Тест "Просте речення. Головні члени речення" 8 класс

Просте речення. Головні члени речення 8 кл.
1 варіант
1. Знайдіть речення, в якому є підмет і присудок:
а) Довгий яр, весь білою черемхою залитий (М. Рильський);
6) Дощ припустив і вщух (П. Байдебура);
в) І сонце, й день, і вишня в цвіті, і творчості крилата мить (П.Тичина):
г) Завершуй задуми і справи, не залишай на кращі дні (М. Сингаївський).
2. Знайдіть речення, в якому є тільки підмет:
а) В полі пахло вогким осіннім зіллям (О. Копиленко);
6) Вдар словом так, щоб аж дзвеніло міддю (П. Тичина);
в) І поля, і мости, і вагони, жайвороній задумливий спів (В. Сосюра);
3. Знайдіть речення, в якому є тільки присудок:
а) Над нами блакить і радісне сонце свободи (П. Тичина);
6) Hi хмарки в небі (В. Сосюра); г) Тривожних коней храп (М. Бажан).
в) Інеєм окутало скрізь дерева (С. Васильченко);
4. Знайдіть непоширене речення: .
а) В моїм серці ніколи не замовкне весняний грім (В. Сосюра);
6) Як пахне хліб (П. Воронько);
в) За столом я знову бачу схилене обличчя мами (М. Стельмах);
г) Колосисте море синіло під росою в тьмяному світлі (М. Коцюбинський).
5. Знайдіть речення з підметом, вираженим іменником:
а) Прожити вік - не поле перейти (Нар. тв); 6) Сава Андрійович раптом замовк (О. Довженко);
в) Незабаром Соломія з Іваном простували повз плавні до циганської оселі (М. Коцюбинський);
г) Вода прибувала з дивовижною швидкістю (О. Довженко).
6. Знайдіть речення з підметом, вираженим субстантивованою частиною мови:
а) Усі ми дужі дружбою своєю (В. Сосюра);
6) Першою думкою в Остапа було тікати (М. Коцюбинський);
в) Пахне в'ялою травою, квітами (О. Довженко); г) Он ідуть закохані і юні (В. Сосюра).
7. Знайдіть речення, в якому підмет виражений неозначеною формою дієслова:
а) Прожити вік - не поле перейти (Нар. тв.); б) Грамотний-тямущий і на все видющий (Нар. тв.);
в) Умовились ми з Василем на річку піти на цілий день(О. Копиленко);
г) На давніх партизанських тропах лишалась спогадом війна (Л. Дмитерко).
8. Знайдіть речення з підметом, вираженим стійким словосполученням:
а) Межи втікачами були й Остап з Соломією (М. Коцюбинський);
б) Чотири літа пролетіло (А. Малишко);
в) На тонкуватій шиї шарніром рухається адамове яблуко (О. Довженко);
г) Майже водночас з різних госпіталів у третій батальйон повернулися Шовкун і Черниш
(О.Гончар).
9. Знайдіть речення, виражене сполученням числівника з іменником:
а) І кожний з нас те знав, що слави нам не буде (І. Франко).
б) Один з партизанів підвівся на стременах (А. Головко).
в) Батько з сином пішли на панський тік молотити (І. Нечуй-Левицький);
г) Вишні-черешні цвітом вкрилися (Нар. тв.).
10. 10.Знайдіть речення з підметом, вираженим складною назвою:
а) П'ять ораторів змінюється за хвилину – так кортить усім говорити (О. Довженко);
б) Хлопчик Юрчик разом з дідом та бабунею приїхав з міста на дачу відпочити (Н. Забіла);
в) "Садок вишневий коло хати" – зразок геніальності й простоти в поезії(М. Рильський);
г) Та сім'я яворів невесела уклонилась кінноті до ніг (А. Малишко).
11. Знайдіть речення з простим дієслівним присудком:
а) Заради визволення Києва кожний воїн був готовий віддати життя (А. Москаленко);
6) Месники тепер мали виконати основне завдання рейду (Л. Горлач);
в) Я намалюю тебе серед березового гаю (І. Цюпа);
г) Полум'яний дід довго не міг прочахнути (О. Довженко).
12. Знайдіть речення з складеним дієслівним присудком:
а) Тепле повітря навкруги було напоєне густими пахощами степових квітів (О. Гончар);
6) Платон любив тихими вечорами виходити на полтавський шлях (Л. Горлач);
в) Обличчя хлопчика світилося посмішкою (В. Собко);
г) Картина навкруги була дуже оригінальна (І. Нечуй-Левицький).
Просте речення. Головні члени речення 8 кл.
2 варіант
1. Знайдіть речення з складеним іменним присудком:
а) Рибалки допливли до Цареградського гирла (І. Нечуй-Левицький);
6) Самієв разом з начальником штабу почали розробляти детальний план операції (О. Гончар)
в) Карпо був широкий у плечах, з батьківськими карими гострими очима, з блідуватим лицем
(І. Нечуй-Левицький);
г) А вранці дика качка зривається шукати вашого пострілу рано-рано, тільки починає на
світ благословлятись (О. Вишня).
2. Знайдіть речення з присудком, поставленим в однині:
а) Катерина і Валерій (сидить, сидять) поруч (О. Довженко);
6) Гнів і жаль, огонь і холод, несамовита радість і гірка туга (охопила, охопили) Петрове серце.
в) (Радів, раділи) садок, і поле, і долина (Л. Глібов);
г) (Гримнуло, гримнули) кілька пострілів (М. Коцюбинський).
а) Менша частина (залишилася, залишилися) чекати автобуса (Б. Комар);
3. Знайдіть речення з присудком, поставленим у множині:
6) А в хату (ввалилося, ввалилися) кілька німців та гайдамаків (А. Головко);
в) Біля вогнища (сидить, сидять) купка партизанів (А. Головко);
г) І (росло, росли) ще, пригадую, багато тютюну (О. Довженко).
4. Знайдіть речення, в якому іменна частина складеного присудка виражена іменником:
а) Шлях лежить великий (О. Довженко); в) І нехай наше життя буде чудесною піснею (І. Цюпа);
6) Поміж кленами була розчищена широка доріжка (М. Івченко);
г) Брянський лежав на палатці білий, спокійний, з ясним чолом (О. Гончар). '
5. Знайдіть речення, в якому іменна частина складеного присудка виражена дієсловом у
неозначеній формі:
а) Поезія - це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі (Л. Костенко);
6) Жити - значить боротися, діяти, можливо, помилятися, падати, вставати, щоб знову
горіти чистим вогнем (І. Цюпа);
в) У нього очі - наче волошки в житі (А. Головко); г) Один кінь у нас звався Мурай (ОДовженко).
6. Знайдіть речення, в якому іменна частина складеного присудка виражена прикметником:
а) Тоді Десна була глибокою і бистрою (О. Довженко);
б) В хаті було як у вінку (А. Головко); в) Ти будеш співучою ялиною, а я стану явором (1. Цюпа);
г) Молочно-зеленою місячною імлою була вкрита долина (М. Івченко).
7. Знайдіть речення, в якому підмет і присудок виражені називним відмінком іменника:
а) Писати - не язиком чесати ( Нар. тв.); 6) Сім мінус три - чотири;
в) Ми - сірі гуси в хмарі (А. Малишко);
г) А спів той - наче брат, що гонить з серця горе, змагатись не дає журбі І. Франко).
8. Знайдіть речення, в якому підмет і присудок виражені неозначеною формою дієслова:
а) Україна - розкішний вінок з рути і барвінку, що над ним світять заплакані золоті зорі .
б) Я знаю, - мова мамина - свята (М. Адаменко);
в) Вік звікувати - не в гостях побувати (Нар. тв.); г) Вірний приятель-то найбільший скарб (Нар.тв.)
9. Знайдіть речення, в якому тире між підметом і присудком ставиться:
а) Там все знайоме з дитячих літ (А. Малишко);
6) Я дочка свого народу, всю красу свою і вроду лиш йому, йому віддам (П. Тичина);
в) У навчанні, в роботі Серга пристрасний і темпераментний до краю (О. Гончар);
г) Це місто прекрасне, як усмішка долі (Л. Костенко).
10. Знайдіть речення, в якому тире між підметом і присудком ставиться:
а) Мій поклик праця, щастя і свобода (І. Франко); 6) Яке багате й особливе весілля (В. Сидоренко);
в) Хай я не люди, ну й Хома не чоловік (Нар.тв.) ; г) Сад великий, але старий, запущений.
11. Знайдіть речення, в якому тире між підметом і присудком не ставиться:
а) Для мене найсвятіша нагорода потрібним буть, країно рідная, тобі (В. Сосюра);
6) Промені як в сонячних очах! (П. Тичина); в) Усе життя як пісні передмова (А. Малишко);
г) В росі Тарасова могила, навколо праця і чавун (В. Сосюра).
12. Знайдіть речення, в якому тире між підметом і присудком не ставиться:
а) Благословенна в болях ран степів широчина бездонна (М. Рильський);
6) У нас кохати полюбить сповна (А. Малишко);
в) Найкраща насолода, висока радість життя почувати себе корисним і близьким людям.
г) Вибивати склянки значить видзвонювати в корабельний дзвін години (М. Трублаїні).
Речення з однорідними членами 8 кл.
1. Знайдіть речення з однорідними членами без сполучників:
а) Сонце вже показалось і пекло камінь (М. Коцюбинський);
б) Над містом, над заводом, над усім Донбасом пролунали гyдки (В. Собко);
в) Схопила лиска півника та й зникла в гущині (Н. Забіла);
г) Хоч не гріло, та світило осіннє сонечко(Л. Українка).
2. Знайдіть речення з однорідними членами із сполучниками:
а) Вітер шарудів і грався довгими вусами колосків (В. Собко);
б) Яр в'ється гадюкою між крутими горами, між зеленими терасами.
в) По заході сонця одразу сплив повний місяць над островом, освітив очерети, кущі, виселок.
г) Руки в старого лісоруба вузлуваті, жилаві, могутні (О. Ільченко).
3. Знайдіть речення, в якому узагальнююче слово стоїть перед однорідними членами:
a) Чарівний світ плине переді мною сині води, білі піски, хати на високих берегах.
б) Луки, гори, пишні сади все зелене й принишкле (О. Гончар);
в) І над водою, і над гаєм кругом, як в усі, все мовчить (Т. Шевченко).
г) Молоді палкої пориви бурхливі, думи, ідеали, мрії золоті це сміливо гордий виклик темноті.
4. Знайдіть речення, в якому узагальнююче слово стоїть після одорідних членів:
а) Наче все покрилось туманом і ріка, і гори, і сади (А. Шиян);
б) Стояла похмура непривітна погода сльота, мжичка, дощ, вітер (В. Козаченко);
в) Тихо було навкруги над широким плесом лиману внизу і позаду над урвищами гори.
г) Гуркіт підвід, рокіт моторів, іржання коней все ставало зараз помітно лункішим, ніж вдень.
5. Знайдіть реченя з однорідними підметами:
а) По заході одразу сплив повний місяць над островом, освітив очерети, кущі, виселок;
б) На високих горбах шумілт під вітром віковічні дуби, липи, клени;
в) Здалека лунало срібне, палке, тужливе щебетання соловейка (Л. Українка);
г) Телеграфіст приймав зведення і з Києва, і з Одеси, i з Могильова, і з Волочиська.
6. Знайдіть речення з однорідними присудками:
a) Все частіше краплі стікали з дахів, з ринв, зі стін (М. Коцюбинський);
б) Діти розділилися на бетонярів, каменярів,теслярів, водолазів, машиністів (Д.Бедзик)
в) Вирували вітри, ламали дерева, збивали молодий плід y садах (К. Гордієнко);
г) Дід робив людям чи воза, чи сани, чи колеса, чи січкарню (М. Стельмах).
7. Знайдіть речення з однорідними додатками:
a) Ледве встала Катерина, поклонилась, вийшла мовчки з хати (Т. Шевченко);
б) В тій пісні чулися гудки заводів i рев машин, i шепоти пшениці (П. Тичина);
в) Я y думках забирався в горох або нахиляв до себе співучі маківки, або вибирав огірки.
г) Моя мати перша в світі навчила мене любить роси, легенький ранковий туман, п'янкий любисток,
м’яту, маковий цвіт, осінній гороб i калину (М. Стельмах).
8. Знайдіть речення з однорідними обставинами:
a) Вились i танули серед дерев сизі димки над бараками (Ю. Збанацький);
б) Шосейний шлях пролягав полями через ліски i зарослі, бори i непролазні хащі.
в) A в печері ані золота, ані срібла, ані каміння дорогого (М.Вовчок).
г) Часом у блакитній вишині пропливала біла хмара, або пролітала пташина, або ширяв над річкою
шуліка, зірким оком вишукуючи здобич (А. Шиян).
9. Знайдіть речення з однорідними означеннями:
а) Чарівний своєю природою київський зоосад і в травні, і в червні, і кожного місяця.
б) Човен здригався і піднімався догори то носом, то кормою (М. Трублаїні);
в) Одної зимової ночі серед безкрайої північної тайги дрімав старий лось.
г) У темряві гyстій, тяжкій і рівній прокинувсь я (М. Рильський).
10. Знайдіть речення з неоднорідними означеннями:
а) Молодий горбоносий парубок в шинелі красиво повертає голову до нас і приязно усміхається.
б) На подвір'і шахти стояв збуджений, тривожний гомін (П. Панч);
в) Будуть приходити люди вбогі й багаті, веселі й сумні, радощі й тугy нестимуть мені;
г) 3 землі піднялися три ракети: червона, зелена і жовта (М. Стельмах).
11. Знайдіть речення з непоширеними однорідними членами речення:
а) Ношу дрова до куреня, розводжу огонь, чищу картоплю,ожину збираю.Довженко)
б) У маминих вузликах лежало все те, що далі зійде, зацвіте, закрасується, перевіється по всьому
городі: огірки, квасоля біла, ряба і фіалкова, безлуский горох, турецький біб, чорне просо на розвід,
кукурудза жовта й червона, капуста, буряки, мак, морква, петрушка, цибуля, часник,соняшник,
кручені паничі, нагідки, чорнобривці, гвоздика і ще всяка всячина (М. Стельмах);
в) Вітер без гуку пролітав над селом, нi шуму лісового, нi співів пташиних він не
розносив, тихо і ясно, спокійно, та не радісно (Л. Українка);
г) Темрява літньої ночі обгортала поволі мовчазні вулиці, і солом'яні стріхи, і садки, і стрункі тополі.
12. Знайдіть речення з поширеними однорідними членами речення:
а) Петрик розповідав Клаві про небо й землю, природу й людей, сонце й місяць.
б) Наче в провесні чи в літі зацвіли поля (Т. Масенко);
в) Закони вод, вітрів, і хмар, і світла одкрились нам у тi далекі дні (В. Сосюра);
г) Коли вийти на вершину однієї з трьох rip і глянути на схід, очам відкриваються неосяжні заливні
луги, дубові діброви, рукави Дніпра, що виблискують на сонці, ніби широкі, блискучі мечі, кинуті
казковими велетнями в лугові трави та верболози.