Конспект урока "Абсолютті жиілік және салыстырмалы жиілік" 7 класс

Тақырыбы: 42-
САБАҚ
Абсолютті жиілік және салыстырмалы жиілік.
Күні,айы:
Мұғалімнің аты-жөні
Сабаққа қатысқан оқушылар саны:
Сабаққа қатыспаған оқушылар
саны:
Оқу
бағдарламасына
сәйкес оқу
мақсаты
7.3.3.2
нұсқалықтың абсолютті және салыстырмалы жиіліктерін есептеу;
7.3.3.3
статистикалықдеректердіжинаужәнеоныкестетүріндекөрсету;
7.3.3.4
таңдаманы жиілік кестесі түрінде көрсету
7.3.3.5
кестедегі деректердің дұрыстығын тексеру;
Сабақ мақсаты
Барлық оқушылар:
Абсолютті және салыстырмалы жидікпен таныстыру, игерту
Оқушының ой-өрісін, өзіндік іс-әрекетіне жауап беру дағдысын қалыптастыру
Оқушылардың басым бөлігі:
Абсолюттік жиілік, салыстырмалы жиілік және интервалды жиілік кестелерін
толтыруды үйрету.
Кейбір оқушылар:
жиілік диаграммасындағы мәліметтерді бүкіл сыныпқа таныстырады және өз
мәліметтерін таныстыруға қалай жеткенін сипаттай алады
Сабақтың барысы
Сабақтың
кезеңдері
Жоспарланған жұмыс
Ресурстар
Сабақтың
басы(2-5
минут)
(МК) .Сұрақ-жауап әдісі арқылы оқушылармен пікір алмасу
(сөйлесу).
Сабақтың
ортасы (6-40
минут)
(МК,Ұ)
Кездейсоқ шаманың барлық қабылдайтын мәндерінің жиынын жалпы
жиынтық дейміз.Көп жағдайларда жалпы жиынтықтың әрбір элементін
өңдеп зерттеу мүмкін бола бермейді.Мұндай жағдайларда оның
кездейсоқ алынған бір бөлігінің элементтерін зерттеп, алынған
қасиеттерді жалпы жиынтықтың қасиеті ретінде қабылдайды. Мұнда
жалпы жиынтықтың кездейсоқ алынған бөлігін таңдалым деп атайды.
Кездейсоқ шаманың мүмкін болатын мәндерін біліп қана қоюмен
кездейсоқ шаманы толық сипаттай алмаймыз. Ол үшін әрбір жеке
мәндерінің байқалу жиілігін білу қажет. Мысал: Мұғалім 8 сыныпта
оқитын 40 оқушыға математика сабағынан 9 есептен тұратын тест
жұмысын өткізді және тексерген кезде әр оқушының неше есепті дұрыс
орындағанын белгілеп отырды, сонда мынадай тізбек шыққан. Бұл
кездейсоқ шамалар:
6, 5, 4, 0, 4, 5, 7, 9, 1, 6, 8, 7, 9, 5, 8, 6, 7, 2, 5, 7, 6, 3, 4, 4, 5, 6, 8, 6, 7, 7, 4,
3, 5, 9, 6, 7, 8, 6, 9, 8, 6, 5, 4, 0, 4, 5, 7, 9, 1, 6, 8, 7, 9, 5, 8, 6, 7, 2, 5, 7, 6, 3,
4, 4, 5, 6, 8, 6, 7, 7, 4, 3, 5, 9, 6, 7, 8, 6, 9, 8
Мәліметтерді талдау оңай болу үшін ,реттеп орналастырайық
0, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4,5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,
7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9.
Оқулық
Аудидиск:
№1Жұмыс
дәптері
Алынған мәліметтерді кестеге түсірейік. Бірінші қатарда кездейсоқ
шаманың мүмкін мәндері, ал екінші қатарда осы санның қатарда неше
рет қайталанғаны көрсетілген.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
1
2
5
6
8
7
5
4
Бұл абсолют жиілік кестесі деп аталады.
Жиіліктердің қосындысы тексерілген жұмыстың жалпы санына тең 40.
Жалпы, жиіліктердің қосындысы қатардағы мәліметтердің жалпы санына
тең болады. Бұл мысалдағы кездейсоқ шама- дискретті шама.
Салыстырмалы жиілік
Кейде абсолют жиілік кестесінің орнына салыстырмалы жиілік кестесін
толтырады. Салыстырмалы жиілік деп жиіліктің қатардағы шаманың
жалпы санына қатынасын немесе(жалпы мәліметтер санына) проценттік
қатынасын айтады. Біздің мысалда шаманың жалпы саны ( жалпы
мәліметтер саны) – ол оқушы саны, яғни 40.
Мысалы 9 балл жинаған оқушылар санын сипаттайтын салыстырмалы
жиілікті есептейік: 4 : 40*100=0,1*100=10
Дұрыс
шығарылған
есептер саны
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Салыстырмалы
жиілік %
(n:40*100)
2,5
2,5
2,5
5
12,5
15
20
17,5
12,5
10
Салыстырмалы жиіліктер қосындысы 100% болады.
Сабақтың
соңы( 41-
45мин)
(Қ) Топтық жұмыс
Интервалдық қатар мысалы.
Мысалы: Электрлампаларының жарамдылық мерзімін анықтау мақсатында 50
электрлампасының жану ұзақтығы тексерілген. Тексеру қорытындысы бойынша кесте
толтырылды.
Жоғарыда үздіксіз кездейсоқ шаманың кестеде берілуі көрсетілген.
Қосымша ақпарат
Қорытындылау
Төмендегі бөлікті сабағыңыз туралы өз ойыңызды жазуға қолданыңыз.Өз
сабағыңыз бойынша сол жақ бағандағы сұрақтарға жауап беріңіз.
1.Сабақ барысында
өзгертулер енгіздіңіз
бе?
2.Жүргізген жұмыс
түрлері қаншалықты
тиімді болды?
Қорытынды бағалау
Ең жақсы өткен екі нәрсе?
1.
2.
Қандай екі нәрсе сабақты жақсартар еді?
1.
2.