Контрольне тестування "Творчість Т.Г. Шевченка" 9 класс

Українська література
9 клас
Контрольне тестування з теми «Творчість Т.Г.Шевченка»
Мета: перевірити рівень засвоєння отриманих умінь та навичок з теми.
Уважно читайте інструкцію перед кожним блоком завдань. Якщо наявне будь-яке
виправлення, відповідь не буде зарахована.
Час виконання 45 хвилин.
Бажаю успіхів!
Питання 1-5 передбачають лише один правильний варіант відповіді, який ви маєте
обрати.
1. Тарас Шевченко представник
А) сучасної української літератури,
Б) давньої української літератури,
В) давньоруської літератури,
Г) нової української літератури.
2. Своєму другові Якову де Бальмену Т.Шевченко присвятив твір
А) «Кавказ», В) «Гайдамаки»,
Б) поему «Сон» («У всякого своя доля…»), Г) «Катерина».
3. До першого видання «Кобзаря» увійшло
А) 8 творів, В) 20 творів,
Б) 15 творів, Г) 21 твір.
4. Викупу Т.Шевченка з кріпацтва сприяли
А) Василь Жуковський та Карл Брюллов,
Б) Олександр Пушкін та Пантелеймон Куліш.
5. Серед мотивів ранньої творчості Т.Шевченка звучать усі зазначені, крім
А) сирітство та соціальна нерівність,
Б) критика царського самодержавства та засудження меншовартості української
еліти.
В) героїчне минуле та роль поета й поезії в суспільстві.
На питання 6-8 слід написати відповідь одразу після питання на зазначеній лінії.
6. За жанром «Причинна» - це ________________________________.
7. Шедевром світової сатири є твір Т.Шевченка
_______________________________________.
8. Роль історичного прологу в поемі «Гайдамаки» відіграє розділ
________________________________________________.
Завдання 9-11 на відповідність, яку вам слід установити, заповнивши таблицю.
9. Установіть відповідність.
Уривок Назва твору
1. Малого сліду не покину А) «Гайдамаки»,
На нашій славній Україні, Б) «До Основ’яненка»,
На нашій – не своїй землі. В) «Сон»,
2. Ти нас ріжеш – заріж і їх: Г) «Мені однаково».
Вони католики.
Чого ж ти став? Чом не ріжеш?
3. Дивлюся: хати над шляхами
Та городи з стома церквами,
А в городах, мов журавлі,
Замоштрували москалі…
4. Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
От де, люде, наша слава,
Слава Україні!
10. Установіть відповідність.
Приклад («І мертвим, і живим, і ненародженим…») Художній засіб
1. Доборолась Україна А) гіпербола,
до самого краю. Б) метонімія,
2. Настане суд, заговорять В) персоніфікація,
І Дніпро, і гори! Г) антоніми.
А
Б
В
Г
1
2
3
4
3. І потече сторіками
Кров у синє море…
4. Нема пекла, ані Раю.
Немає й Бога, тілько я!
11. Установіть відповідність між реплікою та героєм з поеми «Гайдамаки», який її
сказав.
Репліка Герой
1. «Гуляйте, сини мої А) Ярема,
Пийте, поки п’ється, бийте Б) Гонта,
Поки б’ється!..» В) Титар,
2. «Піди кобилу приведи, Г) Залізняк,
Подай патинки Ґ) Лейба.
Та принеси мені води…»,
3. «Один я на світі без роду,
І доля-
Стеблина-билина на чужому полі.
Стеблину-билину вітри рознесуть:
Так і мене люди не знають, де діти.»,
4. «Спочивайте, сини мої, в глибокій оселі!..
Без васильків і без рути
Спочивайте, діти…»
А
Б
В
Г
1
2
3
4
А
Б
В
Г
Ґ
1
2
3
4
Завдання 12-14 передбачають встановлення послідовності.
12. Установіть послідовність написання творів Т.Г.Шевченком
А) «Сон»,
Б) «Гайдамаки»,
В) «Катерина»,
Г) «Причинна»,
Ґ) «І мертвим, і живим…»,
Д) «Ісаія. Глава 35»,
Е) «Мені однаково..»,
Є) «Наймичка»,
Ж) «Заповіт»,
З) «Кавказ».
13. Установіть хронологічну послідовність біографічних фактів з життя
Т.Г.Шевченка.
А) подорож на Україну,
Б) заслання,
В) випадкова зустріч з Іваном Сошенком,
Г) участь у діяльності Кирило-Мефодіївського братства,
Ґ) викуп з кріпацтва,
Д) перебування в казематі,
Е) вихід «Кобзаря»,
Є) приїзд у Вільно з паном Енгельгардтом.
14. Установіть послідовність подій у поемі «Катерина».
А) вигнання зганьбленої дочки,
Б) звернення до дівчат бути обачними у коханні,
В) самогубство героїні,
Г) випадкова зустріч Катерини з Іваном на чужині,
Ґ) знайомство й кохання Катерини з москалем.
У питаннях 15-17 слід встановити причинно - наслідкові зв’язки за схемою:
А) правильно – правильно – причина коректна,
Б) правильно – правильно – причина некоректна,
В) правильно – неправильно,
Г) неправильно правильно,
Ґ) неправильно – неправильно.
15. Установіть причинно - наслідкові зв’язки:
Т.Шевченко багато писав про жіночу долю, тому що ця тема була дуже особистою
для поета.
16. Установіть причинно - наслідкові зв’язки:
Тараса Григоровича звільнили з-під слідства в травні 1847 року, бо поему «Сон»,
як з’ясувалося, написав не він, а Василь Жуковський.
17. Установіть причинно - наслідкові зв’язки:
Тарас Шевченко написав поему «Гайдамаки», тому що на нього справив сильне
враження історичний нарис Г. Квітки - Основ´яненка «Головатий».
Правильні відповіді
1. Г.
2. А.
3. А.
4. А.
5. Б.
6. …балада.
7. …поема «Сон» («У всякого своя доля…»).
8. … «Інтродукція».
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15. А.
16. Ґ.
17. В.
А
Б
В
Г
1
Х
2
Х
3
Х
4
Х
А
Б
В
Г
1
Х
2
Х
3
Х
4
Х
А
Б
В
Г
Ґ
1
Х
2
Х
3
Х
4
Х
В
Б
А
Є
З
Ґ
Ж
Е
Д
Є
В
Ґ
Е
А
Г
Д
Б
Б
Ґ
А
Г
В