Презентация "Симметрично и несимметрично"

Подписи к слайдам:
  • Симметрично и
  • несимметрично.
Работа по тетради. Работа по учебнику, с 34-35.