Тест "Числівник" 11 класс

11 клас Числівник І варіант
1. Вкажіть числівник А сотня Б сороківка В семиденний Г сорок.
2. Які числівники означають кількість предметів як сукупність, одне ціле?
А цілі числа Б дробові В збірні Г порядкові.
3. Виділіть числівник який означає ціле число А дві цілих і чотири десятих Б одна третя В
п’ятдесят
Г одна ціла і одна друга.
4. Позначте збірний числівник А двадцять Б дванадцять В дванадцятеро Г двісті.
5. Визначте дробовий числівник А троє Б четверо В триста сорок Г три четвертих.
6. Вкажіть порядковий числівник А одна друга Б два В другий Г двоє.
7. Виділіть рядок, у якому всі числівники кількісні А сімнадцять, сім десятих, десятий Б
десятеро, десять, одна десята В дев’ятнадцять, дев’ятий, дев’ятеро Г шість, шестеро, шостий.
8. Позначте складений числівник А тридцятеро Б восьмий В тридцять три Г чотири.
9. Знайдіть форму родового відмінка числівника п’ятсот А п’ятсот Б п’ятисот В п’ятистам Г
п’ятьмастами
10. Знайдіть форму давального відмінка числівника три А трьома Б трьом В трьох Г на трьох.
11. Вкажіть розряд за значенням числівника дві третіх А ціле число Б збірний В дробовий Г
порядковий
12. Вкажіть правильну форму родового відмінка числівника п’ятдесят А п’ятдесятьма Б
п’ятдесяти
В п’ятдесят Г п’ятдесятьма
13. У якому рядку всі числівники відмінюються за одним зразком А сімнадцять, п’ять, двадцять,
шість, сорок
Б сімсот,вісімсот, дев’ятсот, триста, шістсот В сто, сорок, дев’яносто, сороковий, сотий Г два, три,
чотири, троє, чотирнадцять Д одинадцять, дванадцять, вісімнадцять, тридцять, кілька
14. З’ясуйте у якому рядку допущено помилку в правописі числівникових форм А сімдесятьох
п’ятьох, п’ятдесяти восьми, сорока, шестистам п’ятдесяти трьом, сорок шостому Б двадцятьох,
сімом, шістсот сорока п’яти, одній цілій і двом п’ятим, сімомастами шістдесятьма трьома В ста
двадцятьом двом, обом, чотирьомстам, п’ятдесятьом двом, шістдесятьома Г вісімдесяти,
п’ятдесятьох, дев’яноста шістьом, двома, сто двадцять п’ятому Д сімох, обох, двадцятого, ста
п’ятдесятьох трьох, ста п’ятдесяти двох
15. У якому рядку всі числівники мають граматичне значення роду? А тридцять, багато, одна
п’ята, двоє, два Б кільканадцять, шість, дев’ять, десяток, одна друга В сьомий,
шостий, один, троє, п’ятнадцять Г один, два, обидва, сто двадцятий, другий
16. У якому рядку неправильно поєднано числівники з іменниками А з першим вересня, одна
четверта зошита, півтора аркуша, три професори, восьмеро учнів Б чотири доцента, семеро жінок,
три сини, четвертому класу, ста двадцяти шести кілограмам В півтораста карбованців, дев’ятеро
ножиць, п’ятнадцятий кілометр, вісім апельсинів, одна ціла і вісім десятих метра Г півтори
години, шість жінок, троє поросят, трьом пташкам, два зошити Д п’ятистам
сімдесятьом трьом тоннам, п’ятьом чоловікам, сімдесяти восьми жінок, сто три блокноти, троє
друзів
17. Як відмінюються числівники нуль, тисяча, мільйон, мільярд? А як іменники Б як прикметники,
В як кількісні числівники Г як порядкові числівники Д не відмінюються
18. У якому рядку всі числівники – кількісні А сотий, тисячний, мільйонний, мільярдний, десятий
Б одинадцятий, тринадцятий, чотирнадцятий, п’ятнадцятий дванадцятий В двохсотий,
трьохсотий, чотирьохсотий, п’ятисотий, семисотий Г двадцятий, тридцятий, сороковий,
п’ятдесятий, шістдесятий Д сто один, тисяча сорок сім, мільйон, мільярд, десять
19. У якому рядку всі числівники мають один тип відмінювання? А вісім, вісімнадцять, тридцять,
сорок Б дев’ять, сімнадцять, двадцять п’ять, п’ятдесят п’ять, сто В п’ять, одинадцять,
п’ятнадцять, двадцять, сімнадцять Г шість, дванадцять, тридцять, сім, один Д двадцять шість,
тридцять три, шістсот, дев’ять
20. У якому рядку всі слова є числівниками А один, єдиний, одиниця, одинадцять, одна друга Б
чотири, десять, п’ять, шість, вісім В два, двоє, двійко, двійка, дванадцять Г три, трійка, троє,
тринадцять, тридцять Д п’ять, п’ятірка, п’ятий, п’ятеро, п’ятнадцять
21. Як змінюються порядкові числівники? А за відмінками Б за родами, числами, відмінками В
тільки за числами Г за числами і відмінками Д тільки за родами
22. Усі слова є числівниками в рядку
А п’ятнадцять, двадцятеро, триста, нуль Б трійка, двісті, удруге, другий В три, двадцятка, по-
другому, обидва Г тричі, по-третє, шестеро, дві цілі і чотири десяті Д тринадцять, десяток, сто
тридцять сьомий, п’ятдесятиріччя
23. Усі слова є числівниками в рядку
А один, одинадцять, шість, двійка Б єдиний, дві другі, вісім, п’ятірка В одиниця, чотири, сотенний,
дванадцять Г одні, десяток, десятка, три Д одним, п’ять, кільканадцять, п’ятеро
24. Усі числівники кількісні в ряду
А тринадцять, сто другий, десять сотих, чотирнадцятеро Б п’ятий, одна третя, півтора, утретє
В двадцять вісім, півтораста, четвірка, чотири Г п’ятсот, дві цілі десять сотих, чотири восьмі,
півтори Д сто двадцять дев’ятий, п’ятнадцятеро, одна двадцята, сім сотих
25. Усі числівники кількісні в ряду
А п’ять цілих і сім десятих, одна тисячна, багато, троє Б одинак, тричі, четверо, восьмий
В восьмеро, десятеро, стоповерховий, двадцять третій Г шістнадцятеро, п’ятеро, дев’ятеро, уперше
Д вісімнадцятеро, сорок сім, двохсотий, тридцятеро
26. В яких рядках всі числівники порядкові
А сто, тисячний, мільйонний, п’ятий Б шестеро, двадцять перший, двоє, кільканадцять
В сотий, чотирнадцятому, три, двадцятитисячний Г двісті сорок перший, четвертого, сьомого,
вісімнадцятий Д триста двадцять перший, п’ятнадцята, друга, п’ятиметровий
27. Усі числівники складні в рядку
А тридцять, дев’яносто шість, сорок вісім, шістсот Б триста сорок вісім, п’ятсот, дванадцять,
сімдесят два В дев’яносто, п’ятдесят шість, чотириста, тридцять п’ять Г одинадцять, триста,
п’ятдесят, шістсот Д один, двісті чотири, двісті, п’ятий
28. Знайдіть помилку у формах числівників
А вісьма прикладами Б шістдесятники В одна година десять хвилин Г двадцятидвохрічна фігуристка
Д п’ять з чвертю літрів
29. Визначте речення (якщо таке є), у якому числівник стоїть у правильній формі
А Проголосувало близько восьмисот п’ятидесяти виборців. Б Подякувати п’ятистам семидесяти
учасникам змагань. В Зустрітися з двомастами шістдесятьма вісьма журналістами.
Г Глядачі сиділи на семистах дев’яносто трьох стільцях. Д жодного правильного
30. У якому рядку правильно записано відмінкові форми складених числівників
1. Р. в. шестисот п’ятидесяти шести 2. Д. в. восьмистам шестидесятьом семи
3. Ор. в. сьомастами сімдесятьма вісьма
А 1 Б 2 В 3 Г 1, 2 Д 1, 3
31. Позначте рядок, у якому в усіх числівниках відмінюється тільки друга частина
А чотириста, сімдесят, дев’ятсот Б п’ятдесят, вісімдесят, кількадесят В сімсот, шістдесят, двісті
Г дев’яносто, кількасот, п’ятдесят Д сто, кільканадцять, тридцять
32. Усі числівники записані правильно в рядку
А трьомастами шістдесяти восьми, вісьмомадесятьма сорока Б семидесяти чотирьох, тисяча
дев’ятий В сьомастами вісімдесятьма дев’ятьома, двадцять восьмий Г чотиристами сімдесятьма,
тисяча п’ятдесятьома шістьома Д трьомастами сорока шісти, одинадцятьома
33. Лише друга частина відмінюються в усіх числівниках рядка
А п’ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят Б чотириста, п’ятсот, чотирнадцять, шістдесят
В п’ятдесят, вісімдесят, вісімдесятий, мільйон Г нуль, один, одинадцять, двадцять
Д вісімдесят, вісімсот, тридцять, двадцять
34. Помилку у відмінюванні кількісних числівників допущено в рядку
А вісімдесяти, вісімдесятьом, вісімдесятьма, на вісімдесятьох Б шести, шістьом, шістьома, на
шістьох В восьмисот, восьмистам, восьмистами, восьмистах Г дев’яностам, п’ятисот, п’ятистам,
п’ятьомастами Д трьохсот, трьомстам, трьомастами, на трьохстах
11 клас Числівник ІІ варіант
1. Вкажіть числівник А сімка Б сьомий В удвох Г подвійний.
2. Які числівники означають порядок предметів при лічбі? А цілі числа Б збірні В дробові Г
порядкові
3. Виділіть числівник, який означає ціле число А п’ять цілих і три четвертих Б одна дев’ята В
півтора Г п’ятдесят дев’ять
4. Позначте збірний числівник А десять Б вісімдесят В сто десять Г десятеро
5. Визначте дробовий числівник А восьмеро Б вісімнадцять В вісім цілих і дві п’ятих Г вісімсот
двадцять п’ять
6. Вкажіть порядковий числівник А одинадцять цілих і одна десята Б одинадцятеро В
одинадцятий Г одинадцять
7. Виділіть рядок, у якому всі числівники кількісні А другий, сім десятих, десятий Б вісім,
вісімнадцять, восьмий
В шестеро, шістнадцятий, шість Г два, двоє, дві шостих
8. Позначте простий числівник А два Б сорок два В одна четверта Г сто три
9. Знайдіть форму родового відмінка числівника чотири А на чотирьох Б чотирма В чотирьом Г
чотирьох
10. Знайдіть порядковий числівник жіночого роду А другий Б одна друга В друга Г друге
11. Вкажіть розряд за значенням числівника троє А ціле число Б збірний В дробовий Г
порядковий
12. Вкажіть правильну форму орудного відмінка числівника тисяча А тисячом Б тисяччю В
тисячою Г тисячею
13. У якому рядку всі числівники відмінюються за одним зразком А дванадцять, одинадцять,
двадцятеро, шістнадцятеро, одинадцятий Б сімнадцять, тринадцять, двадцять, сім, сімсот В п’ять,
вісім, дев’ятнадцять, десятеро, сто Г щість, сімнадцять, дев’ять, чотирнадцять, п’ятнадцятеро Д
шістнадцять, вісімнадцять, тридцять, шістьох, п’ять
14. З’ясуйте у якому рядку допущено помилку в правописі числівникових форм А двомастами,
шістдесяти, п’ятнадцятьма, дев’яноста, на двох Б трьомстам, шістнадцятьох, одинадцятьома,
вісьмомастами,сімдесятьма В чотирма, ста, двадцяти, вісімдесятьох, чотирьохсот Г
чотирнадцятьма, сорока, дев’ятьмастами, шістдесятьма, сімома Д п’ятьмадесятьма, чотирмастами,
двома, одинадцяти, тринадцятьох
15. Як відмінюються кількісні складені числівники? А як іменник Б як прикметник В перше слово
відмінюється як кількісний числівник, інші – як порядкові Г відмінюється тільки останнє слово Д
відмінюється кожне слово
35. Помилку у відмінкових формах кількісних числівників допущено в рядку
А шістьомастами, шістдесятьма вісьмома, дев’ятьох, сорока п’ятьом Б семисот восьмидесяти
вісьмох, стам двом, семидесяти, п’ятнадцятьох В шістдесяти сімом, ста п’ятдесяти двох,
шістнадцятьома, одинадцятьох Г вісьмома, восьмистам дев’яноста дев’ятьом, сімдесяти, п’ятьома
Д трьохсот, трьомстам, трьомастами, на трьохстах
36. Визначте рядок, у якому всі числівники не відмінюються
А половина, дев’яносто, троє Б третина, сорок, перший В чверть, двоє, шість Г півтора, півтори,
півтораста Д сто, обоє, двадцятий
37. Правильно поєднано числівники з іменниками в рядку
А два з половиною томів Б два тижня В дві десятих відсотків Г два підручники Д два заручника
38. Установіть відповідність
Відмінок
1 називний
2 родовий
3 давальний
4 орудний
Числівниками
А вісімдесятьох трьох
Б вісімдесятьома трьома
В вісімдесят три
Г вісьмадесятьма трьома
Д вісімдесятьом трьом
16. У якому рядку всі числівники мають однакову будову А два, двадцять два,
двадцятип’ятитисячний, двоє, тридцять шість Б п’ятнадцять, сорок три, другий, сотий, трійка В
вісімсот, дев’ятнадцять, шістсот, дев’яностий, вісімка Г мільярд, трьохсотий, вісімсот двадцять,
сім, п’ятий Д нуль, тисяча, три, десять, сто
17. Визначте розряд за значенням і групу за складом виділеного числівника Двоє незнайомих
Сагайді бійців, сидячи під деревом, мирно бесідували (О. Гончар) А порядковий, простий Б
кількісний, ціле число, простий В кількісний, складений Г кількісний, збірний, простий Д
кількісний, дробовий
18. Як відмінюються числівники п’ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят А у всіх непрямих
відмінках, крім знахідного, мають закінченняа Б відмінюється лише друга частина В
відмінюються обидві частини Г у всіх непрямих відмінках мають закінчення –и Д у всіх непрямих
відмінках мають закінчення –е
19. Як відмінюються порядкові числівники? А як іменники Б як прикметники В як кількісні
числівники Г не відмінюються Д у всіх непрямих відмінках мають закінчення –и
20. У якому рядку всі числівники належать до незмінних? А півтораста, півтора, мало, двійко,
трійко Б чимало, четвірко, обидва, четверо, кілька В декілька, кільканадцять, шестеро, двоє, сто Г
мільйон, мільярд, нуль, тисяча, один Д немало, багато, небагато, скільки, ніскільки
21. У якому рядку неправильно поєднано числівники з іменниками А одна сьома кілограма,
сімнадцять грамів, тридцять чотири кілометри, двадцятий сантиметр, п’ятсот тонн Б півтора доби,
семеро рядів, одна ціла і одна третя метри, двоє разів, дев’ятеро сестер В тридцять три сестри,
двадцять два зошити, обидві жінки, два товариші, двадцятеро гравців Г дві третіх сторінки, перші
заморозки, сім картоплин, троє поросят, обидві подруги Д одинадцятеро
чоловіків, три професори, перше кохання, восьмеро воріт, сімдесят п’ятий день
22 Усі слова є числівниками в рядку
А сто, сорок сьомий, трійня, втретє Б сотня, четвертина, три, трьохсотий В стотомний, четвірка,
тримісячник, третій Г тридцятеро, сороковий, семеро, кількадесятий
Д сімдесят п’ятий, вісімсот, сотка, сотий
23. Числівники вжито в реченні
А Сотник знав, що Микола Джеря ще раз підніме на нього серпа й боявся цього. Б Козацька сотня
розтанула в пітьмі. В „Артек” був багатоголосим, цього року він розмовляв ста мовами світу. Г З-
поміж альпіністів лише одиниці змогли подолати цей маршрут. Д Мільйонам треба світла, волі, які
дають наснагу й віру в майбуття.
24. В якому рядку всі числівники кількісні
А багато, нуль, сім, троє Б тридцята, одна десята, восьмеро, четвірка В п’ятеро, кільканадцять, третя,
сорока трьох Г дев’ятого, п’ятнадцять, двохповерховий, шестеро Д дванадцять, другого, шістсот,
п’ять восьмих
25. Усі слова – порядкові числівники в рядку
А двохсотий, четвертий, п’ятнадцятий, перший Б двісті сорок другий, сороковий, сотенний,
дворічний В тридцятий, первинний, другий, триповерховий Г п’ятитисячний, п’ятиярусний, тридцять
восьмий, мільйонний Д восьмитонний, половинний, сорок сьомий, третій
26. Які з поданих слів є числівниками
1. Два. 2. Двійка. 3. Сім. 4. Шестеро. 5. Обидві. 6. Десятка. 7. Удвоє. 8. Тринадцятеро.
9. Шість. 10. Тринадцять. 11. Четвірка. 12. Нуль.
А 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12 Б 1,2, 5, 8, 9, 10,11 В 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12 Г 1, 2, 5, 7, 9, 10, 12 Д 1, 3, 6, 9, 10, 11
27. Усі числівники складені в рядку
А шістнадцять, сім восьмих, шістдесят один, двадцять п’ять Б одна друга, вісімнадцятирічний,
п’ятисотий, дев’ятсот В сто два, три тисячі, двадцять два, двісті сорок шість Г вісімсот, три чверті,
сімнадцять, вісімнадцять Д п’ятсот шість, один, тисячний, двісті сімдесят
28. Визначте, яка форма числівника дев’ятсот сімдесят чотири в орудному відмінку є
правильною
А дев’ятистами сімдесяти чотирма Б дев’ятьмастами семидесятьма чотирма В дев’ятьомастами
семидесяти чотирма Г дев’ятьмастами сімдесятьма чотирма Д жодної правильної форми
29. Визначте речення, у якому числівник узгоджено правильно
А Завезли сто сорок чотири комп’ютера. Б Цей показник збільшився в півтора рази. В Пройти два з
половиною кілометра. Г усі правильні Д жодного правильного
30. В якому рядку всі числівники записано правильно
А восьмистам дев’яноста дев’яти, чотирнадцятьма Б двох тисяч восьмисот восімдесяти дев’яти,
п’яти В п’ятсот шестидесяти трьох, триста сорок п’ятьох Г дев’ятистам восьмидесяти п’ятьох,
чотирьохстами двадцятьма двома Д сімохстах сімдесятьох шістьох, сто десяти
31. Усі числівники записані правильно в рядку
А восьмастами дев’ятьома, шістдесятьом сімом Б п’ятьдесятьома сімома, тисяча семисотий
В вісьмастами шістдесятьма чотирма, ста сорока сімома Г чотириста тридцятьма, тисяча сорока
шістьма Д трьомастами сорок шістьма, тисячою
32. Усі числівники відмінюються однаково в рядку
А двісті, сорок, сімдесят, сто Б дев’яносто, одинадцять, вісімдесят, вісімсот В дев’ятсот, двадцять,
сто, триста Г п’ять, вісім, дванадцять, п’ятдесят Д нуль, тисяча, мільйон, мільярд
33. Обидві частини відмінюються в усіх числівниках рядка
А дев’яносто, п’ятсот, вісімдесят, чотириста Б тридцять, п’ятдесят, п’ятсот, двісті В вісімсот, двісті,
триста, чотириста Г вісімдесят, двадцять, одинадцять, тридцять Д сімсот, дев’ятсот, п’ятсот,
шістдесят
34. Помилку у відмінюванні кількісних числівників допущено в рядку
А двадцятьох, двадцятьом, двадцятьма, на двадцятьох Б ста, сто, стами, на стах В п’ятисот,
п’ятистам, п’ятьмастами, на п’ятистах Г трьохсот, трьомстам, трьомастами, на
трьохстах Д дев’ятисот, дев’ятистам, дев’ятьмастами, на дев’ятистах
35. Помилку у відмінкових формах кількісних числівників допущено в рядку
А на восьмистах, п’ятьмастами, на трьохстах Б із сорока восьми, сімдесятьма, двох тисячах
восьмисот В трьома, з чотириста сімдесяти восьми, п’ятидесяти Г сімдесяти дев’яти, дев’ятьмастами,
п’ятисот шістдесяти трьох Д на трьохстах сорока п’ятьох, чотирма, сімома, двохсот вісімдесятьох
двох
36. Правильно поєднано числівники з іменниками в рядку
А вісім відсотків Б чотири очки В півтора рази Г тридцять чотири дерев Д триста п’ятдесят грами
37. Помилку у вживанні збірних числівників допущено в рядку
А п’ятеро учнів, шестеро кошенят Б двоє санчат, семеро штанів В семеро книжок, троє дівчат
Г одинадцятеро страусів, двадцятеро жирафів Д п’ятеро орлів, семеро горобців
38. Установіть відповідність
Член речення
1 підмет
2 додаток
3 означення
4 обставина
Виділені числівники
А Два на сім – чотирнадцять.
Б Обіцяного сім літ чекають.
В Не вертаються три брати, По світу блукають.
Г Три явори посадила сестра при долині.
Д Ще треті півні не співали, Ніхто ніде не гомонів