Презентация "Технологія створення та редагування таблиць в СУБД Ms Access"

Подписи к слайдам:
 • Дисципліни: «Економічна інформатика», «Інформаційні системи і технології»
 • 2 семестр
 • Тема 4: «Технологія створення та редагування таблиць в СУБД Ms Access»
 • Лектор: к.т.н., доц. Яремко Світлана Анатоліївна
 • План лекції:
 • Основні способи та режими створення нової бази даних і таблиць.
 • Створення нової таблиці в режимі Таблиця.
 • Створення нової таблиці у режимі Конструктора таблиць.
 • 1. Основні способи та режими створення нової бази даних і таблиць
 • Під предметною областю слід розуміти частину реального світу, яку належить вивчити з метою автоматизації управління, наприклад підприємством.
 • Способи створення бази даних в Microsoft Access
 • Шляхом виконання команд Файл Создать та вибору в області задач «Пустая база данных рабочего стола».
 • Під предметною областю слід розуміти частину реального світу, яку належить вивчити з метою автоматизації управління, наприклад підприємством.
 • Способи створення бази даних в Microsoft Access
 • Створення за допомогою використання одного із шаблонів баз даних, що встановлені на комп’ютері.
 • Під предметною областю слід розуміти частину реального світу, яку належить вивчити з метою автоматизації управління, наприклад підприємством.
 • Способи створення бази даних в Microsoft Access
 • 3. Створення за допомогою використання шаблонів баз даних, розміщених в мережі Інтернет.
 • Під предметною областю слід розуміти частину реального світу, яку належить вивчити з метою автоматизації управління, наприклад підприємством.
 • Способи створення таблиць в Microsoft Access
 • 1. За допомогою режиму Таблица , коли створюється порожня таблиця, яка зовні нагадує електронну таблицю Excel. Потрібно пам’ятати, що у такій таблиці неможливо створювати поля з обчислювальними виразами.
 • Під предметною областю слід розуміти частину реального світу, яку належить вивчити з метою автоматизації управління, наприклад підприємством.
 • Способи створення таблиць в Microsoft Access
 • 2. За допомого Конструктора таблиць, який є найбільш розвинутим засобом створення таблиць. У цьому режимі можна додавати і вилучати поля, чітко встановлювати властивості всієї таблиці разом та полів зокрема.
 • 2. Створення нової таблиці в режимі Таблиця
 • Алгоритм створення таблиці в режимі Таблиця
 • в Access 2010, 2013
 • Активізувати вікно бази даних.
 • Обрати команду рядка меню СОЗДАНИЕ.
 • Обрати на панелі інструментів вкладку Таблица .
 • Після того, як відкриється порожня таблиця, у якій поля названі як Поле 1, Поле 2 від 1 до 20, можна здійснити їх перейменування, встановивши курсор миші на заголовок стовпця та двічі клацнувши ввести нову назву і натиснути клавішу «Enter».
 •  
 • Продовження алгоритму створення таблиці в режимі Таблиця в Access 2010, 2013
 • Здійснити введення даних у комірки відповідних полів. Після закінчення введення даних у комірку слід натиснути клавішу Enter для переходу до наступної комірки.
 • Збереження нової таблиці можна здійснити натиснувши піктограму на панелі швидкого доступу або за допомогою команд Файл-Сохранить. Після цього з’являється діалогове вікно, у яке потрібно ввести назву нової таблиці (причому у назві не можна використовувати крапку, знак оклику, надрядкову кому та квадратні дужки) та натиснути кнопку Ок.
 •  
 • Клавіші для переміщення по таблиці
 • 2. Створення нової таблиці в режимі Констуктора таблиць
 • Алгоритм створення таблиці в режимі
 • Констуктора таблиць в Access 2010, 2013
 • Активізувати вікно бази даних.
 • Обрати команду рядка меню СОЗДАНИЕ.
 • Обрати на панелі інструментів вкладку Констуктор таблиць. .
 • У макеті таблиці потрібно заповнити властивості полів.
 • Властивості поля – це ім’я поля, тип даних, опис, розмір поля, формат поля, підпис, ключі та ін.
 • Ім’я поля – кожне поле таблиці повинне мати унікальне ім’я, але у різних таблицях імена полів можуть бути однаковими. Імена полів не повинні бути дуже довгими, особливо, якщо у подальшому вони будуть застосовуватись у макросах і модулях.
 • Тип даних – це ключова характеристика поля, яка вказує, які значення будуть зберігатись у цьому полі.
 • У кожному полі допускається введення даних тільки одного типу. За замовчуванням новому полю Access надає текстовий тип даних.
 • Основні типи даних, які використовуються в Ms Access
 • Тип даних
 • Призначення
 • Розмір
 • Текстовий (text),
 • Короткий текст -
 • Access 2013
 • Текст, або текст з числами, або числа, які не вимагають обчислень (адреси, телефони)
 • до 255 символів
 • Поле МЕМО (memo),
 • Длинный текст -
 • Access 2013
 • Довгий текст і числа – кілька рядків. Використовується для зберігання текстів, розмір, яких перевищує 255 знаків
 • до 64000 символів
 • Числовий (number)
 • Числові дані різного розміру і формату, які використовуються для математичних розрахунків.
 • 1, 2, 4 або 8 байт
 • Дата/час (Дата и время Data/Time)
 • Числові дані дати та часу
 • 8 байт
 • Грошовий (Денежный, Currency)
 • Використовується для збереження грошових значень з точністю до 4-х знаків після коми і до 15-ти перед комою
 • 8 байт
 • Основні типи даних, які використовуються в Ms Access
 • Тип даних
 • Призначення
 • Розмір
 • Лічильник (Счетчик, autonumber)
 • Для кожного нового запису генерує унікальне ціле число яке визначає номер запису в таблиці. Автоматично встав-ляються при додаванні запису
 • 4 байти
 • Логічний (Логи-ческий, да/нет, Yes/No)
 • Використовується для зберігання та обробки логічних значень ─ поля, які містять тільки одне з двох можливих значень – да/нет (Yes/No), истина/ложь (True/False), включено/ выключено (On/Off)
 • 1 біт
 • Об’єкт OLE
 • Поле, яке містить графічні об’єкти
 • до 1 гігабайта
 • Гіперпосилання (Гиперссылка)
 • Поле, яке містить гіперпосилання
 • до 64000 символів
 • Майстер підстановок (Мастер подстановок)
 • Список значень, які отримуються з таблиці або запиту, чи набір значень, указаних під час створення поля.
 • До 255 символів
 • Опис поля – це пояснювальний текст, який вводиться у бланку конструктора таблиці і буде доречним у таких випадках:
 • при введенні або коригуванні даних у режимі таблиця;
 • у запитах і формах при переході на поле даних у рядку стану буде з’ятись пояснювальний елемент.
 • У нижній частині вікна конструктора таблиць відображаються інші властивості полів. Значення деяких властивостей вибираються зі списків, що розкриваються, значення інших вводяться з клавіатури.
 • Тлумачення властивості поля
 • Вкладка Общие дозволяє обрати такі властивості полів:
 • Розмір поля (для тестового типу даних від 0 до 254 симв., для числових – цілі числа та з плаваючою крапкою.
 • Формат поля – формат виведення значень даного поля.
 • Число десяткових знаків – визначає кількість чисел після десяткової коми при відображенні чисел.
 • Маска введення – дозволяє створювати рядок символів (шаблон), який буде поліпшувати введення даних та контролювати значення, що вводяться.
 • Підпис – вказується змістовний текст, який буде використовуватись у таблицях, запитах, формах та звітах як приєднаний підпис відповідного поля.
 • Вкладка Общие дозволяє обрати такі властивості полів:
 • Значення за замовчуванням – дозволяє задати значення, яке буде автоматично з’являтись у кожному новоствореному запису.
 • Умова на значення – дозволяє створювати логічні вирази, які при введенні або редагуванні значення поля будуть контролювати оновлення даних.
 • Повідомлення про помилку – дозволяє ввести розгорнуте пояснення, яке буде з’являтись кожного разу, коли логічний вираз «Умови на значення» буде дорівнювати «Ложь».
 • Обов’язкове поле – може приймати два значення Да/Нет. Якщо встановлюється Да, то поле не може мати порожні значення.
 • Порожні рядки – визначає, чи дозволяється введення у дане поле порожніх рядків.
 • Індексоване поле – визначає поле як індекс і може набувати трьох значень: «Нет» - індекс не створюється, «Да» (допускаються совпадения) в індексованому полі, «Да» (совпадения не допускаются) – тоді в індексованому полі всі значення будуть унікальними.
 • Значення розміру та формату поля залежно від типу даних
 • Типи даних
 • Розмір поля
 • Формат поля
 • Числовой
 • Байт (від 0 до 255)
 • Целое (від -32768 до 32767) 2 байти
 • Длинное Целое (-2147483648 до +2147483648) 4 байти
 • Одинарное с плавающей точкой (4 байти)
 • Двойное с плавающей точкой (8 байтів)
 • Код репликации (16 байтів)
 • Основной 3456,789
 • Денежный 3456,79 р., Евро 34568 Э
 • Фиксированный 3456,79
 • С разделителем разрядов 3456,79
 • Процентный 123,00%
 • Экспоненциальный 3,46Е+03
 • Текстовый (Короткий текст)
 • Від 0 до 255
 • Поле Memo (Длинный текст)
 • до 64000
 • = // =
 • Дата/время
 • Полный формат даты 19.06.2012 17:34:23
 • Длинный формат даты 19 июня 2012
 • Средний формат даты 19-июн-2012
 • Краткий формат даты 19.06.2012
 • Длинный формат времени
 • Средний формат времени
 • Краткий формат времени
 • Денежный
 • Основной 3456,789
 • Денежный 3456,79 р., Евро 34568 Э
 • Фиксированный 3456,79
 • С разделителем разрядов 3456,79
 • Процентный 123,00%
 • Экспоненциальный 3,46Е+03
 • Счетчик
 • Длинное Целое (-2147483648 до +2147483648) 4 байти
 • Код репликации (16 байтів)
 • = // =
 • Логический
 • Да/нет
 • Поле объета OLE
 • Гиперссылка
 • Мастер подстановок
 • Лекція закінчена!