Комплект заданий на лексическое соответствие текста иллюстрации по названиям предметов школьного кабинета в английском языке

Подписи к слайдам:
«Комплект заданий на лексическое соответствие текста иллюстрации по названиям предметов школьного кабинета в английском языке»
 • Выполнил: учитель английского языка МОУ «СОШ№16»
 • г. Магнитогорска
 • Карачева А.К.
Выберите подпись к рисунку
 • a projector
 • a map
 • a chair
 • a desk
Выберите подпись к рисунку
 • a pen
 • a globe
 • a ruler
 • a blackboard
Выберите подпись к рисунку
 • a screen
 • a chair
 • a pointer
 • a map
Выберите подпись к рисунку
 • chalk
 • a map
 • a desk
 • a globe
Выберите подпись к рисунку
 • duster
 • a billboard
 • chair
 • computer
Выберите подпись к рисунку
 • a pointer
 • a map a globe
 • chalk
Выберите подпись к рисунку
 • a duster
 • a clock a screen
 • a projector
Выберите подпись к рисунку
 • a pencil
 • a computer
 • a duster
 • a clock
Выберите подпись к рисунку
 • chalk
 • a globe
 • a map
 • a pointer
Выберите подпись к рисунку
 • a map
 • a desk
 • a globe
 • a chair
Выберите подпись к рисунку
 • a desk
 • a ruler
 • a map
 • a duster
Выберите подпись к рисунку
 • a blackboard
 • a map
 • a billboard
Использованная графика
 • https://c7.hotpng.com/preview/375/474/482/board-of-education-clip-art-black-school-board-png-clipart-image.jpg
 • https://static.onlinetrade.ru/img/fullreviews/644/4_big.JPG
 • https://cdn1.ozone.ru/multimedia/1011033170.jpg
 • https://teleporto.ru/images/detailed/11675/da04d1e6cb7e0a6c5ee1b536a79274ea.jpg?t=1467221423
 • https://img2.freepng.ru/20180325/jaw/kisspng-laptop-computer-repair-technician-desktop-computer-computer-desktop-pc-5ab7232ee44ae0.9751891515219515349351.jpg
 • https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/076f/00097d4e-e3adbabc/3/img2.jpg
 • https://st.weblancer.net/download/436790_935xp.jpg
 • https://komplektmarket.ru/images/offers/013/013dfa476e0b0afd9734f77395da85d4.jpg
 • https://old.prodalit.ru/images/925000/922845.jpg
 • https://www.pandashop.md/i/categories/1889.jpg
 • https://grandclock.ru/components/com_jshopping/files/img_products/full_1018CMA.jpg
 • https://cdn1.ozone.ru/multimedia/1028486240.jpg
 • https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/2186514/dbe380aa-f4dd-4f81-a4a0-eeedb4330893/s1200?webp=false