Бақылау тест. Биология. 9 - сынып

Биология. 9- сынып. Бақылау тест. І тоқсан. І-нұсқа.
1. Өсімдіктердің қорға жиналған көмірсуы:
А) глюкоза В) гликоген С) дисахарид Д) крахмал Е) дезоксирибоза
2. Қозғалуға қажетті энергия көзі болатын зат:
А) су, минералдық зат В) минералдық зат С) дәрумен
Д) органикалық зат Е) фермент
3. Ағзадағы негізгі энергия көзі:
А) көмірсу В) минералды тұздар С) аминқышқылы Д) дәрумен Е) нәруыз
4. 1гр ақуыз ыдырағандағы бөлінетін жылу мөлшері:
А)16,0 кДж В) 16,8 кДж С) 17,2 кДж
Д) 17,6 кДж Е) 17,0 кДж
5. ДНҚ молекуласы құрамына кіретін:
А) 5 типті нуклеотид В) 3 типті нуклеотид С) 4 типті нуклеотид
Д) 2 типті нуклеотид Е) 6 типті нуклеотид
6. Жасушаның барлық органоидтарының орны:
А)Жасуша орталығы В) Лизосома С) Цитоплазма
Д) Ядро Е) Гольджи жиынтығы
7. Жарғақсыз органоид:
А) Эндеплазмалық тор В)пластид С) митохондрия
Д) лизосома Е) рибосома
8. Рибосомалардың «жинақталуы»:
А) Эндеплазмалық торда В) вакуоляда С) митохондрияда
Д) лизосомада Е) гольджи аппаратында
9. Рибосомалар қандай қызмет атқарады?
А) Фотосинтезге қатысады В) Липидтерді синтездеу
С) Қорғаныс қызметін Д) Ақуыз молекулаларын синтездеу Е) АТФ синтезделінеді
10. Фотосинтезді іске асыратын пластидтер:
А) лейкопластар В) лейкопластар, пластидтер С) хлоропластар
Д) хлоропластар, хромопластар Е) хромопластар
11. Фотосинтезге қажет емес зат:
А) Су В) хлорофилл С) жарық Д) көмірқышқыл газы Е) оттегі
12. Май, көмірсу және күрделі нәруыздарды синтездейтін , заттарды
тасымалдайтын біржарғақшалы органоид:
А) Эндеплазмалық тор В)пластид С) митохондрия
Д) лизосома Е) гольджи аппараты
13. АТФ синтезін іске асыратын барлық эукариотты жасушалардың
органоидтары :
А)Эндеплазмалық тор В)пластид С) митохондрия
Д) лизосома Е) гольджи аппараты
14. Даяр органикалық заттарды қажет етпейтін ағзалар:
А) гетеротрофтар В) аэробтар С) автотрофтар Д) анаэробтар Е) сапрофиттер
15. Нәсілдік тұқымқуалаушылық белгіні сақтап, ұрпаққа беруші: :
А) хромосома В) митохондрия С) пластидтер Д) рибосома Е) лизосома
16. Фотосинтездің неше сатысы бар:
А) 1 В) 2 С) 3 Д) 4 Е) 5
17. Өсімдік фотосинтезінің қай сатысында АТФ-ны синтездейді:
А) қараңғы сатысында В) 1-ші сатысында С) жарық сатысында
Д) 2-ші сатысында Е) 3-ші сатысында
18. Өсімдік фотосинтезінің қай сатысында оттегін бөліп шығарады:
А) қараңғы сатысында В) 1-ші сатысында С) жарық сатысында
Д) 2-ші сатысында Е) 3-ші сатысында
19. Нәруыз биосинтездері қандай екі кезеңдерден тұрады:
А)Транскрипция және полисома
В) Транскрипция және антикодон
С) Транскрипция және репликация
Д) Транскрипция және трансляция
Е) трансляция және репликация
20. Гомологиялық хромосоманың мейоздық бөлінуі кезінде бір –бірімен тығыз
жанасуы ... деп аталады:
А) кроссинговер В) конъюгациялану С) трансляция
Д) партеногенез Е) транскрипция
21. Митоздық бөліну кезінде аналық жасушадан қанша жас жасушалар пайда
болады:
А) 1 В) 2 С) 3 Д) 4 Е) 5
22. Жыныс жасушалардағы хромосомалардың жиынтығы:
А) 1n В) 2n С) 3n Д) 4n Е) 5n
23. Мейоздық жолмен бөлінетіндер:
А)қуық бұлшық еті, эпителий ұлпасы В) эмбриондық ұлпалар
С) зақымдалған ұлпалар Д)прокариоттар Е) жыныс жасушалары
24. Мейоздық кезеңде хромосомалар жиынтығы:
А) өзгеріссіз қалады. В) бір жұбы артып кетеді С) кездейсоқ өзгеріске ұшырайды
Д) екі есе көбейеді Е) екі есе азайады
25. Гидра, маржан, ашытқы саңырауқұлақтарының жыныссыз көбею жолы:
А) вегетативті
В) өсімді
С) бүршіктену
Д) конъюгация
Е) партеногенез
Биология. 9- сынып. Бақылау тест. І тоқсан. І-нұсқа.
Кілті: 1Д; 2-Д; 3-А; 4-С; 5-С; 6-С; 7-Е; 8-А; 9-Д; 10-С; 11-Е; 12-А; 13-С; 14-С;
15-А; 16-В; 17-С; 18-А; 19-Д; 20-В; 21-В; 22-В; 23-Е; 24-Е; 25-С.
Биология. 9-сынып. Бақылау тест. І тоқсан. ІІ-нұсқа.
1. Жасушадағы көмірсудың рөлі қандай?
А) қорғаныштық В) тасымалдаушылық С) хабарлаушы Д) реттеуші Е)
энергетикалық
2. Ақуыздың мономерлеріне не жатады? :
А) глюкоза В) амин қышқылдары С) азот негіздері Д) ферменттер Е)
нуклеотидтер
3. 1гр көмірсу тотыққанда қанша энергия бөлініп шығады:
А)16,0 кДж В) 16,8 кДж С) 17,2 кДж Д) 17,6 кДж Е) 17,0 кДж
4. Митохондрияның қызметі:
А) биосинтез өнімдерін тасымалдауға қатысады В) АТФ – ты синтездеу С) ақуызды
синтездеу
Д) органикалық заттарды синтездеу,тасымалдау
Е) барлық органоидтардың өзара әрекетін қамтамасыз етеді.
5. Хромосоманың атқаратын қызметі:
А) Фотосинтезге қатысады . В) Жасушаның қозғалуына әсер етеді. С) Тыныс алуға қатысады.
Д) Көмірсу синтездейді. Е) Тұқым қуалаушылық ақпараты сақталады.
6. Төмендегі қызметтердің қайсысын рибосома атқарады:
А) фотосинтезге қатысады В) жасушаның метаболизм өнімдерін шығарады.
С) жасушалық тыныс алуға қатысады Д) жасушаның қозғалуына мүмкіндік туғызады
Е) ақуыз синтезіне қатысады
7. Нәруыз молекуласының синтезі кезінде аминқышқылдарын рибосомаға таситын
: А) АТФ В) т-РНҚ С) р-РНҚ Д) ДНҚ Е) фермент
8. Цитоплазманың қызметі:
А) АТФ синтезделінеді В) Ақуыз молекулаларын синтездеу
С) органикалық заттарды синтездеу, тасымалдау Д) биосинтез өнімдерін тасымалдау
Е) барлық органоидтардың өзара әрекетін қамтамасыз етеді
9. Тек өсімдіктер жасушаларында ғана болатын энергетикалық органоидтар :
А) ядро В) митохондрия С) пластидтер Д) рибосома Е) гольджи
жиынтығы
10. Тынысалу және асқорытудың соңғы кезеңін іске асыратын органоид:
А) ядро В) митохондрия С) пластидтер Д) рибосома Е) гольджи жиынтығы
11. Егер гликолиздің ыдырауы оттегінің қатысуымен жүрсе ол:
А) анаболизм (пластикалық алмасу) В) аэробты ыдырау
С) анаэробты ыдырау Д) метаболизм Е) катаболизм
12. Хлоропластың қызметі:
А) Гүл, жеміске қызыл, сары түс беру. В) Улы заттарды ыдырату.
С) Қор затын жинау. Д) Көбеюге қатысу. Е) Өсімдікке жасыл түс беру.
13. Өсімдік фотосинтезінің қай сатысында глюкозаны синтездейді:
А) қараңғы сатысында В) 1-ші сатысында С) жарық сатысында
Д) 2-ші сатысында Е) 3-ші сатысында
14. Өсімдік фотосинтезінің қай сатысында атмосферадан СО
2
–ні пайдаланады:
А) қараңғы сатысында В) 1-ші сатысында С) жарық сатысында
Д) 2-ші сатысында Е) жарық және қараңғы сатысында
15. Энергияны тек даяр органикалық заттардан алуға бейім ағзалар:
А) гетеротрофтар В) аэробтар С) автотрофтар
Д) анаэробтар Е) фотосинтездеушілер
16. Адам жасушасының ядросындағы хромосом саны:
А) 6 В) 46 С)16 Д)36 Е) 8
17. Гендер -...
А) ата-ананың ұрпағына белгілерін беру қасиеті
В) ақуыз молекуласының мономері
С) даралардың тұқымқуалаушылық факторының жиынтығы
Д) ақуыздың І – реттік құрылымы туралы хабары бар ДНҚ молекуласының бөлігі
Е) эвалюциялық процесс үшін материал
18. Жасушада тұқым қуалаушылықтың бұзылуы ..... құрылымына байланысты:
А) лизасоманың В) мембрананың
С) хромосоманың Д) вакуольдің Е) митохондрияның
19. Митоздық бөліну кезіндегі фазаның реттік жүйесі:
А) профаза-анафаза-метафаза-телафаза
В) профаза- метафаза-анафаза-телафаза
С) анафаза- профаза-метафаза-телафаза
Д) анафаза-метафаза- профаза-телафаза
Е) профаза-телафаза-анафаза - метафаза
20. Мейоздың бірінші бөлінуінің профазасында қандай әрекеттер жүреді?
А) цитоплазма бөлінеді
В) хромосомалар бірікпейді, екі полюске жиналады
С) гомологиялық хромосомалар коньюгацияланады, спиральданады, ядро жарғақшасы ери
бастайды
Д) ядро қабықшасы түзіледі
Е) хромосомалар жасушаның экваторына тізіледі
21. Мейоздық бөліну кезінде қосылған(конъюгацияланған) хромосомалар
арасында үлескілермен алмасу, яғни гендермен алмасу жүреді. Ол үдеріс .....деп
аталады А) кроссинговер В) конъюгациялану
С) трансляция Д) партеногенез Е) транскрипция
22. Нәтижесінде жыныс жасушалары пайда болатын жасуша бөлінуінің ерекше
түрі: А) жынысты көбею
В) митоз
С) жыныссыз көбею
Д) мейоз
Е) партеногенез
23. Митоздық бөліну кезінде аналық хромосома 16 болған жағдайдағы саны:
А) 32
В) 48
С) 16
Д) 24
Е) 8
24. Тамыр, сабақ, қалемше, мұртшалар, сұлатпа бұтақ арқылы көбею жолы :
А) жынысты
В) қарапайым бөліну
С) бүршіктену
Д) өсімді көбею
Е) партонегенез
25. Ядросыз жасушалар:
А) эукариодтар
В) прокариодтар
С) автотровтар
Д) гетеротрофтар
Е) продусенттер
Биология. 9-сынып. Бақылау тест. І тоқсан. ІІ-нұсқа.
Кілті: 1-Е; 2-В; 3-С; 4-В; 5-Е; 6-Е; 7-В; 8-Е; 9-С; 10-Е;11-В; 12-Е; 13-А; 14-А; 15-А;
16-В; 17-Д; 18-С; 19-В; 20-С; 21-А; 22-Д; 23-С; 24-Д; 25-В.
Биология. 9-сынып. Бақылау тест. І тоқсан. ІІ-нұсқа.
1. Жасушадағы көмірсудың рөлі қандай?
А) қорғаныштық В) тасымалдаушылық С) хабарлаушы Д) реттеуші Е)
энергетикалық
2. Ақуыздың мономерлеріне не жатады? :
А) глюкоза В) амин қышқылдары С) азот негіздері Д) ферменттер Е)
нуклеотидтер
3. 1гр көмірсу тотыққанда қанша энергия бөлініп шығады:
А)16,0 кДж В) 16,8 кДж С) 17,2 кДж Д) 17,6 кДж Е) 17,0 кДж
4. Митохондрияның қызметі:
А) биосинтез өнімдерін тасымалдауға қатысады В) АТФ – ты синтездеу С) ақуызды
синтездеу
Д) органикалық заттарды синтездеу,тасымалдау
Е) барлық органоидтардың өзара әрекетін қамтамасыз етеді.
5. Хромосоманың атқаратын қызметі:
А) Фотосинтезге қатысады . В) Жасушаның қозғалуына әсер етеді. С) Тыныс алуға қатысады.
Д) Көмірсу синтездейді. Е) Тұқым қуалаушылық ақпараты сақталады.
6. Төмендегі қызметтердің қайсысын рибосома атқарады:
А) фотосинтезге қатысады В) жасушаның метаболизм өнімдерін шығарады.
С) жасушалық тыныс алуға қатысады Д) жасушаның қозғалуына мүмкіндік туғызады
Е) ақуыз синтезіне қатысады
7. Нәруыз молекуласының синтезі кезінде аминқышқылдарын рибосомаға таситын
: А) АТФ В) т-РНҚ С) р-РНҚ Д) ДНҚ Е) фермент
8. Цитоплазманың қызметі:
А) АТФ синтезделінеді В) Ақуыз молекулаларын синтездеу
С) органикалық заттарды синтездеу, тасымалдау Д) биосинтез өнімдерін тасымалдау
Е) барлық органоидтардың өзара әрекетін қамтамасыз етеді
9. Тек өсімдіктер жасушаларында ғана болатын энергетикалық органоидтар :
А) ядро В) митохондрия С) пластидтер Д) рибосома Е) гольджи
жиынтығы
10. Тынысалу және асқорытудың соңғы кезеңін іске асыратын органоид:
А) ядро В) митохондрия С) пластидтер Д) рибосома Е) гольджи жиынтығы
11. Егер гликолиздің ыдырауы оттегінің қатысуымен жүрсе ол:
А) анаболизм (пластикалық алмасу) В) аэробты ыдырау
С) анаэробты ыдырау Д) метаболизм Е) катаболизм
12. Хлоропластың қызметі:
А) Гүл, жеміске қызыл, сары түс беру. В) Улы заттарды ыдырату.
С) Қор затын жинау. Д) Көбеюге қатысу. Е) Өсімдікке жасыл түс беру.
13. Өсімдік фотосинтезінің қай сатысында глюкозаны синтездейді:
А) қараңғы сатысында В) 1-ші сатысында С) жарық сатысында
Д) 2-ші сатысында Е) 3-ші сатысында
14. Өсімдік фотосинтезінің қай сатысында атмосферадан СО
2
–ні пайдаланады:
А) қараңғы сатысында В) 1-ші сатысында С) жарық сатысында
Д) 2-ші сатысында Е) жарық және қараңғы сатысында
15. Энергияны тек даяр органикалық заттардан алуға бейім ағзалар:
А) гетеротрофтар В) аэробтар С) автотрофтар
Д) анаэробтар Е) фотосинтездеушілер
16. Адам жасушасының ядросындағы хромосом саны:
А) 6 В) 46 С)16 Д)36 Е) 8
17. Гендер -...
А) ата-ананың ұрпағына белгілерін беру қасиеті
В) ақуыз молекуласының мономері
С) даралардың тұқымқуалаушылық факторының жиынтығы
Д) ақуыздың І – реттік құрылымы туралы хабары бар ДНҚ молекуласының бөлігі
Е) эвалюциялық процесс үшін материал
18. Жасушада тұқым қуалаушылықтың бұзылуы ..... құрылымына байланысты:
А) лизасоманың В) мембрананың
С) хромосоманың Д) вакуольдің Е) митохондрияның
19. Митоздық бөліну кезіндегі фазаның реттік жүйесі:
А) профаза-анафаза-метафаза-телафаза
В) профаза- метафаза-анафаза-телафаза
С) анафаза- профаза-метафаза-телафаза
Д) анафаза-метафаза- профаза-телафаза
Е) профаза-телафаза-анафаза - метафаза
20. Мейоздың бірінші бөлінуінің профазасында қандай әрекеттер жүреді?
А) цитоплазма бөлінеді
В) хромосомалар бірікпейді, екі полюске жиналады
С) гомологиялық хромосомалар коньюгацияланады, спиральданады, ядро жарғақшасы ери
бастайды
Д) ядро қабықшасы түзіледі
Е) хромосомалар жасушаның экваторына тізіледі
21. Мейоздық бөліну кезінде қосылған(конъюгацияланған) хромосомалар
арасында үлескілермен алмасу, яғни гендермен алмасу жүреді. Ол үдеріс .....деп
аталады А) кроссинговер В) конъюгациялану
С) трансляция Д) партеногенез Е) транскрипция
22. Нәтижесінде жыныс жасушалары пайда болатын жасуша бөлінуінің ерекше
түрі: А) жынысты көбею
В) митоз
С) жыныссыз көбею
Д) мейоз
Е) партеногенез
23. Митоздық бөліну кезінде аналық хромосома 16 болған жағдайдағы саны:
А) 32
В) 48
С) 16
Д) 24
Е) 8
24. Тамыр, сабақ, қалемше, мұртшалар, сұлатпа бұтақ арқылы көбею жолы :
А) жынысты
В) қарапайым бөліну
С) бүршіктену
Д) өсімді көбею
Е) партонегенез
25. Ядросыз жасушалар:
А) эукариодтар
В) прокариодтар
С) автотровтар
Д) гетеротрофтар
Е) продусенттер
Биология. 9-сынып. Бақылау тест. І тоқсан. ІІ-нұсқа.
Кілті: 1-Е; 2-В; 3-С; 4-В; 5-Е; 6-Е; 7-В; 8-Е; 9-С; 10-Е;11-В; 12-Е; 13-А; 14-А; 15-А;
16-В; 17-Д; 18-С; 19-В; 20-С; 21-А; 22-Д; 23-С; 24-Д; 25-В.