Методична розробка уроку "Аміак: будова молекули, добування в лабораторії"

Міністерство освіти і науки України
Відділ головного управління освіти і науки виконавчого
органу Київради
НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ
ПРОФТЕХОСВІТИ
Київський прфесійний ліцей транспорту
Аміак:будова молекули, добування
Методична розробка уроку
Викладач: Гавриленко Наталія
Михайлівна
Спеціаліст II категорії
Київ – 2011
Тема: Хімія найважливіших хімічних елементів
Тема уроку: Аміак: будова молекули, добування в лабораторії.
Мета: навчитися добувати аміак в лаболаторії;
-пояснити влативості аміаку на основі знань про будову атома азоту і
молекули аміаку;
-знати молекулярну формулу аміаку;фізичні властивості аміаку;
лабораторний спосіб добування аміаку;
-вміти записувати рівняння реакції добування аміаку лабороторним способом
.
-сприяти формуванню в учнів накового світогляду на основі знань про
молекулу аміаку, його
способи добування; -сприяти розвитку хімічної мови, мислення, пам яті
,уваги
-розвивати навички самосійної роботи, самостійного пошуку нових знаньта
їх самоаналізу і самооцінювання;
Методи і
методичні прийоми: експеримент, бесіда з елементами розповіді,робота з
підручником, роздатковим матеріалом,
Обладнання: підручники, інформаційні листки для вивчення нового
матеріалу, картка «Дізнайся
про речовину», тести для контролю знань учнів,
Лабароторний дослід - демонстрація фільму, українська презентація.
Прилад для одержання аміаку, склянка з водою, нашатир, гашене вапно,
лакмусовий папірець, фарфорова ступка з товкачиком, розчин аміаку 10%-
ний. Тип уроку: урок засвоєння нових знань
Хід уроку
План уроку:
а)Мотиваційно - орієнтовний етап.
1.Організаційний момент
2.Актуалізація знань, одержаних на попередніх уроках,
б) Операційно - виконуючий етап.
3.Прогнозування властивостей аміаку.
4. Вивчення властивостей аміаку.
* Фізичні властивості ^Способи одержання аміаку
* Галузі застосування аміаку
а)Мотиваційно - орієнтований етап. 1. Організаційний момент(3 хв)
Викладач звертається до учнів із проханням подивитися в вікно і звернути
увагу на погоду , на пейзаж , а потім бажає учням налаштуватися на добрий
настрій та доброякістну роботу на уроці
Сьогодні ви познайомитесь з чудовою речовиною, яка , на мій погляд, має
незвичайні властивості. Девізом сьгоднішнього уроку будуть висловлювання
Відомих хіміків Л.К. Полінга та О.М. Нефедова:
« Я думаю, що хіміки - це ті, хто на справді розуміє світ. Цей великий світ -
справа хіміків.» (Л.К. Полінг)
«Можна не любити хімію , але прожити без неї сьогодні й завтра
неможливо.» (О.М.Нефедов)
Подумайте чи перебільшили значення хімії ці вчені, чи вони абсолютно
праві? (Відповіді учнів)
2. Актуалізація опорних знань ( 7 хв)
Викладач звертає увагу учнів на те , що на столах знаходяться карточки
«Дізнайся про речовину» і їм необхідно справитися з цим завданням
(Нагадує учням про вид завдання )
Формула
Назва
Н
2
S0
4
N
2
Na
2
S0
4
РН
З
S0
3
Азот
П
А
Р
І
С
Фосфін
и
Е
щ
м
Я
Сульфатна
кислота
I
Ч
в
А
д
Сульфур
(IV)Оксид
Г
0
Ф
т
А
Натрій
сульфат
У
Ю
к
ш
Ь
Це речовина: Запитання:
1 .Що ви знаєте про цю речовину? 2.Чи достатньо у вас знань про аміак? З.Чи
хотіли б ви дізнатись більше про аміак? Пропозиції учнів - це завдання
уроку.
Викладач пропонує учням записати тему уроку, завдання уроку та домашнє
завдання.
б)Операційно - виконавчий етап.
3. Вивчення матеріалу нової теми (20 хв)
Сьогодні на уроці ми будемо користуватися звичними для вас картками -
інформаційними листками (Самооцінювання знань)
Робота з карткою «Будова молекули»
Напишіть формули аміаку: молекулярну, структурну та електронну.
І так, ви готові знайомитися з чудовою речовиною?
Історія знайомства з аміаком відбулася під час першої світової війни (1914-
1918 рр.). Англійський крейсер вів переслідування пошкодженого в бою
німецького есмінца. Мета була майже досягнута, як раптом між кораблями
зявилася густа біла хмара диму. Екіпаж креесера відчув задушливий запах,
який подразнював горло та легені. Крейсер був вимушений дати задній хід і
вийти із димової хмари. Вже після встановили , що потерпіли не тільки люди,
але й металеві частини корабля.
Демонстраційний дослід № 1 «Дим в стакані»
Речовина, про яку йдеться мова , має давню історію. Вас схвилювало
те, що ви зараз побачили , як густий дим заповнив колбу і почав виливатися
на стіл?
А уявіть , як були схвильовані алхіміки , коли мали справи з цією речовиною!
Посередені лівійської пустелі стояв храм, який присвячений богу Амон Ра. В
давнину арабські алхіміки одержали із оазису Амон, що знаходився біля
храму, безбарвні кристали. Вони звали речовину «нушадир», його розтирали
в ступках , нагрівали - і кожен раз одержували їдкий газ. Спочатку його
називали амоніак, а потім скоротили назву до «аміак».
В середньовіччі цей газ називали чомусь «Лужне повітря» , а його, розчин і
до цього часу називають «ношатирним спиртом».
Давайте, проведемо невелике дослідження і вирішимо, Звідки у цього газу
такі незвичайні властивості та назви.
Пргнозування властивостей аміаку.
Як ви думаєте чи буде аміак розчинятися у воді?
Підказка: в воді розчиняються ті речовини, молекули яких можуть
притягуватися до молекул води.
Відповідь: так, аміак повинен розчинятися у воді, так, як його молекула
полярна.
2.Давайте одержимо аміак так , як його одержували алхіміки. Праведливості
ради, потрібно сказати , що лобаротторний спосіб добування аміку з тих пір
практично не змінився .
Дослід № 2
Учні проводять дослід: в ступці розтирають ношатир та гашене вапно ,
змочують лакмусовий папірець в воді і підносять до ступки ; нюхають газ,
що виділяється.
Одержання аміаку взаємодією нашатиря і гашеного вапна. Демонстрація
фільму.
Запис рівняння реакції:
2NH
4
С1 + СаС1
2
= 2NH
3
+ 2Н
2
0 Демонстраційній дослід №3 Бесіда:
1.Легче чи важче аміак за повітря?
2. Чи розчиняється він у воді?
З.Чи має запах аміак? Який саме?
4.Чи використовують люди цю властивість?
5.Раніше, паночки, які часто втрачали свідомість, носили з собою «нюхальну
сіль».Як ви думаєте, щоце за речовина?
Знайомство з фізичними властивостями аміаку.
Охарактеризуйте фізичні властивості аміаку за планом:
1 .Агрегатний стан
2. Колір
3.Запах.
4.Розчинність
5 .Фізіологічна дія
Учні користуються підручниками , спостереженнями досліду. Перевірка
знань за допомогою карток - додатків «Фізичні властивості аміаку».
в) Оцінювально - рефлексивний етап. (5 хв)
1.Контроль і самоконтроль: робота з тестами (Додаток 3)
2.Висновки
Додаток №3 до уроку «Аміак : будова молекули , добування в
лабораторії» Перевірочні тести 1 варіант
1.Нітроген входить до головної підгрупи:
А) 4 групи В) 5 групи С) 6 групи О) 7 групи
2.Розчин аміаку в воді змінює лакмус на:
А) Червоний колір
В) Синій колір
С) Фіолетовий колір
Б) Не змінює зовсім
З.Аміак:
А) Газ без запаху
В) Рідина безбарвна
С) Газ з різким запахом
В) Тверда речовина
4. Властивість нітрогену може бути:
А) 1 та З
В) 2 та З
С) 3 та 4
Б) 3 та 5
5.Ношатирний спирт - це:
А) Розчин аміаку у воді
Б) медичний спирт
В) Розчин аміаку в спирті
С) Хлорид амонію
2 - варіант
І.Азот за нормальних умов _
А) Важкий метал
В) Вязка безбарвна рідина
С) Одноатомний інертний газ
Б) Газ без кольору й запаху , який складається з лвоатомніх молекул. 2.
Реакція між хлоридом амонію і гідроксидой кальцію відбувається тому,
що
А) Випадає осад
В) Виділяється газ - аміак
С) Утворюється сіль
В) Реакція не відбувається
З.Аміак при добуванні потрібно:
А) Перевернути вверх дном
В)Отвором вверх
С) 3 водою
В) 3 розчином кислоти 4.Ступінь окиснення нітрогену
А)0; В)+3; С)-3; 0)+5;
5.Нашатир - це
А)Розчин аміаку в воді
Б)Розчин аміаку в спирті
С)Хлорид амонію
В) Поварена сіль.
г) Оцінювально - рефлексивний етап.(5 хв)
1 .Узагальнення та систематизація знань(Учнівська презентація)
2.Висновок.
3.Оцінювання знань
4.Домашнє завдання: параграф №11, стр. 55, 57-58 Творче завдання:
придумайте розповідь - задачу по матеріалам уроку.