Конспект занятия "Компьютерлік желілер туралы түсінік, оның тағайындалуы. Компьютерлік желілердің классификациясы. Internet" 9 класс

Сабақтың тақырыбы: Компьютерлік желілер туралы түсінік, оның тағайындалуы.
Компьютерлік желілердің классификациясы. Internet
Сабақтың түрі: Жаңа білімді меңгеру сабағы
Уақыты: 90 мин
Сабақ барысында қолданылатын педагогикалық технологиялар: Оқытудың
компьютерлік, ақпараттық, дамыта оқыту, бақылау бағалау, деңгейлеп оқыту.
Белгіленген технологияны іске асыру әдістері:
Сабақтың әдісі - компьютерде жұмыс істеу, көрнекілік құралдарды қолдану, өзіндік іздену,
сұрыптау, сараптау, өзін-өзі бақылау, даралап оқыту.
Сабақтың педагогикалық мақсаты:
Ақпараттық технологияны қолдану арқылы білім берудің сапасын арттыру;
Интерактивті технология әдісі мен электронды оқулықты қолданудың
маңыздылығын көрсету;
Студенттердің өз беттерінше іздену жұмыстары арқылы кәсіптік шеберліктерін
жетілдіруге, ғылыми көзқарасын қалыптастыруға ықпал ету;
Интерактивті тақтаны қолдану арқылы студенттердің белсенділігі мен
қызығушылығын арттыру;
Ақпараттық ізденіс қабілетін дамыту;
Пәнаралық және пәнішілік байланысты тереңдету;
Пәнге деген қызығушылығын ұйымдастыру.
Сабақтың мақсаты:
Білімділік:
Білімді қалыптастыру, студенттерді білімнен хабардар етіп қана қоймай, тың мәліметтер
беріп, Компьютерлік желілердің классификациясына түсінік бере отырып, интернет желісін
дұрыс қолдануға үйрету.
Дамытушылық: Жеке тұлғаны, жалпы қабілеттерін, талдау, салыстыра білу, негізгісін
ажырата білу, керек компьютерді дұрыс қолдана білуге машықтандыру.
Тәрбиелік: Адамгершілік, патриоттық тәрбие беру, еңбекке баулу, мамандыққа бағдарлау.
Кәсіптік қасиеттерін қалыптастыру
Қасіптік қасиеттер
Сабақтың әр түрлі кезеңдерінде оларды
қалыптастыру мүмкіндіктері
Жинақылық, ұйымдастырушылық сезімі,
ұқыптылық
1 кезең
6 кезең
Тәртіптілік, орындағыштық
Сабақтың барлық кезеңінде
Жауапкершілік, ұқыптылық, зейін қою,
байқағыштық, коммуникативтік қабілеттер,
мұқият болу, талдай білу және жалпылау,
қарым-қатынас мәдениеті, шлогикалық
ойлау, орындағыштық
Сабақтың барлық кезеңінде
коммуникативтік қабілеттер, мұқият болу
4 кезең
5 кезең
мамандығына қызығушылық
4 кезең
7 кезең
Сабақтың жабдықталуы:
Көрнекті құралдар:
- Слайдтар;
- Электронды оқу құралы.
Үлестірме материалдар:
- Тапсырмалар;
- Тест.
Техникалық оқу құралдары:
- Компьютер;
- CD, DVD дискілер.
Сабақ барысында қолданылатын оқу-әдістемелік құралдар:
- Оқу құралы / Қазақстан Республикасының ақпараттық теңсіздікті төмендету
бағдарламасы бойынша халақты компьютерлік сауаттылыққа оқыту жөніндегі оқу-
әдістемелік құрал // К.Б. Есекеев, Г.Қ. Нұрғалиева Алматы, ҰАО АҚ, 2007 -136 б. //
Негізгі әдебиеттер:
1.Білімді ақпараттандыру және оқыту мәселелері
/ Авт, ұж: Е.Ы.Бидайбеков, В.В.Гриншкун, Г.Б.Камалова, Д.Н.Исабаева, Б.Ғ.Бостанова /
Оқулық – Алматы 2014, 352 бет.
2. Информатика: Жалпы білім беретін мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 10-
сыныбына арналған оқулық , Сапарғалиева Б.Қ., Масалимова Н.Е., Тезекбаева Г.А., Астана,
2014 ж.
3. Информатика: Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы
10-сыныбына арналған оқулық Сапарғалиева Б.Қ., Масалимова Н.Е., Тезекбаева Г.А.,
Астана, 2014 ж.
4. Информатика Михеева Е.В., Титова О.М. М. Изд.центр «Академия» 2013 ж.
5. Компьютерлік желілер: Оқу әдістемелік кешен, Алматы. Нур-принт, 2012-144 бет.
6. Информатиканың элементтері Ермеков Н.Т. Астана, Фоллиант 2007 ж.
7. Windows 7 операциялық жүйелер. Зертханалық практикум. Орта мектептерде жоғары
сыныптарға оқу құралы. Microsoft Excel –зертханалық оқу құралы, Балафанов Е.Қ., Бөрібаев
Б., Даулетқұлов А.Б.
Қосымша әдебиеттер
1. Стив Джонсон Windows Office 2007. Пресс 2009 г.
3. Алексеев А.П. Солон Информатика. 2002 г.
4. Соловьева Л.Ф. Информатика в видеосюжетах. Петербург 2002 г.
5. Праффенберген Б. Эффективная работа с Ms Internet Explorer. Санкт-Петербург 1998 г.
WEB сайттар тізімі
1. algorifm@mail.kz
2. infojournal@mail.ru
3. e-gov@mail.kz
4. Ustaz@ mail.kz
5. www.Google.ru
Кәсіптік модуль білімін игеру нәтижесіне қойылатын талаптар:
БҚ-1
Оқу
БҚ-1.1
Өзін-өзі дамыту: ұзақ мерзімді жоспарлау машықтарды
игерген, кәсіпке және өзінің әлеуметтік міндеттеріне тұрақты,
оң көзқарас қалыптасқан
БҚ-1.2
Ақпарат: ақпаратты жинайдыжәне талдайды, білімін
практикада қолданады.
БҚ-1.3
Компьютерлік технология: жұмысында және өзін дамыту
барысында қазіргі ақпараттық білім алу технологияларын
қолданады
БҚ-2
Этика
БҚ-2.1
Қоғамдық өнер: қоғамдық өмірге белсене қатысады.
БҚ-2.2
Этикалық қағидаттар: кәсіптік этикалық құндылықтарды
дәріптейтін, әлеуметтік-мәдени диалогқа дайындығын
көрсетеді.
БҚ-2.3
Эстетика: жұмыс ортасының эстетикасын сақтайды және
бағалайды.
БҚ-3
Коммуникациялар және командада жұмыс жасау
БҚ-3.1
Коммуникативтік дағдылар:
Жағдайды ескере отырып, әртүрлі адаммен тиімді қарым-
қатынас жасай алатынын көрсетеді.
БҚ-3.2
Командада жұмыс жасау: әртүрлі командада жұмыс жасай
отырып, жауапкершілігін көрсетеді.
Студент білуі керек:
Ақпараттарды жіберу тәсілдерін;
Желілік технологиялар ұғымын;
Компьютерлердің бір-бірімен қалай байланыс жасалатынын;
Желіні пайдалана білуді;
Желіні пайдалану әдістерін;
Әлемдік ақпараттық кеңістікке ену жағдайында компьютерлік желі технологиясын
студенттерге меңгертудің тиімді әдіс-тәсілдерін.
Студент істей алуы керек:
Желіні іске іске қосуды;
Желіге қосылған компьютер мен байланыс жасауды;
Ақпарат алмасуды;
Ақпараттарды сақтауды, көшіруді және баспаға басып шығаруды.
Интернеттен ақпараттарды көшіруді.
Пәнішілік байланыс:
Тақырып 2.2 Компьютердің негізгі құрылғыларын баптау және орнату;
Тақырып 4.1 Архивтеу туралы түсініктеме. WinRAR, WinZIP архиваторлары. Архивті құру
туралы мүмкіндіктері.
Пәндер аралық байланыс (қамтитын, қамтылатын пәндер)
Қамтитын пәндер:
Орыс тілі /сөздікпен/
Ағылшын тілі /сөздікпен/
Қамтылатын пәндер:
Терапия /тынысалу мүшесі жүйелерінің зақымдалу семиотикасы және зерттеу
әдістері /
Ішкі аурулар пропедевтикасы линикамен танысу/
Сабақ жоспары
Сабақ
кезеңдері
Мақсаты
Қызметті сипаттау
Уа
қы
ты
Жабдық
талу
оқытушының
студенттің
1
Үйымдастыру
сәті
- Сабаққа
дайындығын
ұйымдастыру,
жұмыс көңіл-
күйді
қалыптастыру
- Студенттермен
амандасу.
- Аудиторияның
дайындығын,
студенттердің
сыртқы көрінісін
тексереді.
- Сабақтың жаб-
дықталуын, оқу-
лық, жұмыс дәп-
терлердің түгел-
- Оқытушымен
амандасу
- Кезекші
келмеген
студенттердің
аты-жөнін,
сабаққа
келмеу себебі
туралы
ақпарат
береді.
5 мин
Топ
журналы,
студенттерді
ң
оқулықтары,
дәптерлері,
сабаққа
қажетті
көрнекі
құралдар,
техникалық
дігін тексереді.
- Келмеген
студенттерді
белгілейді.
құралдар
2
Студенттердің
өткен
тақырып
бойынша
білімін
бағалау
-
Студенттерді
ң өткен тақы-
рып бойынша
білімін, тақы-
рыпты игеру
денгейін
анықтау.
- Студенттердің
білімін ауызша
сұрау.
- Студенттердің
білімін тестілеу
арқылы
бағалайды.
- Ауызша
сұрақтарға
жауап береді
-Тест
сұрақтарын
жауап береді
20
мин
№1
Қосымша,
№2
Қосымша
3
Жаңа
тақырыпқа
мотивация
лық сипатта-
ма беру, сту-
денттерді са-
бақтың
жоспарымен,
мақсаттары-
мен
таныстыру
- Тақырыптың
маңыздылы-
ғын ашу
- Оқытушы сту-
денттерді жаңа
тақырыпты
хабарлап, оның
информатикадағ
ы орнын
түсіндіреді.
- Студенттерді
сабақтың мақсат-
тарымен таныс-
тырады.
- Студенттердің
көңілін тақырып-
тың маңыздылы-
ғына аударады.
- Пәнаралық
байланыстар
схемасын
түсіндіреді.
- Тақырыппен,
сабақ
мақсатымен
танысады.
- Тақырыптың
өз
мамандығында
ғы маңыздылы
ғын
анықтайды
5 мин
№3
Қосымша
4
Жаңа
тақырыпты
түсіндіру
- Тақырып
бой-ынша
студенттердің
білімін кеңей-
ту, болашақ
кәсібіне бағ-
дарлау, ақпа-
рат көздері-
мен жұмыс
жасауға
бағдар беру,
сөздік
қорларын
байыту,
логикалық
ойлау ж/е
шығармашы-
лық қабілет-
терін дамыту,
топпен жұмыс
істегенде ком-
муникативті
дағдыларын
- Жаңа
тақырыптың
терминдерімен
таныстыру.
- Жаңа
тақырыпты
түсіндіру.
- Ақпарат
көздерімен
жұмыс жасауға
бағдар беру.
-
Оқытушының
айтқанын
тыңдау.
- Жаңа тер-
миндерді
ұғыну
- Қажетті
ақпаратты
дәптерлеріне
жазады
20
мин
№4
Қосымша
/интерактив
ті тақта/
қалыптастыру
.
5
Жаңа
тақырыпты
пысықтау
-
Студенттерді
ң жадыда
сақтау
қабілетін,
зейінділігін
дамыту,
қарым-
қатынас
мәдениетін
дамыту.
- Оқытушы
интерактивті
тақтада
дайындалған
тапсырма береді.
- Оқулықтан
тапсырма береді.
- Тапсырмаларды
орындау жолын
түсіндіреді.
- Интерактивті
тақтада,
оқулықтан
берілген
тапсырмалард
ы топпен де,
жеке де
орындайды.
30
мин
№5
Қосымша
6