Тест "Паскаль программалау тілі бойынша" 9 класс

Паскаль программалау тілі бойынша тест
ІІ тоқсан
ІІ нұсқа
1.Паскаль тілі қай жылдарда жасалды
А) 1965 – 1968 Ә) 1985-1987
Б) 1968 – 1971 В) 1963 – 1970
2. с = а+b , мұндағы a, b - ның типі integer болса, с – ның типі ... болады.
А) integer Ә) real
Б) var В) const
3. Паскаль тілінде енгізу операторын көрсет.
А) PRINT Ә) WRITE
Б ) OUTPUT В) READ
4. Паскаль тілінде Х санының бөлшек бөлігін алу үшін қандай функция қолданылады?
А) INT (X) Ә) ABS (X)
Б) FRAC (X) В) TRUNC (X)
5. Сonst қызметші сөзі не үшін қолданылады?
А) тұрақтыларды сипаттау
Ә) белгілерді сипаттау
Б) айнымалыларды сипаттау
В) программа тақырыбы
6. Айнымалыларды сипаттау операторын көрсет?
А) char Ә) const
Б) var В) Label
7. b = a, мұндағы a бүтін сан болса, b -нің типі .... болады.
А) Real Ә) integer
Б) string В) character
8. IF (шарт) THEN (1-серия) ELSE (2-серия) …..
А) Шартсыз көшу операторы Ә) Шартты көшу операторы
Б) Баспаға шығару операторы В) Программаның басы – соңы операторы
9. Программа денесі қандай қызметші сөзбен басталады?
А) PROGRAM Ә) END Б ) BEGIN В) DATA
10. Программа денесі қандай қызметші сөзбен аяқталады?
А) PROGRAM Ә) END Б ) BEGIN В) DATA
11. Паскаль тіліндегі шартсыз көшу операторы ...
А) CASE OF ….. Ә) GO TO [МЕТКА]
Б) IF [шарт] THEN [1-серия] В) FOR i=1 TO n NEXT
12. Паскаль тіліндегі шартты көшу операторы .....
А) CASE OF …. Ә) GO TO [МЕТКА]
Б) IF [шарт] THEN [1-серия] В) FOR i=1 TO n NEXT
13. Паскаль тіліндегі таңдау операторы....
А) CASE OF …. Ә) GO TO [метка] ;
Б) IF [ ] THEN [1-] В) FOR i=1 TO n NEXT
14. Х санының модулі ....
А) SQR (X) Ә) SQRT (X)
Б) MOD (X) В) ABS (X);
15. Х санының квадраты
А) SQR (X) Ә) SQRT (X)
Б) MOD (X) В) ABS (X);
16. Х санының квадрат түбірі ....
А) SQR (X) Ә) SQRT (X)
Б) MOD (X) В) ABS (X);
17. Y = sin x + e
1+x
-5/cos/x/2 функциясының Паскальда жазылуы дұрыс
А) y= sin(x)+EXP (1+x)-5/cos (x/2)
Ә) y: = sin x + e
^
(1+x)-5/cos x/2
Б) y: = (sin(x)+EXP (1+x)-5)/cos(x/2)
В) y:= sin (x) +(EXP(1+x)-5)/cos(x/2)
18.
3
2
sin
+x
x
өрнектердің дұрыс азылуын таңдаңыз?
А) abs (sin(x/(x+2/3))
Ә) abs (sin)(x/x+2/3));
Б) abs (sin(x/(x+2/3)))
В) abs (sin*(x/(x+2/3)))
19. Нақты сандар Паскаль тілінде қандай типке жатады?
А) integer
Ә) real
Б) array (1…n) of real
В) array (1….n) of integer;
20. Қай өрнекте қате бар?
А) (x1/x2)*y Ә) sqrt (p)*q/r
Б) b+(a-(c/3)) В) (a*(b/(c(d/(e*f))))
21. Жаңа файл ашу үшін қандай команданы орындау керек?
А) FILE - NEW
Ә) FILE - OPEN
Б) EDIT - NEW
В) EDIT OPEN
22. Жаңа файлды сақтау үшін қандай команданы орындау керек?
А) FILE SAVE
Ә) FILE SAVE as
Б) EDIT - SAVE
В) EDIT - SAVE as
23.
ab
c
c
ab
+
өрнегі берілген. Паскаль тілінде келесі түрде көрсетіледі.
А) a*(b/c)+(c/a)*b
Ә) a^b/c + c/a^b
Б) a*b/c+c/a*b
В) a*b/(c-c)/a*b
24. Паскаль тілінде тұрақтыны қалай анықтаймыз?
А) const n=5
Ә) const n:=5
Б) const n=5 of integer
В) const n:=5;
25. Паскаль тілінде «а» айнымалысын енгізу операторы
А) read (a)
Ә) write (a)
Б) Input (a)
В) Print a
26. Write операторы
А) параметрсіз цикл
Ә ) Параметрлі цикл
Б) Енгізу операторы
В) Шығару операторы
27. read және readln операторлардың айырмашылығы неде?
А) read - мәндер клавиатурадан енгізіледі
readln тізімінде меншіктеу операторы жазылуы мүмкін;
Ә) read - мәндерді бір жолға енгізу readln - әр бір мән келесі жолға енгізу;
Б) read – қарапайым айнымалылар мәндері енгізіледі readln – массив мәндер енгізіледі
В) read - константа жазылады; readln – матрица мәндер жазылады
28. and, or, not қызметші сөздері не үшін қолданылады?
А) құрама шартта
Ә) жай шартта
Б) таңдау операторында
В) көмекші программада
29. Қай белгі әрбір жолдан кейін міндетті түрде қойылады?
А) : Ә) ;
Б) . В) ,
30. Паскальда квадраттау амалын көрсетіңіз?
А) ** Ә) ^
Б) sqr В) sqrt
31. Паскаль тіліндегі шартты алдын ала тексеру операторы .....
А) WHILE Ә) FOR
Б) REPEAT В) DOWN TO
32. FOR I = 1 TO N DO …..
А) Параметрсіз цикл Ә) Парамтерлі цикл
Б) Енгізу операторы В) Шығару операторы
Тест жауаптары
І нұсқа
ІІ нұсқа
1
Ә
А
Б
19
Ә
2
Ә
А
А
20
В
3
А
В
В
21
А
4
А
Ә
Б
22
А
5
Б
В
А
23
Б
6
Ә
Ә
Б
24
А
7
Б
Ә
Ә
25
А
8
А
Б
Ә
26
В
9
В
Б
Б
27
Ә
10
Ә
Ә
Ә
28
А
11
Ә
Ә
Ә
29
Ә
12
Ә
Ә
Б
30
Б
13
В
Б
А
31
А
14
А
Ә
В
32
Ә
15
А
А
16
Б
Ә
17
В
В
18
В
В