Презентация "Как вести себя в метро во время ЧП" 11 класс

Подписи к слайдам:
Как вести себя в метро во время ЧП Совет №1 Совет №2 Совет №3 Совет №4 Совет №5 Совет №6 Совет №7 Совет №8 Совет №9 Совет №10 Совет №11 Совет №12 Источники:
  • https://life.ru/t/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B/993421/kak_nuzhno_siebia_viesti_v_mietro_vo_vriemia_chp_12_vazhnykh_sovietov