Конспект урока "English is everywhere" 6 класс

Подписи к слайдам:

6 класс.

English speaking contries

тема

“English is everywhere.”

“İngilis dili hər yerdə”

Məqsəd:

    • “İngilis dili hər yerdə “ mətninin məzmununu mənimsədiyini mətndəki söz və söz birləşmələrindən istifadə etməklə mətndəki əsas fikri ifadə edir.
    • İngilis dilinin xüsusiyyətləri ilə bağlı fikirləri sadə cümlələr şəklində yazılı ifadə edir.

Inteqrasiya:

İş formaları:

İş üsulları:

Resurs:

Dərsin tipi: Deduktiv

Fənlərarası-coğrafiya,tarix

Fərdi, böyük qruplarla iş,kollektiv

Beyin həmləsi,klaster,Venn diaqramı,arzular ağacı

Power point –də hazırlanmış slaydlar,marker, iş vərəqləri,fləşkart

What does this flag remind you? Why does the word wear this flag?

Мотивация

1.

What do you know about English?

2.

BESIDES ENGLISH WHAT OTHER INTERNATIONAL LANGUAGES DO YOU KNOW?

What countries ARE ENGLIH speakING?

NEW ZEALAND

AUSTRALIA

CANADA

GREAT BRITAIN

THE USA

THE PHILIPPINES

The world’s main languages

1

The number of the people

Chinese

364 million

2

Hindi

337 million

3

Spanish

308 million

4

Arabic

210 million

5

Portuguese

164 million

6

Russian

156 million

7

French

129 million

“Elizabeth” group: What do these figures stand for?

(2700,750,226,400,80%,350,500 000)

“The Union Jack” group: Where is English used?

What these figures stand for?

2700

750

350

226

400

500 000

3

80 %

“Elizabeth” group

Olympics

Eurovision

business

Sport

Diplomacy

internet

English is used…

travelling

Making friends from different countries

“Union Jack”group

True False

1.English is an international language.

2.There is no differences in different kinds of English?

3.The official language of the Olympics is English.

.

4.America has the largest number of English speaker.

5.Very few people speak as their native language.

6.About 400 million people use English as their first language.

7.English is the language of diplomacy, business, sport and poli-

tics.

T F

Task 1

Task 1

TRUE OR FALSE

T

F

1.English is an international language.

2.There is no differences in different kinds of English?

3.The official language of the Olympics is English.

4.Amerika has the largest number of English speaker.

5.Very few people speak English as their native language.

6.About 400 million people use English as their first language.

7.English is the language of diplomacy, politics, business and sport.

1.English is an international language.

1.mother tongue a)talk or write to somebody

group

Task 2

1. Match the words

Elizabeth

1.mother tongue a)talk or write to somebody 2.chief b)the highest part of smth. 3.to communicate c)native language 4.International d)a game that people try 5.towards to win 6. Competition e)between different countries 7.Top f)in the direction of g)important, main 1.mother tongue a)talk or write to somebody 1.mother tongue a)talk or write to somebody 2.chief b)the highest part of smth. 3.to communicate c)native language 4.International d)a game that people try 5.towards to win 6. Competition e)between different countries 7.Top f)in the direction of g)important, main

group

Task 2

1. Match the words

Elizabeth

group

Task 2

1.Fill in the gaps with proper words.

to communicate* international* chief* competition * mother tongue*per cent* top * official*

1.Over 250 million people use English as a --------------- .

2.English help people ----------- with their friends from different countries.

3.What other ------------ languages do you know?

4.My friend didn’t take part in the -------- last Monday.

5.He is at the ------- of his profession.

6. The Prime Minister made an ------- visit to France.

7.The ------- of the company let me come in.

Union Jack

group

Task 2

1.Fill in the gaps with proper words.

to communicate* international* chief* competition * mother tongue*per cent* top * official*

1.Over 250 million people use English as a --------------- .

2.English help people ----------- with their friends from different countries.

3.What other ------------ languages do you know?

4.My friend didn’t take part in the -------- last Monday.

5.He is at the ------- of his profession.

6. The Prime Minister made an ------- visit to France.

7.The ------- of the company let me come in.

mother tongue

to communicate

international

competition

top

official

chief

Union Jack

The origin of the English language