Тест "Займенник" 11 класс

11 клас Займенник І варіант
1. У котрому рядку всі займенники особові:
А йому, вас, нами, вам
Б своєму, собою, абичого, іншу
В ні з ким, ніскільки, чиє, нашу
Г кого-небудь, вашого, це , всіма
2. У котрому рядку всі займенники питально/відносні:
А дехто, скількома, чим, її
Б котрого, кого, чого, якому
В до декого, будь-який, щось, мені
Г скільки, щоб, ніякий, хтось
3. У котрому рядку всі займенники вказівні:
А мій, такому, вашого, всього
Б той, стільки, отого, сей
В самого, свого, сей, якийсь
Д абихто, дехто, якийсь, такого
4. У котрому рядку всі займенники присвійні:
А котру, тих, тобі, твоїх
Б твоїм, наших, вашими, мої
В ними, тобою, стількох, якого
Г чого, якому, якусь, тебе
5. У котрому рядку всі займенники неозначені:
А що-небудь, стільки, його, хто-небудь
Б інший, той, абищо, жодний
В казна-що, щось, деякого, будь-хто
Г жоден, стільки, її, хто-небудь
6. Словосполучення з особовими займенниками третьої особи однини є в рядку:
А познайомилися з ним, завітали до нього, подарували їй
Б летів над ними, гостювали в неї, зустріли його
В відвідали його, пообідали з нею, поставили в її кімнаті
Г відібрали в нього, лікували його, її очі
7. До одного розряду належать займенники в рядку:
А цей, комусь, того
Б всього, кожним, саму
В який, чиїм, ніякого
Г тебе, вами, тим
8. Правильною є форма займенника в рядку:
А нагородили всих учасників
Б необхідно з їми порадитись
В відзначають цими днями
Г допомогли її в підготовці
9. Потребує редагування речення:
А Усім нам дуже сподобалась модерна вистава.
Б Їхніми рецептами досі користуються кулінари.
В Крім неї, ніхто більше не написав рецензії.
Г Завдяки ним ми вивчили кримськотатарську.
10. Займенник МІЙ можна замінити займенником СВІЙ у реченні:
А Благословенна будь, моя незаймана дівице Десно.
Б Більша частина мого життя, так чи інакше пов’язана з театром.
В Університет, де працює мій тато, здобув статус національного.
Г Я пам’ятаю вчительку мою, просту і скромну, і завжди спокійну.
11. З'ясуйте, скільки займенників у цьому уривку:
Донецький кряж, і терикони, і степи,
І тополя там на алеї дуже тісно.
Я ж Україноньку молю: "Не відлюби
Оцю мою малесеньку вітчизну!"
А 3 Б 4 В 5 Г 6 Д 8
12. З'ясуйте, скільки займенників у цьому уривку:
Я хочу жити просто, без прикрас,
Без тих гучних банкетів і лахміття,
Яке мені здається просто сміттям,
Що полонило нерозумних нас.
А 3 Б 4 В 5 Г 6 Д 7
13. З'ясуйте, скільки займенників у цьому уривку:
Ти наче вже і вільна як-не-як,
Та ще живеться важко тобі, Нене.
Всі пробують тебе на міць і смак,
Чи все в тобі добротне, достеменне.
А 3 Б 5 В 6 Г 7 Д 8
14. Виділене слово виступає займенником у реченні:
А Від одного удару дерево не падає.
Б Одна ластівка не робить весни.
В Один день блисне, а сім днів кисне.
Г Одним колесом не поїдеш.
Д Одні очі і плачуть, і сміються.
15. Слово ЩО є займенником у реченні:
А Казка – це свіжий вітер, що роздмухує вогник дитячої мрії.
Б Я тобі сказати хочу, друже, що мрій дитячих я не розгубив.
В Так тихо, спокійно, що хочеться сісти на човен і поплисти.
Г Пам'ятайте, що книги – це тисячолітня мудрість людини.
Д Здавалося, що якийсь чарівник убрав дерева в золоті шати.
16. Слово ЩО є займенником у реченні:
А Мак облітає так швидко, що не встигає зів'янути.
Б Неба було так багато, що очі тонули в нім, як у морі.
В Як добре знати, що тебе веде твій власний шлях.
Г У парі з тобою ми будем любити усе, що на серце лягло.
Д Криниця ця така глибока, що видно зорі з неї і у ній.
17. Слово ЩО є займенником у реченні:
А Чому не знало серце молоде, що тільки мати може вічно ждати?
Б Знай, що в світі найтяжче – це серце носить студене.
В Стояла така тиша, що було чути, як плаче надламана гілка.
Г Хіба не бачите, що вся земля в якімсь чеканні дивнім мліє.
Д Не знаю я, що буде після нас, в які природа убереться шати.
ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ АБО КІЛЬКОХ ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ
Прочитайте текст. Виконайте подані після нього завдання 18 – 20.
(А) Найбільше мене дивувала і вабила сосна. (Б) Ласкава доля вготувала їй місце на південній стороні. (В) Отож
золотилась і пишалась вона на всю околицю. (Г) Ця сосна обігнала на метрів тридцять-сорок усіх своїх ровесниць.
(Д) І досі вона стоїть у моїй уяві такою, якою побачив уперше, до якої звик у дитячому віці. (Е) Можливо, та сосна
ввійшла в моє життя і поселилась в якихось там клітинах мозку. (Є) З її вершини я вперше в житті заглянув у свою
долю, побачив ту велич і красу, яка стала в моєму житті вирішальною.
18. Присвійні займенники вжито в реченнях:
А Б В Г Д Е Є
19. Займенники виконують роль підмета в реченнях:
А Б В Г Д Е Є
20. Відносні займенники вжито в реченнях:
А Б В Г Д Е Є
11 клас Займенник ІІ варіант
1. У котрому рядку всі займенники означальні: А усю, кожен, саму , жоден Б цього, такій, стільки, того
В собі, усьому, чиїх, цим Г тим, ця, такою цієї
2. У котрому рядку всі займенники заперечні: А якийсь, вони, ніхто,будь-який Б нами, кожен, будь-хто, його
В нікому, ніякого, ніщо, нічийого Г її, всякого, моєму, нікого
3. У котрому рядку всі займенники присвійні: А котру, тих, твоїх, тобі Б твоїм, наших, вашими, мої
В ними, тобою, стількох, якого Г чого, якому, якусь, тебе
4. У котрому рядку всі займенники неозначені: А деякий, що-небудь, будь-хто, мій Б дещо, хтось, хто-небудь,
будь-що В дехто, будь-який, її, абищо Г щось, абихто, свого, абиякий Д якийсь, хтозна-що, що, його
5. Усі займенники пишуться разом у рядку
А ні/хто, ані/який, аби/що, чий/сь Б казна/чий, будь/хто, хто/зна/скільки, де/в/чому В чий/небудь, ні/з/чим,
хто/небудь, до/будь/кого Г казна/скільки, аби/якого, що/сь, ні/хто Д аби/який, котрий/сь, який/небудь, невідь/чий
6.Усі займенники пишуться через дефіс у рядку
А де/котрий, ні/котрий, аби/який, ні/за/яких Б де/з/чим, ні/що, аби/чий, ні/з/яким В невідь/що, хтозна/який,
будь/який Г ні/в/кого, будь/з/чим, казна/хто, ні/що Д ні/чому, де/сь, де/хто, будь/який
7. Усі займенники пишуться окремо в рядку
А де/в/кого, хтозна/в/який, ні/до/кого, невідь/від/чого Б казна/котрий, хтозна/чйй, скільки/небудь,
який/сь В будь/скільки, де/чий, котрий/небудь, аби/хто Г аби/в/кого, що/небудь, хто/небудь,
невідь/у/кого Д будь/у/кого, аби/в/чому, де/інде, аби/в/якому
8.В якому рядку допущено помилку в написанні займенників
9. Усі займенники слід писати через дефіс у рядку
А чого/небудь, аби/когось, де/хто, що/сь Б хтозна/що, ні/чим, будь/хто, ні/що В будь/який, хтозна/чому,
казна/що, що/небудь Г казна/хто, бозна/кому, будь/хто, де/завгодно Д де/кому, аби/якому, будь/у/кого,
хтозна/з/ким
10. Усі займенники слід писати через дефіс у рядку
А аби/хто, який/небудь, де/інде, ні/перед/ким Б де/якому, який/сь, чого/небудь, де/кого
В якого/небудь, хтозна/кому, будь/якого, бозна/що Г казна/чим, аби/чому, ні/з/ким, ні/перед/ким
Д ні/якому, що/небудь, будь/з/ким, що/сь
11. Неправильні форми займенників ужито в рядку
А при нім, нашому, ні з чим, ні перед ким Б свойого, цеї, їхнєму, на їми В котрогось, чиєму, казна від
чого, абиякому Г жоднім, чиєго, казна-скільки, всяким Д мойому, цього, всіх, чийому
12. У фразеологізмах якого рядка вживаються займенники
А коли не тепер, а в четвер; одним рипом; де не посієш, там вродить; вгору нема коли глянути
Б брати в свої руки; ніяким калачем не заманити; як той реп’ях до кожуха; не таких бачили
В баба надвоє ворожила; більше вже нікуди; ні сват ні брат; нога ніколи не буде
Г бий його трясця, щоб тебе понесло по нетрях та по болотах; валитися від вітру; передати куті
Д курки ніде випустити; ані слихом слихати, ані і вічі не видати; як осина на вітрі; бий тебе лиха година
13. Займенник – це частина мови, яка
А означає предметність і відповідає на питання хто? що? Б означає число, кількість, порядок
предметів під час підрахунку В вказує на предмети, ознаки і кількість, але не називає їх.
Г означає ознаку предмета й відповідає на питання який? кого? Д означає предметність та її ознаку й
число
14. В якому рядку подано особові займенники
А собою, скільком, абиякий, де в чому Б вона, йому, мене, їх В на чиїх, нічому, будь-що, ніхто Г я,
його, свій, її Д мене, нас, кожний, їхній
15. Слово ЩО є займенником у реченні:
А Мак облітає так швидко, що не встигає зів'янути.
Б У парі з тобою ми будем любити усе, що на серце лягло.
В Криниця ця така глибока, що видно зорі з неї і у ній.
Г Неба було так багато, що очі тонули в нім, як у морі.
Д Як добре знати, що тебе веде твій власний шлях.
16. Слово ЩО є займенником у реченні:
А Здавалося, що якийсь чарівник убрав дерева в золоті шати.
Б Пам’ятайте, що книги – це тисячолітня мудрість людини..
В Так тихо, спокійно, що хочеться сісти на човен і поплисти.
Г Я тобі сказати хочу, друже, що мрій дитячих я не розгубив
Д Казка – це свіжий вітер, що роздмухує вогник дитячої мрії.
17. Слово ЩО є займенником у реченні:
А Хіба не бачите, що вся земля в якімсь чеканні дивнім мліє.
Б Не знаю я, що буде пісня нас, в які природа убереться шати.
В Стояла така тиша, що було чути, як плаче надламана гілка.
Г Чому не знало серце молоде, що тільки мати може вічно ждати?
Д Знай, що в світі найтяжче – це серце носить студене.
Текст і завдання до нього
1. Знову затихає подвір’я, знову падають на землю грушки. 2. Ось одна підкотилася до самих ніг. 3. Тимофій
в задумі нахиляється над нею, витирає її полою свити, і от уже на його руці красується, мов із сонця вилитий,
невеличкий золотистий плід. 4. Він розкушує його: холодний терпкий сік освіжає уста, до піднебіння
пристають дрібні насінинки.
5. Тиша, задума і місячне сяйво облягають чоловіка. 6. Він бережно ставить біля брами кроковку, для чогось
перелазить парканчик, що веде в садок та на город. 7. Дерева і зілля пощипують його руки росою,
накривають своїми тінями. 8. Зупинившись біля великого соняшника, оглядає свою дідизну, а потім і всю
землю, що дрімає в місячному мареві і навіть крізь сон дослухається ло чогось.
18. Особовий займенник в орудному відмінку вжито в реченні
А 1
Б 3
В 5
Г 7
Д 8
19. Означальний займенник у родовому відмінку вжито в реченні
А 2
Б 4
В 5
Г 6
Д 8
20. Неозначений займенник у родовому відмінку вжито в реченні
А 1, 2
Б 2, 3
В 3, 4
Г 5, 6
Д 6, 8