Методическая разработка урока "My favourite sport" 8 класс

Методическая разработка урока английского языка в 8 классе по теме
«My favourite sport»
учителя английского языка
средней школы имени М.Ауэзова
Индерского района
Атырауской области
Жумагалиевой Сымбат Кайдаровны
Класс: 8 русский класс;
Дата: 18. 09. 2014г.
Цель урока- обобщение и систематизация знаний по теме «Спорт».
Задачи урока
тренировать и закреплять в речи учащихся лексические единицы по теме;
—познакомить учащихся с экстремальными видами спорта;
—формировать речевые навыки, обеспечивающие познавательно-
коммуникативные потребности учащихся;
—расширять словарный запас учащихся.
Необходимое оборудование и материалы для занятия –компьютер,
проектор, карточки на каждого ученика для групповой работы и чтения.
Ход урока.
Организационный момент. Приветствие.
- Good morning, dear friends! I’m glad to see you. Welcome to English lesson!
How are you today?
- Fine, thanks.
- Sit down, please. I’m fine too. If you are ready, let’s begin our lesson.
1. Фонетическая зарядка. Мотивация. Объявление темы урока.
- Today we are going to have a very interesting lesson.
At the beginning of our lesson let’s do this exercise. Come here to the center
of our classroom. Make a circle. Greet each other in such way: by shoulder. By
hands, at last you smile. And at the end say “Good morning!”
2. I’d like to divide you into 3 groups: basketball, football, tennis.
Look at the slide and answer at these question:
Do you like sport?
Do you prefer going in for sports or watching it on TV?
What kinds of sports are popular in Kazakhstan?
3. Thousands years ago ancient Greeks said: “A sound mind is in a sound body.”
Millions of people who go in for sports know from their own experience that this
famous saying is true. At the same time a great number of people don’t go in for
sports. Some of them realize that sport is useful but prefer watching sport on TV to
going in for it themselves. What sports do you know? Make a list of sports. Who
has a long list of sports?
4. Now I know that all you like sport and I’d like to find out the favourite kind of
sport in your group. Interview your classmates, complete the table and report the
results. Use the model:
Dima likes football
Ann’s favourite sport is skiing. (слайд)
(Учащиеся получают карточки с таблицей. В верхней строке учащиеся
записывают имена участников своей группы. В беседе выявляют любимый
вид спорта и отмечают в таблице. По образцу представитель от каждой
группы сообщает о любимом виде спорта.)
5. Match the words in English and in Russian.
diving прыжки в воду
wrestling спорт. борьба
athletics легкая атлетика
hiking горный туризм
cycling велоспорт
curling кёрлин
biathlon биатлон
archery стрельба из лука
cricket крикет
sailing стрельба из лука
horse racing конный спорт
Football
Ice skating
Badminton
Boxing
Gymnastics
Tennis
Basketball
Volleyball
Skiing
Hockey
6. And now relax. Stand up and dance with this video.
7. Speak about extreme sports. /slides/
8. Speak about your favourite sports. Pupils read their compositions.
9. Reflexion:
Many people like sport. But a great number of people don’t go in for sports. Are
you for or against sport. Let’s divide into 2 groups. The 1
st
group will think and tell
about good sides and the 2
nd
about the bad sides. Make a poster.
10. Conclusion:
- I thank everybody for the lesson. You were very active. I hope this lesson was
interesting for you and you have known much new and useful information. Your
speaking about sport was brilliant. Thank you. This lesson is over. Good bye!
«Болашаққа бағдар» жобасы туралы
Аудандық білім бөлімінің 2014 жылғы №05-04-01/867 хатын басшылыққа
алып БҰЙЫРАМЫН:
1. Мектепте облыстық білім беру басқармасының 2014 жылғы 24
қыркүйектегі №15-4-12/2135 хатымен жолданған Атырау облысы
әкімінің орынбасары Ш.Мұқанның 2014 жылғы 19 қыркүйек күні
бекіткен «Атырау облысында мектеп бітіруші оқушылар арасында
кәсіптік бағдар беруге бағытталған «Болашаққа бағдар» жобасын
жүзеге асырудың іс-шаралар жоспары жасқаталып, бекітілсін.
(қосымша 1)
2. Жоспарланған іс-шаралардың уақытылы орындалуын қамтамасыз ету
мектеп директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасарлары
Г.Утепкалиева мен С.Жумагалиеваға жүктелсін.
3. Осы бұйрықтың орындалысын бақылау, қадағалау өзіме қалдырылсын.
Мектеп директоры: М.Кикбаева
Мектеп директорының 2014 жылғы №_____бұйрығына қосымша
М.Әуезов атындағы орта мектепте «Атырау облысында мектеп бітіруші
оқушылар арасында кәсіптік бағдар беруге бағытталған
«Болашаққа бағдар» жобасы бойынша іс-шаралар жоспары
Іс-шаралар
Жауапты
1.
Іс-шаралар жоспарын жасақтап,
бекіту
Мектеп
әкімшілігі
2.
Мектеп бітіретін түлектер
тізімін, оқушылар туралы
мәліметтер жинақтау
Мектеп
әкімшілігі
Психологтар
3.
«Мен таңдаған мамандық»
кездесу
Оқушылар кеңесі
мүшелері
4.
Оқушылармен психологиялық
тренинг ұйымдастыру
Ж.Ермекбаева
А.Сатқанқұлова
5.
Мамандық таңдауға
байланысты мектеп
кітапханасымен бірлескен шара.
А.Мұратова
Бұрыш ұйымдастыру
6.
«Кәсіптік бағдар беру
бұрышын жасақтау»
Сынып
жетекшілер
/11 сынып/
7.
Жоғарғы оқу орны
студенттерімен кездесу
Оқушылар кеңесі
8.
Аудандық бейіндік колледжге,
өндіріс орындарына саяхат
Мектеп
әкімшілігі
9.
Жоба аясында өткізілген
шараларды, БАҚ-та, Интернет
кеңістігіне, www.zhasatyrau.kz
жастар порталында жариялау
Мектеп
әкімшілігі
Мектеп директоры: М.Кикбаева