Анықтауыштар. Матрицалар. Кері матрица. Матрицаның рангі. Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу

Дәрістің тақырыбы.
Анықтауыштар. Матрицалар. Кері матрица. Матрицаның рангі. Сызықтық
теңдеулер жүйесін шешу.
Дәрістің мақсаты: Студенттерге анықтауыш, матрица ұғымдарын беру.
Анықтауышты есептеу жолдарын үйрету. Кері матрица, матрицаның рангі
ұғымдарын беру және оларды табу жолдарын үйрету. Сызықтық теңдеулер
жүйесін шешу әдістерін үйрету.
Жоспары:
1. Екінші және үшінші ретті анықтауыштарды есептеу жолдарын үйрету.
2. Минорлар және алгебралық толықтауыштарды табуды меңгерту.
3. Матрицаның анықтамасын, оның түрлерін білу және оларға амалдар
қолдануға үйрету.
4. Матрицаның рангі ұғымын беру және оны есептеу жолын үйрету.
5. Кері матрица ұғымын беру және оны табу.
6. Негізгі ұғымдар.
7. Сызықтық теңдеулер жүйесін шешудің әдістерін білу.
1. Анықтама. Сандардың мына түрдегі тік бұрышты кестесін
11 12 1
21 22 2
12
...
...
... ... ... ...
...
n
n
m m mn
a a a
a a a
A
a a a



=




mn
өлшемді матрица