Сабақтың тақырыбы "Summer holiday plans"

Жайықова Сәуле Жұмақасымқызы
Ағылшын тілі пәнінің мұғалімі
М.Әуезов мектеп-гимназиясы
Арыс ,ОҚО
Demonstrative lesson
English
Class 8
Theme: «Summer holiday plans»
Сабақтың тақырыбы: «Summer holiday plans»
Сабақтың мақсаты:
Білімділік: Оқушылардың білім деңгейін арттыру,
сауатты
оқуға, жазуға үйрету. «Summer holiday plans»
тақырыбына байланысты ағылшынша ойын
жеткізе білу
Дамытушылық: Оқушылардың ой-өрісін, сана-сезімін
дамыту, сөздік қорын молайту, сөйлеу және
ойлау, есте сақтау қабілеттерін дамыту.
Тәрбиелік: Оқушыларды ұқыптылықты, әдептілікті,
мәдениеттілікті, дұрыс және бұрысты ажырата
білуге тәрбиелеу.
Сабақтың міндеті:Топтық жұмыс арқылы ынтымақтасып,бір-
біріне үйрете
жұмыс жасайды.
Сабақтың түрі:жаңа сабақ
Сабақтың типі:саяхат сабақ
Сабақтың әдісі: топтық жумыс, сұрақ жауап, ой қозғау.
Сабақта қолданылатын құрал-жабдықтар: суреттер, қима
қағаздар, плакаттар, LCD проектор,
Lesson Procedure!
I. Organization moment.
Teacher: Good morning children and dear guests. I am glad to see you.
How are you, children?
Pupil: We are fine!
Teacher: Today we’ll have an interesting lesson.
Psychological mood “I wish you”
Divide class into 2 groups
II. Phonetic drill
Listen and repeat. Practice the pronunciation.
II. Checking Homework
Teacher: Children, what was your home task for today?
Pupil: Our homework was to make up sentences.
Teacher: Who wants to start?
Teacher: Thank you for your homework. You are excellent, best. I’ll
give you “Smiling”.
IV. New lesson
Brainstorming
Pupils will watch the video and guess the theme of lesson. Video about
London.
Grammar
- Try to remember of “ going to” construction. Give examples.
- Look at the pictures and make up sentences
New words
population -[ ,pↄpju`leɪ∫әn]
халық саны
historic [ hɪs`tↄrik] – тарихи,
көне
famous [‘feɪmәs] атақты
underground [‘ᴧndↄgraund] –
метро
double-decker [‘dᴧbl dekә]
monument [‘mↄnjumәnt]
ескерткіш
square [ skwԑә] алаң
sightseeing [sait`sɪ:ŋ] – көрікті
жерлер
bridge [brɪdȝ] – көпір
wheel [ wɪ:l] – доңғалақ
Iisten and read .
Listen to the text, then read and translate.
Hi, my name is Omar, and I am going to travel on London. London is
the capital of England. It lies on the river Thames. It has a population of
over 8 million people. It’s an old city. London is famous for its historic
buildings St. Paul’s Cathedral, the Houses of Parliament, where you can
see and hear the famous clock, Big Ben. It’s also famous for its parks. I
am going to visit London Eye, National gallery and Trafalgar Square.
Children’s favorite place is Hamleys, which is the biggest toyshop in the
world. Over one million people a day use the London underground, but
there are still too many cars on the street. The main transports of London
are double decker and black taxi.
Trafalgar Square is the centre of London. It is the most beautiful place
of London. There is the monument of Admiral Nelson. There are two
beautiful fountains in the square.
The National Gallery is one of the best picture galleries in the world.
Every day many tourists visit this fine building with tall columns.
The large clock in one of the towers is Big Ben. You can hear the sound
of Big Ben every hour in London.
The Tower Bridge is a famous sightseeing in London. It was built in
1886-1894. This big bridge across the river Thames.
The London Eye is a giant Ferris Wheel on the South bank of the River
Thames in London. You can see all beauty of city from top this wheel.
IV. Relaxing time. Finger fitness
V. Practice
1. Going to Trafalgar Square do task 1
True or false sentences
I - group
London is a modern city
It stands on the river Thames
Its population is over 20 million people
II - group
The large clock in one of the towers is Big Ben.
London has got many interesting places.
The Tower Bridge across the river Thames.
2. Going to London Eye do task 2
Complete the sentences
I - group
In the center of Trafalgar Square you can see the monument of
_________.
London, the capital of GB on the river ______________.
The famous London transport is _________________.
II - group
London eye is situated on _________.
The National Gallery is one of the best picture galleries in the
________.
A giant Ferris wheel is a _______________ .
3. Going to Big Ben do task 3.
Match the words
I - group
London Cathedral
Big Bridge
St. Paul’s Ben
The Tower Gallery
National Eye
II- group
Hamley A. Nelson
Trafalgar Toy shop
House of Park
Hyde Parliament
Monument Square
4. Going to the Tower Bridge do task 4
Spekled letters
I group II - group
LONDON BIG
BEN
BLACK TAXI
LONDON EYE
DOUBLE DECKER BUS
UNDERGROUND
TRAFALGAR SQUARE
CATHEDRAL
HYDE PARK RIVER
THAMES
5. Going to House of Parliament do task 5
Right or wrong?
Work with picture and smiling
VI. Conclusion
Test
1. The capital of England__________
a) Is England b) is London c) Great Britain
2. Its population is over _________
a) 20 million b) 8 million c) 6 million
3. The large clock in one of the towers is _________
a)Big Ben. B) Hamley c) London Bridge
4. Is one of the best picture galleries of the world.
a)The National Gallery b) Art Gallery c) the musical
instrument
5. The biggest toyshop in world is ________
a) Hyde b) Hamley c) St. Paul’s Cathedral
6. There is a _____________ in the Trafalgar square.
a) monument of Admiral Nelson b) Ferris wheel
c) gallery
7. The Tower Bridge was built in _________
a) 1876-1890 b) 1779-1798 c) 1886-1894
8. London is famous for its ________________
a) historic buildings b) modern buildings c) skyscrapers
9. London Eye situated ____________ in London.
a) in the center of the city b) on the South Bank of the River
Thames c) near the Hyde park
10. London is ____________ .
a) new city b) modern city c) old city
VII. Marking
VIII. Giving home task
- Find more information
- Learn new words
Teacher: The lesson is over! Good bye, children!
Children: Good bye, teacher