Презентация "Технологія створення та використання форм в СУБД Ms Access"

Подписи к слайдам:
 • Дисципліни: «Економічна інформатика», «Інформаційні системи і технології»
 • 2 семестр
 • Тема 5: «Технологія створення та використання форм в СУБД Ms Access»
 • Лектор: к.т.н., доц. Яремко Світлана Анатоліївна
 • План лекції:
 • Основні види, способи та режими створення форм.
 • Створення нової форми на основі таблиці або запиту (режим Автоформи).
 • Створення нової форми за допомогою Майстра.
 • Створення нової форми у режимі Конструктора форм.
 • 1. Основні види, способи та режими створення форм
 • Під предметною областю слід розуміти частину реального світу, яку належить вивчити з метою автоматизації управління, наприклад підприємством.
 • Форма являє собою електронний бланк, в якому є поля для введення даних.
 • Форми дозволяють виконати перевірку коректності даних при введенні, проводити обчислення, забезпечують доступ до даних у зв'язаних таблицях за допомогою підлеглих форм.
 • Види форм:
 • Прості – використовуються для введення та перегляду інформації в таблиці.
 • Види форм:
 • Під предметною областю слід розуміти частину реального світу, яку належить вивчити з метою автоматизації управління, наприклад підприємством.
 • Підпорядковані (ієрархічні) – використовуються для перегляду даних і складаються з головної та підпорядкованої форм.
 • Для перегляду підпорядкованої форми викликається тільки головна форма, що буде викликати підпорядковану.
 • Види форм:
 • Під предметною областю слід розуміти частину реального світу, яку належить вивчити з метою автоматизації управління, наприклад підприємством.
 • Зв’язані – використовуються для перегляду даних декількох форм. Вони також містять головну та підпорядковану форми, але підпорядкована не є елементом головної форми, а викликається з неї за допомогою кнопки.
 • Види форм:
 • Під предметною областю слід розуміти частину реального світу, яку належить вивчити з метою автоматизації управління, наприклад підприємством.
 • Кнопкові – використовуються для відкриття інших форм (простих, складених та зв’язаних форм).
 • Складові форм:
 • Текстові поля для введення і редагування даних;
 • кнопки;
 • прапорці;
 • перемикачі;
 • списки;
 • мітки полів;
 • рамки об‘єктів для відображення графіки й об‘єктів OLE.
 • Основні режими створення форм:
 • Автоформа;
 • Майстер форм;
 • Конструктор форм;
 • Діаграма;
 • Зведена таблиця.
 • Ms Access 2000
 • Ms Access 2007
 • Ms Access 2013
 • 2. Створення нової форми на основі таблиці або запиту (режим Автоформи).
 • Під предметною областю слід розуміти частину реального світу, яку належить вивчити з метою автоматизації управління, наприклад підприємством.
 • Один із найпростіших шляхів створення форм – це засіб Автоформа.
 • Алгоритм створення форми на основі таблиці або запиту в режимі Автоформа (Access 2000, 2003):
 • Перейти на закладку Форми у вікні бази даних;
 • Натиснути кнопку Создать;
 • У діалоговому вікні Новая форма, обрати один із видів автоформи;
 • Обрати у відповідному полі в якості джерела даних таблицю або запит та натиснути кнопку ОК.
 • Під предметною областю слід розуміти частину реального світу, яку належить вивчити з метою автоматизації управління, наприклад підприємством.
 • Види автоформ:
 • Автоформа: у стовпець. Автоматично створює форму з полями в один або кілька стовпців.
 • Автоформа: стрічкова. Автоматично створює стрічкову форму.
 • Автоформа: таблична. Автоматично створює табличну форму.
 • Під предметною областю слід розуміти частину реального світу, яку належить вивчити з метою автоматизації управління, наприклад підприємством.
 • Алгоритм створення форми на основі таблиці або запиту (Access 2010, 2013):
 • Виділити на панелі, де відображаються об’єкти бази даних таблицю або запит, на основі яких потрібно форму. Натиснути кнопку Создать.
 • Обрати команду меню Создание та на панелі інструментів натиснути піктограму Форма (буде створена форма в стовпець).
 • Модифікація форми в Access 2010, 2013
 • 3. Створення нової форми за допомогою майстра
 • Під предметною областю слід розуміти частину реального світу, яку належить вивчити з метою автоматизації управління, наприклад підприємством.
 • Алгоритм створення форми за допомогою майстра:
 • Обрати команду меню Создать (Access 2000, 2003) або Создание (Access 2007, 2010, 2013) та обрати Мастер форм.
 • У вікні Таблиці/Запити потрібно обрати таблицю або запит. Можна також обирати по черзі декілька таблиць, оскільки форма може містити поля з різних таблиць. Порядок заповнення полів у списку праворуч визначає послідовність цих полів у готовій формі.
 • Обрати поля, які буде містити нова форма та натиснути кнопку Далее.
 • Під предметною областю слід розуміти частину реального світу, яку належить вивчити з метою автоматизації управління, наприклад підприємством.
 • Алгоритм створення форми за допомогою майстра:
 • У новому діалоговому вікні майстра форм потрібно обрати один із варіантів зовнішнього вигляду форми: в один столбец, ленточный, табличный, выровненный, сводная таблица, сводная диаграмма. За замовчуванням буде побудована форма в стовпець. Після обрання виду форми потрібно натиснути кнопку Далее.
 • Під предметною областю слід розуміти частину реального світу, яку належить вивчити з метою автоматизації управління, наприклад підприємством.
 • Алгоритм створення форми за допомогою майстра:
 • У наступному діалоговому вікні в Access 2000-2007 потрібно обрати один із варіантів стилів форми: диффузный, камень, международный, стандартный або інший та перейти до наступного діалогового вікна майстра.
 • У останньому діалоговому вікні потрібно надати ім’я формі та натиснути кнопку Готово. Після чого на екран буде виведена форма.
 • Головна кнопкова форма має вигляд електронного бланка з кнопками, за якими закріплені команди, що переводять користувача до окремих форм або звітів.
 • Певна кнопка Головної кнопкової форми може відкривати наступну кнопкову форму.
 • Разом з Головною кнопковою формою створюється таблиця Switchboard Items, яка розташовується на вкладці таблиці вікна бази даних.
 • Алгоритм створення головної кнопкової форми:
 • Обрати команди меню Сервис / Служебные прграммы / Диспетчер кнопочных форм (Access 2000, 2003) або Работа с базами данных / Диспетчер кнопочных форм (Access 2007, 2010, 2013) та у діалоговому вікні, що відкриється, підтвердити створення кнопкової форми.
 • Алгоритм створення головної кнопкової форми:
 • У діалоговому вікні диспетчера кнопочних форм обрати команду Изменить…
 • У вікні Изменение страницы кнопочной форми, ввести в полі Название кнопочной формы її назву, бажано за назвою бази даних та натиснути кнопку Создать...
 • Алгоритм створення головної кнопкової форми:
 • У вікні Изменение элемента кнопочной формы ввести текст підпису для першої кнопки, наприклад, Перейти до форми Перелік студентів.
 • Вибрати команду зі списку в полі Команда, наприклад, Открыть форму для изменения.
 • Залежно від того, яка команда була обрана на попередньому кроці, вибрати в полі Форма або Отчет назву форми чи звіту, що будуть включені до головної кнопкової форми та натиснути Ок.
 • Передбачити, що остання кнопка головної кнопкової форми має закрити базу даних.
 • Головна кнопкова форма «База даних студентів»
 • 4. Створення нової форми в режимі Конструктора форм
 • Режим Конструктор форм передбачає створення самостійно користувачем макету майбутньої форми.
 • Алгоритм створення форми в режимі Конструктор:
 • Обрати команду меню Создать (Access 2000, 2003) або Создание (Access 2007, 2010, 2013) та обрати Конструктор форм.
 • Алгоритм створення форми в режимі Конструктор:
 • 2. Відкриється порожній макет форми, що містить наступні складові:
 • Заголовок форми – де потрібно розмістити назву форми та іншу інформацію, яка стосується усіх записів.
 • Область данных – де розміщується інформація для кожного запису, яку потрібно буде редагувати. Елементи керування, які використовуються у формі, слід розміщувати у логічній послідовності.
 • Примечание формы – в якій розміщується інформація, яка є підсумковою для всіх записів, наприклад підрахунок вартості усіх поставок. Також там може бути проставлене прізвище виконавця, поточна дата та ін.
 • Елементи керування формою:
 • Пов'язане поле є основним елементом форми. Як правило, форма обов'язково містить пов'язані поля. Інформація, яка вводиться в Пов'язане поле, надходить в однойменне поле таблиці, на базі якої створена форма.
 • Приєднаний напис прив'язана до пов'язаного полю і утворює з ним єдине ціле.
 • Надпис або Вільне поле містить незмінний текст, незалежний від того, який запис переглядають у формі. За допомогою Надпису створюють Заголовки форми або розділів, інші підписи і написи.
 • Перемикачі та прапорці. З ними можна зв'язати команди.
 • Елементи керування формою:
 • Поле зі списком може містити фіксований набір значень або значення із заданого поля однієї з таблиць. Дозволяє не вводити дані, а вибирати їх зі списку.
 • Командні кнопки дозволяють зв'язати будь-яку корисну команду, наприклад, команду пошуку запису, переходу між записами та інші.
 • Вкладки дозволяють розмістити багато інформації на обмеженій площі. На вкладках розміщують інші елементи керування.
 • Поле об'єкта OLE служить для розміщення зовнішнього об'єкта, наприклад, ілюстрації, відеофрагменту або звукового файлу.
 • Лекція закінчена!