Самостійна робота "Числівник. Займенник" 6 клас

Самостійна робота
Числівник. Займенник
1. У якому рядку всі слова є особовими займенниками?
А. Вони, нас, нами. Б. Кого, яким, дещо.
В. Скільки, хтозна-чий, себе. Г. Її, ваш, коли.
2. Який займенник не має форми Н. в.?
А. Мене. Б. Тебе.
В. Себе. Г. Його.
3.У якому рядку всі займенники пишуться разом?
А. Чия/сь, хтона/з/ким, будь/що.
Б. Де/хто, аби/який, ні/кого.
В. Ні/до/чого, ні/чий, казна/чий.
Г. Що/небудь, аби/до/кого, ні/хто.
4. У якому реченні займенник його є присвійним?
А. Його думки були про рідний край.
Б. Ми його давно не бачили в місті.
В. Його поважали всі: і діти, і дорослі.
Г. Його звеселила згадка про Полісся.
5. Позначте рядок, усі слова в якому — числівники:
А десять, десятеро, десятка, десятий;
Б три, третій, тридцять, триста;
В двоє, другий, двічі, дванадцять;
Г п'ятдесятий, п'ятдесят, п'ятдесятиріччя, п'ятнадцятий.
6. У реченні Із дев'яноста голок сокири не склеїш, числівник є:
А підметом Б присудком;
В означенням; , Г додатком.
Самостійна робота
Числівник. Займенник
1. У якому рядку всі слова є особовими займенниками?
А. Вони, нас, нами. Б. Кого, яким, дещо.
В. Скільки, хтозна-чий, себе. Г. Її, ваш, коли.
2. Який займенник не має форми Н. в.?
А. Мене. Б. Тебе.
В. Себе. Г. Його.
3.У якому рядку всі займенники пишуться разом?
А. Чия/сь, хтона/з/ким, будь/що.
Б. Де/хто, аби/який, ні/кого.
В. Ні/до/чого, ні/чий, казна/чий.
Г. Що/небудь, аби/до/кого, ні/хто.
4. У якому реченні займенник його є присвійним?
А. Його думки були про рідний край.
Б. Ми його давно не бачили в місті.
В. Його поважали всі: і діти, і дорослі.
Г. Його звеселила згадка про Полісся.
5. Позначте рядок, усі слова в якому — числівники:
А десять, десятеро, десятка, десятий;
Б три, третій, тридцять, триста;
В двоє, другий, двічі, дванадцять;
Г п'ятдесятий, п'ятдесят, п'ятдесятиріччя, п'ятнадцятий.
6. У реченні Із дев'яноста голок сокири не склеїш, числівник є:
А підметом Б присудком;
В означенням; , Г додатком.