Тест "Кабатлау. Безнең төбәк IX-XV гасырларда" 6 класс

6 класс. Татарстан тарихы. Тема: «Кабатлау. Безнең төбәк IX-
XV гасырларда”.
1
нче вариант
1. Дөрес җавапны
билгелә.
Идел Болгар дәүләте барлыкка килгән.
А. X гасырда
Б. XIII гасырда
В. IX гасыр ахыры - X гасыр башы
2. Артыгын билгелә.
Казан ханлыгы ханнары:
А. Сафагәрәй
Б. Туктамыш
В. Мәхмүд
Г. Җангали
3. Тәңгәлләштерегез.
1) Казан ханлыгы төзелгән
2) Идел Болгар Дәүләте барлыкка килгән
3) Болгарда Исламны рәсми рәвештә
кабул итү
4) Монголларның Русьне яулап алуы
А. 1237
Б. 922
В. 1445
Г. IX гасыр ахыры - X гасыр башы
Д. X гасыр башы
4. Дәвам итегез.
1. Бүләр
2. Кашан
3.
4.
5. Тулы җавап бирегез.
Алтын Урда дәүләте турында нәрсә
беләсез?
2
нче вариант
1. Дөрес җавапны билгелә.
Казан ханлыгын төзегән хан
А. Бату хан
Б. Алмыш хан
В. Олуг Мөхәммәт хан
2. Артыгын билгелә.
Алтын Урда ханнары
А. Бату хан
Б. Үзбәк хан
В. Шаһгали хан
Г. Олуг Мөхәммәт хан
3. Тәңгәлләштерегез.
1) Болгарда Исламны рәсми рәвештә
кабул итү
2) Монголларның Идел Болгарын басып
алуы
3) Русларның Казанны алуы
4) Алтын Урданың таркала башлавы
А. 1420-1480
Б. 1236
В. 1551
Г. 922
Д. 1552
4. Дәвам итегез.
А. Сарай Бату
В. Гөлстан
В.
Г.
5. Тулы җавап бирегез.
Идел Болгар дәүләте турында нәрсә
беләсез?