Контрольна робота "Усна народна творчість. Творчість Б. Лепкого, Л. Глібова" 6 класс

6 клас
Контрольна робота
Усна народна творчість. Творчість Б. Лепкого, Л. Глібова
1 варіант
1. Пісні, які дуже тісно пов'язані з працею людини, із родинним побутом та
з народним календарем- це
а) історичні; б) календарно-обрядові; в) соціально-побутові; г) гумористичні.
2. Поданий уривок узятий з пісні:
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
а) «Ой, хто, хто Миколая любить» ; б) «Добрий вечір тобі, пане господарю!»;
в)«Щедрик, щедрик, щедрівочка»; г) «Весняночка- паняночка».
3. Під час Різдвяних свят виконували пісні:
а) колядки; б) щедрівки; в) веснянки; г) русальні.
4. Жниварські пісні належать до:
а)зимового циклу; б) весняного циклу; в) осіннього циклу; г) літнього циклу.
5. У поезії Б. Лепкого «У жнива» уславлюється
а) краса пшеничного поля ;б) хліборобська праця ; в) родина ; г) осінь зі
своїми дарами.
6. Засіб художньої образності, який використав М. Вінграновський в поезії
«Грім» :
Грім жив у хмарі, і з гори
Він бачив, хто що хоче:
Налив грозою грім яри,
Умив озерам очі.
а) персоніфікація; б) гіпербола; в) алегорія; г) порівняння.
7. У байці Л.Глібова «Щука» розповідається про щуку, яка:
а) допомагає усім мешканцям водоймища та користується повагою тварин;
б) одного заїла в смерть, другого обідрала;
в) товаришує з суддями, тому є безкарною.
8. «За стряпчого, як завсігди годиться, була приставлена »:
а) Лисиця; б) нікчемна Шкапа; в) старенький Цап. (8 балів).
9. Продовжити речення.
Спосіб двопланового художнього зображення, що ґрунтується на приховуванні
реальних осіб, явищ і предметів під конкретними художніми образами з відповідними
асоціаціями, з характерними ознаками приховуваного- це …(2 бали).
10. Яку думку стверджує М. Вінграновський в оповіданні «Гусенятко»?
(4 бали)
11. Скласти прозову мініатюру (8 -12 речень) за поезією Л. Глібова «Журба».
(10 балів).
«1»
«2»
«3»
«4»
«5»
1-4 б.
5-9 б.
10-14 б.
15-19 б.
20-24 б.
2 варіант
1. На пісні зимового, весняного, літнього, осіннього циклів розподіляються
пісні :
а) історичні; б) календарно-обрядові; в) соціально-побутові; г) гумористичні.
2. Поданий уривок узятий з пісні:
Пускай, хазяїне, в стодолу,
Вже я набувся на полю,
Вже я на полю набувся,
Буйного вітру начувся.
а) «Ой, хто, хто Миколая любить» ; б) «Добрий вечір тобі, пане господарю!»;
в)«Пісенька житнього віночка»; г) «Весняночка- паняночка».
3. Під час зустрічі весни виконували пісні:
а) колядки; б) жнивні; в) веснянки; г) русальні.
4. Купальські пісні належать до:
а)зимового циклу; б) весняного циклу; в) осіннього циклу; г) літнього циклу.
5. Поезія Б. Лепкого «У жнива» присвячена
а)житу;б)людям-трударям; в) родині ; г) осені.
6. Звуковий засіб , який використаний для створення художньої образності,
в поезії М. Вінграновського «Що робить сонце уночі»:
На сіножать сніги сніжать
І снігурі в снігу лежать?
а) гіпербола; б)тавтологія; в) алітерація; г) асонанс.
7. У байці Л. Глібова «Вовк і Кіт » засуджується:
а) безправне ставлення людей в суспільстві;
б) негативна поведінка людини;
в) байдужість людей.
8. Вираз «Що, братику, посіяв, те й пожни!» виражає:
а)тему твору; б) головну думку твору; в) проблему твору. (8 балів).
9. Продовжити речення.
Невеликий, здебільшого віршований повчально-гумористичний чи сатиричний
твір з алегоричним змістом, у якому людське життя відтворюється в образах тварин,
рослин і речей - це …(2 бали).
10. Яку думку стверджує М. Вінграновський в оповіданні «Гусенятко»?
(4 бали)
11. Скласти прозову мініатюру (8 -12 речень) за поезією Л. Глібова «Журба».
(10 балів).
«1»
«2»
«3»
«4»
«5»
1-4 б.
5-9 б.
10-14 б.
15-19 б.
20-24 б.