Компьютердин негизиги жана жардачы аппараттык түзүлүштөрү

Подписи к слайдам:

Тема :Компьютердин негизиги жана жардачы аппараттык түзүлүштөрү

Сабактын максаты

Сабактын тиби: Жаңы билимди өздөштүрүү.

Сабактын усулу: Түшүнтүрмөлүүлүк, көрсөтмөлүүлүк.

Сабактын жабдылышы:Китеп, сүрөттөр, тест,

Уюштуруу:

  • Окуучулар менен саламдашуу.
  • Класстагы тартипти көзөмөлгө алуу.
  • Окуучулардын сабакка даярдыгын текшерүү.
  • Сабакка келбеген окуучуларды аныктоо.
  • Китеп жана дептерлерди текшерүү.
  • Техника коопсуздук эрежелерин эске алуу.

Компьютердин негизиги түзүлүшү

Маалыматты киргизүүчү түзүлүштөр

Манжаларга гимнастика

Бул деген физкултура

Колубузду ойнотчу

бу деген...........

(Клавиатура)

Клавиатура

Клавиатура- тексттик жана сандык

маалыматтарды киргизет.

Маалыматты киргизүүчү түзүлүштөр

Жонунда бар баскычы

ар нерсени тапкычы

...... деп аталат

Клавиатурага жардамчы бул эмне ?

Чычкан

Чычкан- графикалык маалыматтарды киргизуу же клавиатурага

жардамчы катары колдонулат.

Сканер

Сканер- графикалык жана тексттик

маалыматтарды компьютерге туз киргизуу тузулушу

Маалыматты киргизүүчү түзүлүштөр

Микрафон

ундук маалыматтарды киргизууго жардам берет

Маалыматты чыгаруучу түзүлүштөр

Монитор-маалыматтарды чыгаруучу

эн негизги тузулуш

Принтер- тексттик же графикалык маалыматты

кагазга чыгаруучу тузулуш

Калонкалар же наушниктер- ундук маалыматты чыгарат