Тест "Бастауыш сыныптарға арналған ағылшын тілінен" 4 класс

Бастауыш сыныптарға арналған тест
1. Сөйлемді толықтыр. How _________ you?
a) Is
* b) are
c) am.
2. Артық сөзді тап.
a) *Red
b) tiger
c) lion.
3. Дұрыс сөз жаса. othemr
a) Father
*b) mother
c) monkey.
4. Сөйлемді толықтыр. My father is a ______________.
a) door
*b) Teacher
c) elephant.
5. Сұраққа жауап бер. Whose jacket is this?
a) Yes, it is.
b) this is jacket
*c) this is Gulim’s.
6. Артық сөзді тап.
a) chalk
*b) ball
c) blackboard.
7. Дұрыс сөз жаса. F__th__r
a) Fothor
* b) father
c) fethor
8. Сұраққа жауап бер. What is your name?
a) This is an apple
*b) My name is Sara.
c) I am from Kazakhstan.
9. Уақытты сөзбен жаз. 6: 40
a) It’s five to seven.
b) it’s seven.
*c) it’s twenty to seven.
10. Nn әріпінің айтылуын тап.
a) el
b) em
*c) en
11. “flower” сөзінің аудармасын тап.
a) Отбасы
* b) ата - ана
c) гүл
12. This is a ball. Сұраулы сөйлем жаса.
a) this is a ball?
b) is this a doll?
*c) is this a ball?
13. My (nose) can smell сөйлемнің аудармасын тап.
a) Көз
*b) мұрын
c) құлақ.
14. You can swim. Cөйлемнің аудармасын тап.
a) Мен жаза аламын.
*b) Сен жүзе аласың
c) Мен оқи аламын.
15. Animals сөзінің аудармасын тап.
a) Түстер
* b) жануарлар
c) ойыншықтар.
16. Болымсыз сөйлемді тап.
a) I can write
* b) I cannot fly.
c) Can you swim?
17. Жақшаны ашып сөзді аудар. This is a (түлкі).
a) Tiger
*b) fox.
c) bear
18. Мынау ақ қоян сөйлемнің аудармасын тап.
a) *This is a white hare.
b) this is a bear
c) the hare is a wild animal.
19. You can run. Сұраулы сөйлем жаса.
a) I can run?
b) You can run?
*c) Can you run?
20. Дұрыс сөйлем жаса. like to I play.
a) I play to like
b) Play to like I
* c) I like to play.