Презентация "Казахский язык – государственный язык"

Подписи к слайдам:
 
 • Гульмира Айтбаевна Бисарина -
 • учитель казахского языка и литературы
 • первой квалификационной категории
 • КГУ «средней школы №5»
 • Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск
 • Казахский язык – государственный язык
Мақсаты:
 • қазақ тілінде сөйлеу, білу әрбір азаматтың міндеті
 • екендігіне көңіл бөле отырып, оған қалай қол жеткізу жолдарына тоқталу.
“Қазақстанның болашағы-мемлекеттік тілінде”
 • “Қазақстанның болашағы-мемлекеттік тілінде”
 • (Н.Ә. Назарбаев)
 • Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік тіл - қазақ тілі.
 • Конституцияның 7-бабын жүзеге асыру мақсатында Үкімет, жергілікті өкілді және атқарушы органдар арнаулы заңға сәйкес Қазақстан Республикасының барлық азаматтары мемлекеттік тілді еркін, әрі тегін меңгеруі үшін қажетті ұйымдастырушылық, материалдық және техникалық жағдайдың бәрін жасауға міндетті.
 • Қазақстан Республикасының
 • Конституциясының 7 және 93-бабы
 • В Республике Казахстан государственным языком является казахский язык.
 • В целях реализации статьи 7 Конституции Правительство, местные представительные и исполнительные органы обязаны создать все необходимые организационные, материальные и технические условия для свободного и бесплатного овладения государственным языком всеми гражданами Республики Казахстан в соответствии со специальным законом.
 • Статья 7 и 93 Конституция Республики Казахстан
 • Қазақстан халқын топтастырудың аса маңызды факторы болып табылатын мемлекеттік тілді меңгеру - Қазақстан Республикасының әрбір азаматының парызы.
 • «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы»
 • Қазақстан Республикасының 1997ж. 11 шілдедегі №151 Заңының 4
 • бабы
Долгом каждого гражданина Республики Казахстан является овладение государственным языком, являющимся важнейшим фактором консолидации народа Казахстана.
 • Долгом каждого гражданина Республики Казахстан является овладение государственным языком, являющимся важнейшим фактором консолидации народа Казахстана.
 • Статья 4 Закона Республики
 • Казахстан от 11 июля 1997 года №151
 • «О языках в Республике Казахстан»
 • Қазақ
 • тілі
Мемлекеттік тілді меңгерген ересек тұрғындардың үлесі
 • Мемлекеттік тілді меңгерген ересек тұрғындардың үлесі
 • «Қазтест» бағдарламасы бойынша қазақ тілін білу деңгейін
 • бағалау жүйесі бойынша емтихан тапсырудың нәтижесінде
 • Қазақстан Республикасы азаматтары 2014 жылға қарай - 20%
 • 2017 жылға қарай - 80%, 2020 жылға қарай – 95 % құрауы қажет.
 • Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 29 маусымдағы
 • №110 «Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен
 • қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік
 • бағдарламасы туралы» Жарлығы
Доля взрослого населения,
 • Доля взрослого населения,
 • владеющего государственным
 • языком по результатам сдачи экзамена
 • по системе оценки уровня знания казахского языка граждан
 • Республики Казахстан по программе «Казтест» к 2014 году - 20%, к 2017 году - 80%, к 2020 году - 95%.
 • Указ Президента Республики Казахстан от 29 июня 2011 года №110
 • «0 Государственной программе развития и функционирования
 • языков в Республике Казахстан на 2011-2020 годы»
...мәдениетті,дәстүр мен тілді жаңғырту мен дамыту, ұлттық
 • ...мәдениетті,дәстүр мен тілді жаңғырту мен дамыту, ұлттық
 • қадір-қасиетті нығайту - мемлекеттің ең маңызды міндеттерінің бірі. Бұл, ең алдымен, қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде қолданыс аясын кеңейтуге қатысты. Оны меңгеру әркімнің парызы мен міндеті...
 • Қазақстанның ел бірлігі доктринасынан
...возрождение и развитие духовности, культуры, традиций и языка являются одной из важнейших обязанностей государства. В первую очередь это относится к расширению сферы употребления государственного языка. Овладение им должно стать долгом и обязанностью каждого гражданина Казахстана...
 • ...возрождение и развитие духовности, культуры, традиций и языка являются одной из важнейших обязанностей государства. В первую очередь это относится к расширению сферы употребления государственного языка. Овладение им должно стать долгом и обязанностью каждого гражданина Казахстана...
 • Из Доктрины национального единства Казахстана
 • Қазақ тілім!
 • Аяулы тілім!
 • Жайна!
 • Мәңгілік!
Тіл білуге ұмтылған адам төрт принципті басшылыққа алғаны жөн.
 • Олар:
 • Көптілділік – конституциялық норма.
 • Көптілділік – халықаралық қағида.
 • Көп тіл білу – кемеңгерлік.
 • Көп тіл білу - өзіңнің қолыңда.
Бес тіл білгең, бес елді білгенмен тең.
 • Бес тіл білгең, бес елді білгенмен тең.
 • Знание 5-ти языков равносильно 5 – ти стран
 • Т.Молдағалиев
 • Неше тіл білсен, сонша рет сен адамсың.
 • Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек.
 • Н.Бонопарт