Презентация "Microsoft Word - та құжаттарды құру және форматтау" 11 класс

Подписи к слайдам:

Microsoft Word-та құжаттарды құру және форматтау

Мәтінді дайындау (пішімдеу) (форматтау) өзіне мәтіннің мөлшерін, қаріптің орналасуы мен сипатын, тізімдерді кірістіру, ортасы бойынша туралау және басқа көптеген өзгертулер арқылы ерекшелеуді қамтиды. Ең жиі форматтау Қаріп (Шрифт) (6.10 сурет) сұқбаттық терезесінің немесе Форматтау (Форматирование) аспаптар тақтасының көмегімен берілетін қаріптің атрибуттарын өзгерту арқылы жүзеге асады. Қаріп сұқбаттық терезесін келесі әрекеттердің бірімен ашуға болады: Формат→Қаріп (Формат→Шрифт) меню командасы CTRL+D пернелерінің үйлесімін басыңдар Қаріп (Шрифт) жанама меню командасы Бұл терезеде үш қазына бар: Қаріп, Интервал, Анимация (Шрифт,Қашықтық, Анимация). Қаріп қазынасы қаріптің типін, түсін, мөлшері мен оның сипатын анықтауға мүмкіндік береді. Интервал қазынасы қаріп символдарының арасындағы қашықтықты тағайындайды. Анимация қазынасы анимациялық әсерлерді дайындауға мүмкіндік береді.

6.10 сурет. Қаріп сұқбаттық терезесі

Форматтау аспаптар тақтасы батырмаларының көмегімен мәтінді дайындау бойынша барлық негізгі әрекеттерді орындауға болады: Мәнерді тағайындау Кқріп типін таңдау Қаріп мөлшерін орнату Қаріптің сипатын анықтау Мәтінді теңестіруді орнату Мәтіндерді бағанға бөлу Тізімдерді дайындау Мәтін шекарасын тағайындау Мәтінді құю түстерін тағайындау Абзацтарды форматтау Жол аралық қашықтықты, шегіністерді, табуляцияны өзгерті үшін Абзац сұқбаттық терезені шақыру керек (6.12 сурет). Ол үшін келесі әрекеттердің бірін орындау керек: Абзац жанама менюі камандасын орындау Формат → Абзац менюі командасын орындау

6.12 сурет. Абзац сұқбаттық терезесі

Тізімдер

Тізімдердің екі түрі бар: маркерленген және нөмірленген. Тізімді теруден бұрын мына батырманың    көмегімен Форматтау тақтасында тізімнің керекті түрін таңдаңдар.

Маркердің түрі мен орнын өзгерту үшін Формат→Тізімдер(Формат → Списки) меню қомандасын орындаңдар. Нәтижесінде Тізім (Списки) сұқбаттық терезесі пайда болады (6.13 сурет). Онда керекті маркер түрін таңдау керек немесе маркердің параметрлер терезесін шақыратын Өзгерту (Изменить) батырмасын басу керек (6.14 сурет).

6.13 сурет. Тізімдер сұқбаттық терезесі

Терминдердің көп бөлігін тап

1.Белгілі бір нәрсе (адам, жануар, зат, құбылыс т.б.)

туралы таңбалар мен сигналдар түрінде ұсынылатын

мәліметтер тобы.

Ақпарат

Хаттама

Web беті

Қапшық

Компьютер

Төменде тапсырмалар берілген. Берген жауаптарың дұрыс болса фигура жасыл түске, жауаптарың қате болса қызыл түске боялады.

2. XVI-XVII ғасырда пайда болған есептеуіш құрал

Логорифм

сызғышы

Арифмометр

Паскаль

машинасы

Калькулятор

Есепшот

3.Пернетақтаны неше бөлікке бөлеміз?

5

3

11

10

4

4.Paint графикалық редакторында неше құрал пайдалануға болады?

25

18

14

22

16

5.Сандардан жасалған құпия ...?

Разряд

Жүйе

Пікір

Ақпарат

Код

6.Берілгендердің қайсысы ақпарат түріне жатпайды?

Дәм сезу

Сипап сезу

Иіс сезу

Көру

Жүру

7. Шығару құрылғысы қайсысы? 

Сканер

монитор

модем

ксерокс

Принтер

8.Paint графикалық редакторы қай бағдарламаға жатады?

Логикалық

Тіркестік

Нақты

Мәтіндік

Стандартты

9.Компьютердің ең басты құрылғылары қайсысы?

жүйелі қорап

тінтуір

пернетақта

жүйелі қорап

принтер

пернетақта

жүйелі қорап

монитор

тінтуір

тінтуір

монитор

пернетақта

жүйелі қорап

монитор

пернетақта

10.Суреттер мен жазулар арқылы берілетін ақпарат түрі?

Көру

Есту

Сезіну

Тактильды

Дәм сезу

11.Қайсысы пернетақта бөлігіне жатады?

Операциялық

Логикалық

Нөлдік

Жүздік

Нұсқаушы

12.Компьютер құрылғыларына қайсысы жатпайды?

пернетақта

Жүйелі қорап

тінтуір

монитор

модем

13. “Ақпарат” сөзі қай тілдің informatio cөзінен шыққан?

ағылшын

парсы

араб

француз

латын

14.Принтердің неше түрі бар?

6

2

5

4

3

15.Көз бен компьютердің ара қашықтығы қанша болу керек?

90см

60см

50см

80см

70см

“Кім жылдам?”

 • Ақпаратты шығару құрылғысы.
 • (Принтер)

  2. Дыбыс шығаратын құрылғы.

  (Колонка)

  3.Ақпараттық процестерді зерттейтін ғылым не деп аталады?

  (Информатика)

  4. Компьютер жанына қойылатын өсімдік.

  (Кактус)

  5. Cурет салуға арналған редактор.

  (Paint)

  6.Төртбұрышты әйнек, Тұнып тұрған әлек

  (монитор)

Назарларынызға рахмет