

[n]

[k]

[m]

[s]

[b]

[r]

[l]

Х

Н

Д

Г

Л

М

Р

Б

С

К

Т

П

[e]

[i]

[ai]

[au]

[εə]

[ei]

Эй

Ай

Э

И

Ээ

Ау