Презентация "Excel-де VBA-мен бағдарламалау. Excel-дің негізгі обьектілерімен танысу және қолдану ерекшеліктері"

Подписи к слайдам:

(Дәріс №10)

Excel-де VBA-мен бағдарламалау. Excel-дің негізгі обьектілерімен танысу және қолдану ерекшеліктері

Сәрсен Аманжолов атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ, Жаратылыстану ғылымдары және технологиялар факультеті

Өскемен 2015 жыл

Сұрақтар:

  • Excel – дің негізгі обьектілерімен танысу.
  • Range обьектісінің негізгі қасиеттері
  • Range обьектісінің жиі қолданылатын әдістері

Excel

Маңызды болып Application обьектісі есептеледі

120-дан артық қасиеттері мен 40-қа жуық әдістері бар.

Excel обьектілерінің иерархиясында басты рөл атқарады.

Workbook обьектісі жұмыс кітабының файлын береді

Жұмыс кітабы:

-XLS форматты(стандартты жұмыс кітабы)

-XLA форматты (толықтай компиляцияланған қосымша)

Форматты файлдарда сақталады

Зертханада ең көп қолданылатын обьект болып – Range обьектісі саналады, ол Excel-де VBA-ны қолданудың мүмкіндігін анық көрсететін обьект. Excel обьектілердің иерархиясында Range обьектісі worksheet обьектісінен кейін болады және VBA-ның негізгі обьектілері болып табылады.

Selection(таңдау) обьектісі VBA-да Select әдісінің нәтижесі ретінде немесе selection қасиетін шақырған кезде пайда болады. Көп жағдайда selection обьектісі Range класына жатады және онымен жасаған Range обьектісінің қасиеттері мен әдістерін қолдануға болады.

  • Range обьектісімен жұмыс жасағанда Excel-де қалай жұмыс парағының ұяшығына сілтеме жасалатындығын есте сақтау керек.

Range обьектісінің көмегімен жолдар және бағандар топтарын беру

Range обьектісі мен Cells қасиетінің байланысы

Range обьектісінің негізгі қасиеттері

Range обьектісінің жиі қолданылатын әдістері

Егер аралықта (диапазонда) жолдар мен бағандардың тек қана аттары көрсетілсе, онда Range обьектісі көрсетілген жолдар мен бағандардан тұратын аралықты береді

Мысалы: Range («а:с») – а,в және с бағандарынан тұратын аралықты береді, ал Range («2:2») – екінші жолдан тұратын аралықты береді.

Жолдар мен бағандармен жұмыс жасаудың басқа тәсілі болып Rows (жолдар) және columns (бағандар) әдістері табылады. Олар жолдар мен бағандардың жинақтарына қайтарады.

Мысалы: а бағаны болып columns(1) табылады, ал екінші жол-Rows (2)

Ұяшықпен жұмыс жасаудың альтернативті тәсілі.

Мысалы: А2 ұяшығы обьект ретінде былай сипатталады Range («А2») немесе Cells (1,2).

Өз кезегінде, сells обьектісі, Range –ге ендіріледі, сонымен қатар диапазонды альтернативті түрде жазуға мүмкіндік береді, дәлірек айтсақ Range(«А2:С3») және Range(Cells(1,2),Cells(3,3)) бір диапазонды анықтайды.

Cells (ұяшықтар) обьектісі

Атауы

Анықтамасы

Мысал

Value

Диапазонның ұяшықтарына немесе ұяшықтарынан мән қайтарады.

X=Range(“C1”).Value,Range(“A1:B2”).Value=1

Name

Диапазонның атын қайтарады.

Range(“A1:B2”).Name=“Итоги”

Count

Жиындағы обьектілер санын қайтарады.

X=Range(“A1:B2”).Rows.Count

CurrentRegion

Ағымдағы диапазондағы жолдар санын қайтарады.

Y=Range(“A1”). CurrentRegion. Rows.Count

EntireColumn, EntireRow

Сәйкесінше жолды және бағанды қайтарады.

ActiveCell.EntireRow.Clear,ActiveCell.EntireColumn.Select – тазалайды.

ColumnWidth, RowHeight

Сәйкесінше диапазондағы жолдардың биіктігін және бағандардың енін қайтарады.

Кесте 1

Font

Font (шрифт) обьектісін қайтарады. Оның келесі қасиеттері бар: Name,FontStyle,Size,strikethrough,superscript,subscript,underline(xlNone,xlSingie,xlDoubie,xlsingleAccounting)

With Range (“A1:B2”).Font

.Size=14

.FontStyle=Bold

.ColorIndex=3

EndWith

Formula

А1 форматында формулан қайтарады

Range(“C2”).Formula=“=$A$4+$A$10

FormulaArray

А1 форматында диапазонның формуласын қайтарады

Range(“E1:E3”).FormulaArray=“=Sum(A1:A3*B1:B3)”

Text

Диапазонның мазмұнын мәтіндік форматта қайтарады

HorizontalAlignment

Горизонталь туралау

VerticalAlignment

Вертикаль туралау

Кесте 1 жалғасы

Атауы

Анықтамасы

Мысал

Address

Ұяшықтың адресін қайтарады

Синтаксис: Address (rowAbsolute, coluimAbsolute, referenceStyle, external, relativeTo)

Clear, Clear Comments, Clear Contents, Clear Formats

Диапазонды тазалайды

Range (“A1:G37”).Clear

AutoFit

Жолдардың биіктігін және бағандардың енін автоматты түрде қалыптастырады

Copy

Диапазонды басқа диапазонға немесе алмасу буферіне көшірмелейді

Worksheets(“Лист1”).Range(“A1:D4”).Copydestination:=Worksheets(“Лист2”).Range(“E5”)

Cut

Диапазонды басқа диапазонға немесе алмасу буферіне өшіру арқылы көшірмелейді

Worksheets(“Лист1”).Range(“A1:D4”).Cut

Кесте 2

Delete

Диапазонды жояды

Rows(3).Delete

Columns,Rows

Диапазонды құратын жолдар мен бағандарды қайтарады

i=Selection.Columns.Count,j=Selection.Rows.Count

Insert

Ұяшықты немесе ұяшықтар диапазонын қою

Worksheets(“Лист1”).Rows(4).Insert

Select

Диапазонды ерекшелеу, белгілеу.

PasteSpecial

Алмасу буферіне арнайы қою.

Worksheets(“Лист1”).Range(“C1:C5”).Copy Worksheets(“Лист1”). Range(“D1:D5”).PasteSpecial operation:=xlAdd

Кесте 2 жалғасы

Назарларыңызға рахмет!