Презентация "Призначення особливості та можливості СУБД Ms Access"

Подписи к слайдам:
 • Дисципліни: «Економічна інформатика», «Інформаційні системи і технології»
 • 2 семестр
 • Тема 4: «Призначення, особливості та можливості СУБД Ms Access»
 • Лектор: к.т.н., доц. Яремко Світлана Анатоліївна
 • План лекції:
 • 1. Основні поняття СУБД Access.
 • 2. Вікно додатку Microsoft Access.
 • 3.іОб’єкти Ms Access та їх коротка характеристика.
 • 1. Основні поняття СУБД Access
 • Під предметною областю слід розуміти частину реального світу, яку належить вивчити з метою автоматизації управління, наприклад підприємством.
 • Microsoft Access – це реляційна база даних (від англ. relation – «відношення, зв’язок»), що являє собою сукупність даних, розміщених у зв’язаних двовимірних таблицях, що описують об’єкти певної сфери діяльності людини.
 • Розширення СУБД Access:
 • Microsoft Access 97, 2000, 2002-2003 - *.mdb;
 • Microsoft Access 2007-2013 - *.accdb
 • Функції СУБД Access:
 • Забезпечення опису структури і процесів інформаційної моделі у вигляді БД.
 • Забезпечення контролю цілісності та несуперечливості даних в БД.
 • Автоматичне відображення інформаційної моделі у вигляді фізичної реалізації бази даних.
 • Можливості СУБД Access:
 • Введення, зміна, додавання та видалення даних;
 • Знаходження потрібних даних по заданим умовам;
 • Створення форм і звітів;
 • Автоматизоване виконання стандартних задач;
 • Графічне встановлення зв’язків між даними;
 • Робота з діаграмами та малюнками;
 • Створення власних програм для роботи з базою даних.
 • Майстер в Access – це спеціальна програма, що здійснює діалог з користувачем, у процесі якого визначаються дані, необхідні для розв’язання відповідної задачі.
 • Майстри, які використовуються в СУБД Access:
 • Майстер форм;
 • Майстер запитів;
 • Майстер звітів;
 • Майстер кнопок та ін.
 • У СУБД Ms Access реалізовано дві мови програмування:
 • Visual Basic;
 • SQL.
 • СУБД Access (2000-2007) є сумісною з такими базами даних:
 • Fox Base;
 • Fox Pro;
 • Paradox;
 • Oracle.
 • 2. Вікно додатку СУБД Access
 • Панель інструментів (піктографічне меню) містить певну кількість кнопок (піктограм), призначених для швидкої активізації виконання певних команд меню і функцій програми.
 • Панель швидкого доступу – це настроювана панель інструментів, що містить набір команд, які не залежать від вкладки, що є активованою.
 • Рядок меню містить основні команди для роботи з базою даних.
 • Активо-ваний
 • об’єкт
 • Таблиці
 • Рядок Стану
 • Групи команд, які використовуються в СУБД Access:
 • Команди для роботи з файлами;
 • Команди редагування;
 • Команди форматування;
 • Команди для роботи з вікнами;
 • Команди для створення об’єктів бази даних та роботи в основних режимах (таблиця, форма, запит, звіт);
 • Команди для роботи із зовнішніми даними;
 • Отримання довідкової інформації та ін.
 • Команди для роботи з файлами:
 • Створення нових об'єктів бази даних;
 • Зберігання і перейменування раніше створених об'єктів;
 • Відкриття та закриття вже існуючих баз даних;
 • Виведення на принтер об'єктів бази даних.
 • Налаштування параметрів бази даних.
 • Команди редагування та форматування:
 • Переміщення, копіювання, видалення даних;
 • Пошук і заміна вказаного користувачем тексту в межах всього документу або виділеної частини;
 • Вирівнювання даних, вибір шрифту, товщини і розташування ліній, висоти букв, кольору фону і т.п;
 • Форматування даних за зразком.
 • Команди для створення об’єктів бази даних та роботи в основних режимах (таблиця, форма, запит, звіт)
 • Команди для роботи з вікнами
 • Отримання довідкової інформації (F11)
 • 3. Об’єкти СУБД Access та їх коротка характеристика
 • Контейнер бази даних - сховище об'єктів бази даних.
 • Студенти
 • Викладачі
 • Успішність
 • База даних - це файл, що включає набір таких об’єктів:
 • Таблиця - це фундаментальна структура бази даних, у якій дані зберігаються у вигляді записів (рядків) і полів (стовпців).
 • Форма – об’єкт бази даних, що використовується для введення, перегляду та коригування інформації на екрані.
 • Запит – це об’єкт бази даних, що призначений для зміни, перегляду та аналізу даних.
 • Звіт - об’єкт бази даних, сформований у вигляді текстових і табличних документів, що використовується як вихідний документ для виведення на екран або друк.
 • Сторінка – об’єкт, що забезпечує доступ до інформації бази даних з мережі Інтернет. Кожна сторінка представляє HTML-файл, за допомогою якого користувач Інтернет отримує доступ до бази даних.
 • У Access 2010, 2013 відключена можливість розробки і виконання сторінок доступу до даних. Вони відображуються в області навігації, але при їх відкритті з'являється повідомлення про помилку, в якому вказано, що Access не підтримує операції із сторінками доступу до даних.
 • Натомість можна використовувати Sharepoint для розміщення бази даних Access в Інтернет.
 • Макрос створюються для автоматизації процедур. Найчастіше містить набори операторів, які виконують конкретне завдання, наприклад, відкрити форму або звіт.
 • Модуль - набір процедур, функцій, оголошень і констант мови Visual Basic For Applications, які керують базами даних Access. Створюються для організації більш функціонального управління процесами, ніж макроси.
 • Лекція закінчена!