Тест "Зоогигиена және ветеринарлық санитария"

«Зоогигиена және ветеринарлық санитария» пәні бойынша
тест тапсырмалары
1. Жануарлар гигиенасы нені оқытады?
A. Практикалық шаралар жиынын
B. Малды дұрыс бағуды, азықтандыруды, малды
өсіріп күтудің тиімді тәсілдерін
C. Мал ағзасының тұрақтылығын
D. Сыртқы ортамен байланысын
E. Санитарлық шаралардың орындалуын
2. Ветеринарлық гигиенаның негізгі міндеттері
A. Экосистемалардың дамуын
B. Биосфералардың ұйымдастырылуын зерттеу
C. Мал ағзасының тұрақтылығын
D. Сыртқы ортамен байланысын
E. Қоршаған ортаның мал ағзасына тигізетін әсерін
зерттеу, мал қораларының жобалық тапсырмаларын
жасау,табиғи ортаның бірқалыпты сақталуын
қамтамасыз ету
3. Ветеринарлық гигиенаның зерттеу әдістері
A. Функциональды моделдеу әдісі
B. Жедел тәжірибе
C. Санитариялық зерттеу,клиникалық физиологиялық
зерттеу, статистикалық, экспериментальдық
D. Эволюциялық әдісі
E. Гигиеналық әдісі
4. Санитарлық тексеру әдісі
A. Мал қораларының санитарлық жағдайын, су
көздерінің санитарлық жағдайын, жайылымдар мен
шаруашылық территориясының санитарлық
жағдайын
B. Мал ағзасында болатын өзгерістерді зерттеу
C. Қоршаған орта факторларының мал ағзасына әсерін
D. Ветеринарлық шаралар жиынын тексеру
E. Азықтандыру технологиясын, бағып күту
технологиясын
5. Клиникалық физиологиялық зерттеуде нелер
қарастырылады?
A. Ветеринарлық шаралар жиынын тескеру
B. Су көздерінің санитарлық жағдайын
C. Жайылымдар мен шаруашылық территориясының
санитарлық жағдайын
D. Жануарлардың тыныс алу жиілігі, малдардың тамыр
соғу мен дене қызуы, жануарлардың мінез құлқы
E. Мал ағзасында болатын өзгерістерді зерттеу
6. Қазақстанда зоогигиена саласын дамытуға үлес қосқан
ғалымдар
A. В. А. Аликаев, В.Ф, Матусевич., Ж.Б. Мырзабеков,
Қ.А.Сағындықов., А.С. Тәжібаев., П.Ш. Ибрагимов
B. И.П. Павлов., С.С. Сеченов
C. К. Дүйсенбин., Ж. Алданазарова
D. М.С. Сәдуов., К. Дүйсенбин., Л.Базанова.,
Т.Несіпбаев
E. Ж. Алданазарова., О.О. Тағаев
7. Сыртқы орта факторлары құрамы жағынан неше түрге
бөлінеді?
A. Өлі табиғат
B. Тірі табиғат
C. Абиотикалық
D. Химиялық (заттық), физикалық (энергетикалық),
биологиялық (биотикалық)
E. Биотикалық, тірі табиғат
8. Ағзаның жылу шығару жолдары қандай процестерден
тұрады?
A. Энергетикалық
B. Физикалық, сәулелену
C. Химиялық, булану
D. Тері сіңіру, заттық
E. Өткізу (ковекция, кондукция), радиация (сәулелену),
булану (тері шығару)
9. Жерсіну (акклиматизация) дегеніміз не?
A. Физиологиялық тұрғыдан бейімделмеу жағдайы
B. Мал ағзасының географиялық және климаттық
жағдайларға бейімделуі, азықтандырылу
жағдайларға бейімделуі, күтіп бағылу сипатына
бейімделуі
C. Жануар ағзасының тұрақталуы
D. Физиологиялық жетілуінің тоқтауы
E. Әрбір тұқымның бейімделу қабілетінің төмендеуі,
мал терісінің өткізгіштік қабілетінің төмендеуі
10. Мал шаруашылығында жерсіндірудің түрілері қандай?
A. Төменгі температура жағдайларына, жоғарғы
температура жағдайларына және биік таулы
аудандарда жерсіндіру
B. Суық қораларға бірте бірте үйрету
C. Физиологиялық тұрғыдан бейімделмеу жағдайы
D. Әрбір тұқымның бейімделу қабілетінің төмендеуі
E. Жаңбырлы жерлерге ауыстыру
11. Ауа дегеніміз не?
A. Метерологиялық факторлардың өзгеруі
B. Мал тіршілігі үнемі қарым қатынаста болатын
орта,тыныс алуға қажетті оттегінің көзі
C. Синоптикалық фронттың пайда болуы
D. Тропопаузаның болуы
E. Атмосфераның төменгі қабаты
12. Синоптикалық фронт дегеніміз не?
A. Ылғалдылық көрсеткіштерімен алмасуы
B. Шекара арасындағы ауа байланысы
C. Циклонның пайда болуы
D. Екі ауа массаларының араласу зонасы, арктикалық
және полярлық массалардың алмасуы, тропикалы,
полярлық, арктикалық ауа массаларының алмасуы
E. Антициклонның пайда болуы
13. Гипотермия деген не?
A. Зат алмасу процесінің бұзылуы
B. Дене температурасының шамадан тыс артуы
C. Дене температурасының қалыпты жағдайда болуы
D. Терлеу процесінің болуы
E. Өте салқын температура организмге әсер етіп, жылу
реттеу процесінің бұзылуы, дене қызуы төмендеуі
14. Ыстық ұру немесе гипертермия деген не?
A. Өте салқын температура организмге әсер етіп, жылу
реттеу процесінің бұзылуы
B. Дене қызуы төмендеуі
C. Тоңу процесінің болуы
D. Дене қызуының жоғарылауы
E. Зат алмасу процесінің бұзылуы
15. Гипертермия қай малдарда жиі кездеседі?
A. Жылқыда, қойда, шошқада
B. Сиырда, бұғыда, түйеде
C. Иттерде, бұзауда, мысықта
D. Марғауда, қодаста, есекте
E. Шошқада, ешкіде, тауықта
16. Ауа ылғалдылығы кезіндегі гигрометриялық
көрсеткіштер
A. Түрлі климаттық факторлар
B. Абсолютті, салыстырмалы, максимальдық
ылғалдылық, шық нүктесі, нақты, ылғал тапшылығы
C. Атмосфералық қысым
D. Тұман түсу
E. Атмосфералық қысымның төмендеуі
17. Мал қораларындағы шаң қалай бөлінеді?
A. Топырақтың бөлшектері
B. Органикалық, минералды , аралас шаң
C. Әктердің бөлшектері
D. Өсімдік талшықтары
E. Жүн бөлшектері
18. Шаңның тікелей әсер ететін мүшелері?
A. Тері, көз, тыныс ағзалары
B. Жыныс ағзалары
C. Бауыр, бас миына
D. Жүрек, өкпе
E. Түрлі кілегей қабықтарға
19. Атмосфералық ауа құрамы қандай газдардан тұрады?
A. Күкірт, калий, оттегі
B. Кальций, магний, азот
C. Азот, оттегі, көмірқышқыл газы, озон, су булары,
аргон, гелий, неон, криптон
D. Калий, хлор, көмірқышқыл газы
E. Хлор, темір, су буы
20. Мал қорасында кездесетін улы газдар
A. Хлор
B. Магний
C. Темір
D. Калий
E. Аммиак, күкіртті сутегі, көмірқышқыл газы
21. Қиды және қи үймелерін дезодарациялау (иістерін жою)
үшін қолданылатын заттар
A. Аммиак
B. Күкіртті сутегі
C. Хлорлы әк, формалин, сөндірілген әк
D. Күкірт
E. Натрий хлориді, токсиндар
22. Топырақтың химиялық құрамы неден тұрады?
A. Минералды заттардан, органикалық заттардан,
радиоактивті заттардан
B. Топырақ температурасынан
C. Топырақ ауасынан
D. Топырақтың жылу қасиеттерінен
E. Топырақтың ылғалдығынан
23. Топырақтың биологиялық құрамы неден тұрады?
A. Минералды заттардан
B. Гельминттерден, паразит жәндіктерден,
микроорганизмдерден
C. Органикалық заттардан
D. Радиоактивті заттардан
E. Топырақ ауасынан
24. Топырақтың физикалық қасиеттеріне нелер жатады?
A. Гельминттерден
B. Паразит жәндіктерден
C. Микроорганизмдерден
D. Түсі мен иісі, температурасы, топырақ қуыстары,
ылғалдылығы, топырақ ауасы мен жылу қасиеттері
E. Органикалық заттардан
25. Топырақтың механикалық құрамына жататындар
A. Температурасы, топырақ қуыстары, ылғалдылығы
B. Минералды заттардан
C. Органикалық заттардан
D. Паразит жәндіктерден
E. Түйіршіктің үлкендігі, топырақтың түрлері,
топырақтың құрамы
26. Топырақты негізгі ластаушылар
A. Пестицидтер, мұнай және мұнай өнімдері,
минералды тыңайтқыштар, өндіріс қалдықтары
B. Құрттар
C. Ауа райының ылғалдылығы
D. Органикалық заттар
E. Жауынның көп болуы
27. Топырақты химиялық жолмен ластаушыларды
қауіптілігіне қарай қандай класқа жіктеп
қарастырады?
A. Күкірт қосылыстары
B. Е класс магний қосылыстары
C. У класы қауыптілігі аса жоғары
D. Тұншықтырғыш заттар
E. І класс аса қауіпті заттар, ІІ класс қауіптілігі
орташа, ІІІ класс фосфорлы тыңайтқыштар
28. Топырақты аса қауіпті ластаушы заттарға нелер
жатқызылдады?
A. Мыс
B. Молибден
C. Қорғасын
D. Сынап, селен
E. Мырыш
29. Топырақты ластаушы қауіптілігі орташа заттар
A. Кобальт, марганец, бор, калий
B. Сынап, азотты тыңайтқыштар
C. Селен, хром
D. Күшәлә, мыс
E. Никель, мұнай өнімдері
30. Топыраққа санитариялық жағынан баға беруде қандай
зерттеулер қолданылады?
A. Созылмалы тәжірибелер
B. Биологиялық
C. Гигиеналық, санитариялық
D. Күкірт қосылыстарды зерттеу
E. Физикалық, химиялық, бактериологиялық,
гельминтологиялық
31. Механикалық бөлшектердің көлеміне қарай
топырақтың 5 түрін атаңыз
A. Құнарлы
B. Қиыршықты тастақты, құмдақты, ірі шаңды, шаңды,
қайырлы топырақ
C. Құнарсыз тасты
D. Түйнекті
E. Ірі бөлшекті
32. Механикалық құрамы бойынша топырақ ..... болады
A. Тастақты
B. Қиыршықты
C. Құмдақ, құмдауыт, сазды, саздау
D. Шаңды
E. Шаңсыз
33. Биогеохимиялық эндемиялар дегеніміз –
A. Топырақта микроэлементтер аз немесе өте көп
болуынан түрлі аурулардың пайда болуы , суда
микроэлементтер аз немесе өте көп болуынан түрлі
аурулардың пайда болуы, азықта микроэлементтер
аз немесе өте көп болуынан түрлі аурулардың пайда
болуы
B. Жұқпалы аурулар
C. Инвазиялық аурулар
D. Гельминттік аурулар
E. Жануарларда моционның дұрыс болмауы
салдарынан пайда болады
34. Топырақта табиғи бірінші радиоактивті топ
элементтеріне нелер жатқызылады?
A. Тритий
B. Калий
C. Кальций
D. Уран, торий элементтерінің изотоптары
E. Цирконий
35. Топырақта табиғи екінші радиоактивті топ
элементтеріне нелер жатқызылады?
A. Уран
B. Торий
C. Калий, кальций, цирконий
D. Актиний
E. Тритий
36. Топырақта болатын қай аурудың қоздырушылары
кездеседі
A. Гепатит қоздырушылары
B. Плеврит қоздырушылары
C. Жұқпалы емес аурулар қоздырушылары
D. Өкпе эмфезимасы микробтары
E. Оба таяшалары мен споралары, сібір жарасы,
ботулизмтік улану қоздырушылары, тырысқақ
таяқшалары мен споралары, құтырық, тулеремия,
қарасан қоздырушылары
37. Циклон кезінде ауа райының өзгеруі
A. Температура мен ауа қысымының ауытқуы, жауын-
шашынның көп болуы, ауа ылғалдылығы
жоғарылайды
B. Қара түнектің пайда болуы
C. Жауын –шашынсыз болуы
D. Ылғалдылықтың төмендеуі
E. Ауаның құрғақ болуы
38. Судың сапасын анықтаудың реттілігі
A. Судағы гелминттерді анықтау
B. Судың химиялық және физикалық құрамын зерттеу,
судың бактериологиялық құрамын зерттеу, су
көздерін санитариялық топографиялық зерттеу
C. Титрлеу әдісі
D. Суды залалсыздандыру әдісін анықтау
E. Сулардан түрлі сынамалар алу
39. Су сапасына баға беруде санитарлық паспортта қандай
мәліметтер көрсетіледі?
A. Сулардан түрлі сынамалар алу
B. Судағы гелминттерді анықтау
C. Титрлеу әдісі
D. Суды залалсыздандыру әдісін анықтау
E. Су көздерінің санитарлық жағдайы, тексеру
нәтижелері, судың химиялық құрамы, судың
бактериологиялық көрсеткіштері, мал арасында
суға байланысты шығатын аурулардың барлық
шығу жағдайлары
40. Судың сапасын анықтау үшін су үлгілері қайдан
алынады?
A. Сарқырамалардан
B. Құдықтан және мал астауларынан
C. Скважина мен астаулардан
D. Жер асты суының көздері, қысымды артезиан
бұрғыламасы, ашық су қоймалары
E. Теңіз суларынан мен астаулардан
41. Ауаның температурасын анықтауға арналған құралдар
A. Термометрлер, жоғары және төмен өлшемді
термограф, электр жүйесімен жұмыс жасайтын
термометрлер
B. Барограф, термометр
C. Барометрлер, термограф
D. Анемометр, электр термометр
E. Кататермометр, психрометр
42. Термограф бұл...
A. Ауаның жылдамдығын өлшейді
B. Ауа қысымын өлшейді
C. Ауа температурасын ұзақ мерзімде бақылау, ауа
температурасын қағазға жазатын құрал, ауа
температурасын тәулік немесе жұма бойы жазып
алады
D. Ауаның ылғалдылығын өлшейді
E. Қорадағы ауаның салқындау жылдамдығын өлшейді
43. Сиыр қорасына қажетті қалыпты температура
A. + 8+16ºС
B. +8+19 ºС
C. +8+20 ºС
D. +15+20 ºС
E. +8+12 ºС
44. Қой қорасына арналған қалыпты температура
A. +8+19 ºС
B. + 8+16ºС
C. +8+ 15 ºС
D. +8+14 ºС
E. +3+12 ºС
45. Температураны өлшеу ережелері
A. Анемометрдің бастапқы көрсеткішін жазып алу
B. Ауа қозғалысына анемометрдің қабылдаушы бөлігі
орналасу қажет
C. Ауа жылдамдығын анықтаған орынның
температурасын өлшейміз
D. Орташа салқындату жылдамдығын тауып алынады
E. Өлшеу ұзақтығы қойылған уақыттан бастап 10
минуттан кем болмауы керек, термометрді
қораның ортасында және қабырғалар 0,8 – 1 метрге
алшақ болуы шарт, термометрді қолданғанда күн
сәулесі, жылу жүйелері, ауа таратқыштар, терезелер
тікелей әсер етпеуі керек
46. Ауа қысымын өлшеуге арналған құралдар
A. Термометр
B. Анемометр
C. Психрометр
D. Сынапты барометр, анериод , барометр барограф
E. Термограф
47. Ауаның жылдамдығы қандай жағдайларға
байланысты?
A. Орташа салқындату жылдамдығына байланысты
B. Анемометрдің бастапқы көрсеткішіне байланысты
C. Ауа қозғалысына анемометрдің қабылдаушы бөлігі
орналасу қажеттілігіне байланысты
D. Ауа жылдамдығын анықтаған орынның
температурасын өлшейміз
E. Желдің бағыты мен күшіне, қораның орналасу
бағытына , жылу жүйелерінің орналасу, қолданылу
және қандай түрде болуына байланысты
48. Емдік рационды тағайындаған кезде ескерілетін
жағдайлар
A. Малды диеаталық азықтандырғанда аурудың
себептері мен патогенезін білу, малдың жағдайы мен
түлігі, тұқымы ескерілуі тиіс, малдың жасы,
жынысы, қоңдылығы, өнімділігі ескерілуі міндетті
B. Малдың азықты қай уақытта қабылдағанын
C. Жануардың суды қашан ішкенін ескеру
D. Малға картоп пен тамыр түйнекті азықтардың беруін
ескеру
E. Малдың тұқымы мен соңғы азықты қай уақытта
қабылдағанын ескеру
49. Емдік рационның қандай түрлері болады
A. Жемді диета
B. Витаминді диета
C. Сарысулық диета
D. Көмірсутектік, жемсіз диеата, белоктық және
жартылай рациондық диета, жайылымдық және
азықтың белок құрамы азайтылған диета
E. Жайылымсыз диета
50. Көмірсутектік диета қандай ауруларда тағайындалады?
A. Гепатит
B. Бауыр циррозы
C. Пневмония, улану, интоксикация, кетоз
D. Уроцистит
E. Цистит
51. Жайылымдық диета қандай ауруларда қолданылады?
A. Улану
B. Өкпе, асқазан ішек жолы, бауыр мен бүйрек
ауруларында
C. Аутоинтоксикация
D. Менингит
E. Тұяқ шірмесі
52. Азықтың белок құрамы азайтылған диета
тағайындалады
A. Гастрит
B. Пневмония
C. Улану
D. Цистит
E. Нефроз, гепатит, энтероколиттік шіру
53. Диеталық азықтандыруды ұйымдастыру кезінде
орындалатын ережелер
A. Рационға малдың тәбетін ашатын түрлі, дәмдік
сапасы да жоғары азық енгізіледі, рационға ауру мал
организмі сіңіре алатын барлық қажетті қоректік
заттар енгізілуі керек, организмнің қоректік заттарға
деген қажеттілігіне орай асқазан мен ішектің
бауырдың т.б. мүшелердің қызметі ескеріледі
B. Интоксикацияны тудыратын заттарды пайдалану
C. Бауыр ауруларын асқындыратын азықтар қолдану
D. Рационға ауру мал ағзасына тез сіңірілмейтін
азықтар қосу
E. Гипервитаминозды тудыру мақсатында азықтар қосу
54. Азық сапасын зерттеу әдістері
A. Гистологиялық
B. Гистохимиялық
C. Органолептикалық, физико – механикалық,
химиялық, ветеринарлық – биологиялық
D. Азықтық ірігіштігін анықтау
E. Титлеу әдісі
55. Органолептикалық әдіс сипаттайды
A. Азық ылғалдылығын
B. Азықтың сыртқы көрінісі, иісін, түсін, бүтіндігін,
түрлік құрамы
C. Метал, топырақ заттардың болуын
D. Витаминдердің болуын
E. Минералдық қосылыстардың болуын
56. Пестицидтер атқаратын міндетіне қарай қандай
топтарға бөлінеді?
A. Гельминт тәрізділер
B. Ешқандай топтарға бөлінбейді
C. Дезинфекциялағыштар
D. Акарицидтер, десиканттар, молюскоцидтер,
альгицидтер, фунгицидтер, инсектоцидтер,
ихтиоцидтер өндегіштер, дефолианттар
E. Репелленттер, саңырауқұлақтылар
57. Саңырауқұлақтар тудыратын мал аурулары
A. Микоздар, микотоксиздар, фузариотоксикоз
B. Гепатоз
C. Цирроз
D. Сыртқы микоздар және гепатоз
E. Ішкі микоздар және цирроз
58. Мал шаруашылығында жайылымды пайдаланудың
қандай жүйелері қолданылады
A. Жақын жайылымды, байдау жүйесі
B. Моцион ұйымдастыру
C. Байлау жүйесі
D. Қорада ұстау
E. Айдамалы, тұрақты, лагерлік (алыс жайылымды)
59. Мал қораларын жобалаудың түрлері
A. Түсініктемелік жазба
B. Жоспардан тыс жоба
C. Сызба жобалары
D. Дербес жоба, типтік жоба, экпериментальдық жоба
E. Гидрологиялық жоба
60. Қора – жайдың негізгі конструкциялық элементтеріне
жататындар
A. Жарық шамдары, еден
B. Төсеніштер
C. Ірге, қабырғалар, еден, төбе, шатыр, табан
D. Қора жайға арналған құралдар
E. Есік пен төсеніштер
61. Мал қораларындағы едендердің қандай түрдері бар
A. Монолитті едендер, ағаш едендер, құрама тор
едендері, керамзитті бетон едені
B. Темір бетон едені
C. Асбест едендері
D. Торлы едендер
E. Панельді едендер
62. Мал қораларындағы желдетудің жүйелері
A. Жылу алмастыру
B. Құрама жүйе
C. Жартылай желдету жүйе
D. Табиғи, механикалық, аралас
E. Барлық жауабы дұрыс
63. Табиғи құбырсыз ауа алмасу жүйелері іске асады
A. Шахталар арқылы
B. Жылу алмастыру арқылы
C. Құрама жүйе арқылы
D. Энергия көзін жұмсау арқылы
E. Терезе арқылы, көлденең орналсқан ойық арқылы,
төбе саңылаулары арқылы
64. Мал қораларындағы жылу шығыны қандай
бөліктерден тұрады?
A. Қораны жобалау кезінде климаттық жағдайлардан
B. Қораның қоршау жақтауларының жылулық
қасиеттерін анықтаудан
C. Сырттан кіретін ауаны жылытуға кететін жылу,
қоршау жақтауларынан жоғалатын жылу, еден, астау
және т.б. дымқыл беттерден шығатын судың
булануына кететін жылу
D. Ең суық кезеңдерде қораның температурасын
болжаудан
E. Жылу жүйелерінің қуаттылығын анықтауда
65. Қорадан қиды шығару әдістері
A. Арнайы қи шығарушы машиналармен шығару
B. Механикалық, гидравликалық, қолмен шығару
C. Саңғырық қырғыш құралдар
D. Саңғырық қырғыш конвейер арқылы
E. Шахтаға салғыш қырғыштар
66. Гидравликалық қи шығару әдісі қай мал қорасында
қолданылады?
A. Ірі шошқа кешендерінде, едендерінің торлы
тесіктері бар сиыр қораларында , торай қораларында
B. Жылқы қорасында
C. Қой қорасында
D. Түйе қорасында
E. Қозы қораларында
67. Сұйық қиды тазарту мен зарарсыздандырудың
жолдары
A. Саңғырық қырғыш құралдар
B. Механикалық
C. Химиялық, физикалық, биологиялық
D. Гидравликалық
E. Қолмен шығару
68. Ауаны тазарту үшін қысқа толқынды ультракүлгін
сәулелі шамдар
A. УГ 2
B. Дозиметрлер
C. Ионимометрлер
D. БУВ – 15, БУИ – З0, БУВ – 60П
E. Радиометрлер
69. Ветеринариялық нысандарға нелер жатқызылады
A. Санөткел
B. Ұйымдастыру бөлмелері
C. Қора жайлар
D. Дезтөсеніштер
E. Ветеринариялық емхана мен пункт, ветеринариялық
зертханалар, изоляторлар
70. Дезинфекция жасауға жататын орындар
A. Жайылым жерлер
B. Мал және құс қоралары, малды тиеу және түсіру
алаңы, малды күтуге арналған заттар, ферма
территориясы
C. Мал су ішетін ашық су қоймалары
D. Барлық су қоймалары
E. Барлық жауабы дұрыс
71. Мал өлекселерін жою тәсілдері
A. Аурудың түріне байланысты мал өлексесін өртейді,
биотермиялық шұңқырда залалсыздандырады,
ветеринариялық – санитариялық утильдеу
зауыттарда өңдейді
B. Өлексені ашық тастайды
C. Өлексені жерге көміп жояды
D. Мал өлексесін мал молаларына апарады
E. Химиялық препараттар қолданып, өлексені көмеді
72. Қиды химиялық зарарсыздандыру
A. Сәулемен зарарсыздандыру
B. Термиялық
C. Формальдегидпен, аммиакпен, хлормен гидролиздеу,
озондау
D. Биологиялық бөгеттер
E. Топырақ арқылы
73. УГ – 2 құралымен зиянды газдарды анықтау ережесі
A. Индикаторлық түтікті ұнтақпен толтырып
герментизациялайды, жабық қорада газ анықтау
орынында УГ – 2 қақпағын ашып, ұстағыш болтты
қозғап, штокты ауа сору көлемі сандарын
қажеттісіне қойып, индикаторды қорғасындалған
қағаздан босатып, УГ 2 резиңке түтігіне қоямыз
B. Анемометрдің бастапқы көрсеткішіне
C. Ауа қозғалысына анемометрдің қабылдаушы бөлігі
орналасу қажеттілігіне
D. Ауа жылдамдығын анықтаған орынның
температурасын өлшейміз
E. Орташа салқындату жылдамдығына
74. Зиянды газдарды өлшеудің өлшем бірлігі немен
анықталады
A. Моль
B. кг/л
C. литр
D. мг/л
E. мг/кг
75. Сиыр қорасындағы зиянды газдар мөлшері
A. Аммиак – 100 мг/м³
B. Күкіртті сутегі – 29 мг/м³
C. Көмірқышқыл газы – 0,25 %, аммиак -30 мг/м³,
күкіртті сутегі – 20 мг/м³, көмір тотығы – 10 мг/м³
D. Көмір тотығы – 16 мг/м³
E. Көмірқышқыл газы – 0,78
76. Құс қорасындағы зиянды газдар құрамы
A. Аммиак – 30 мг/м³
B. Күкіртті сутегі – 5 мг/м³
C. Күкіртті сутегі – 20 мг/м³
D. Күкіртті сутегі – 29 мг/м³
E. Көмір тотығы – 16 мг/м³
77. Шошқа қорасындағы зиянды газдар деңгейі
A. Көмір тотығы -10 мг/м³
B. Күкіртті сутегі – 5 мг/м³
C. Көмірқышқыл газы – 0,25 %,
D. Аммиак – 15 мг/м³
E. Көмірқышқыл газы – 0,2 %, аммиак – 20 мг/м³,
күкіртті сутегі – 40 мг/м³, көмір тотығы – 2 мг/м³
78. Жануарлар гигиенасы қандай ғылымдармен
байланысты
A. Биологиялық, технологиялық , клиникалық
бағыттағы пәндермен
B. Андрологиямен
C. Физикамен
D. Тұрақты даму пәнімен
E. Генетика
79. Жалпы зоогигиенаға жататындар
A. Асыл тұқымды малы
B. Әр түлікке қатысты малдың өнімділігі
C. Бордақыладағы мал
D. Ауа, топырақ, жем шөпті зерттеу, қора жай, малды
сумен қамтамассыз ету, ұстау тәртібі, мал күтімінің
маусымдық ерекшелігі
E. Сауын малы
80. Жеке зоогигиенаға жататындар
A. Қора – жайы
B. Ауа, топырақ, жем шөпті зерттеу
C. Жеке мал гигиенасы, әр түлікке қатысты оның жасы,
әр түлікке қатысты малдың өнімділігі
D. Малды сумен қамтамассыз ету
E. Мал күтімінің маусымдық ерекшелігі
81. Ресейде алғашқы гигиеналық ережелер қашан пайда
болды?
A. XVII ғасырдың аяғында
B. ХХ ғасырда
C. XV ғасырда
D. XІV ғасырда
E. ХХІ ғасыр басында
82. Абиотикалық факторларға жататындар
A. Кеміргіштер
B. Микроағзалар
C. Жануарлар
D. Адам
E. Ауа температурасы, ылғалдылығы, ауа қысымы,
судың химиялық құрамы, ксенобиоттар, ауаның
химиялық құрамы
83. Биотикалық факторларға жататындар
A. Ауаның химиялық құрамы
B. Ауа ылғалдылығы
C. Микроағзалар, жануарлар, адам
D. Өлі табиғат
E. Ксенобиоттар
84. Қоршаған орта факторларының ағзаның тіршілік
қабілетіне әсері
A. Ауаның температурасы
B. Оптимум, максимум, минимум
C. Иммунитет әсері
D. Жануарлар өнімділігі
E. Ішкі температура
85. Зиянды газдардың әсерінен (аммиак, күкіртті сутегі
және т.б.) қандай қабынулар пайда болады?
A. Гепатит
B. Цистит
C. Уроцистит
D. Ринит, ларинготрахеит бронхит, өкпенің қабынуы
E. Инфаркт
86. Химиялық жылу реттеу типі тән жануарлар
A. Сиыр
B. Түйе
C. Жылқы
D. Қой
E. Бұзау
87. Жануарларда өте күшті қатты стресстік факторлар
әсерінен болады
A. Гомеостаз бұзылуы, ауруға шалдығады, табиғи
резистенттілік төмендейді, өнімділігі төмендейді
B. Мал өнімділігі жоғарылайды
C. Резистенттілік артады
D. Иммунитет көтеріледі
E. Қоңды болады
88. Г.Селье бейімделу синдромын қандай сатыларға бөлді?
A. Күтіп бағуды жоғарылату
B. Төзімділік, жұмылдыру, шаршау
C. Резистенттілік бәсең болуы
D. Иммунитет төмендеуі
E. Гомеомтаз болмауы
89. Санитариялық тексеру акт
A. Су мен азық сапасына бақылау жүргізу құжаты
B. Малдың қысқаша анамнезі жазылатын құжат
C. Есептік және оперативтік құжат, тексеру жүргізген
кездегі ережелердің сәйкессіздігін қалпына келтіру
құжаты, мал дәрігері жүргізетін құжат
D. Ауру малдың толық мәліметі туралы құжат
E. Малдарға рацион мен моционның дұрыс берілмеуі
жөніндегі құжат
90. Ағымды ветеринариялық – санитариялық бақылауда
нелер жатқызылады?
A. Канализация жүйесі тексеріледі
B. Мал қораларының жоспары
C. Қорадағы ауа алмасу нормасы
D. Желдету көрсеткіштері
E. Микроклимат көрсеткіштерін қадағалау, су мен азық
сапасына бақылау жүргізу , дезинфекция,
дезинсекцичя, дератизация жүргізгендегі арнай
тәртібінің сақталуы
91. Ауа қандай қабаттардан тұрады
A. Биосфера, гидросфера, литосфера
B. Озон қабаты
C. Ауаның ортаңғы қабаты
D. Синоптикалық фронт
E. Сфера
92. Синоптикалық фронттың өтуінің мал ағзасына әсері
A. Иммунитет төмендеуі
B. Антициклонның әсері
C. Мал өнімділігі артады
D. Резистенттілік бәсең болуы
E. Созылмалы аурулар асқынады, түрлі патлогиялық
реакциялар қозады, мал өнімділігі төмендейді
93. Мал ағзасына төменгі температураның әсері
A. Энергия бөлінбейді
B. Зат алмасу процесі бұзылмайды
C. Жануарлардың жылу бөлуі қалыпты болады
D. Мал ағзасында зат алмасу бұзылады, температура
төмендегенде мал жылуды да едәуір мол өндіреді ,
энергия құрау үшін қосымша азық шығынын қажет
етеді
E. Еш әсері болмайды
94. Жануарға жоғары температура әсер еткен кезде
байқалатын клиникалық көріністер
A. Полиурия, гемотурия процестері байқалады
B. Инфакрт пайда болады
C. Дененің қызуы байқалады, кілегей қабықтар
гиперемияға ұшырайды, тышышсызданады, қатты
терлейді, тамыр соғуы жиілейді, дірілдейді,
тәлтіректейді, аузынан көбік ағып, жанталасып, ес
түсінен айырылады
D. Тромбоз бен эмболдар пайда болып, жануар
ағзасының қызметі өзгереді
E. Тыныс алу тоқтап қалады
95. Мал ағзасының таулы жерлерге бейімделуі қандай
жағдайларға байланысты
A. Гипоксияға байланысты
B. Өкпе желдетілуіне, эритроциттер санынына,
гемоглобин мөлшерінің ұлғаюына байланысты
C. Гипертермияға байланысты
D. Бауыр қызметінің дұрыс болуына
E. Гипотермияға
96. Табиғи су көздерін ластаушылар
A. Тау – кен өнекәсіп орындары ,өңдеу кәсіпорындары,
мал шаруашылық орындары
B. Хлоридтер
C. Сульфадтар
D. Нитриттер
E. Нитраттар
97. Су құбырларына арналған СКА(санитариялық күзет
аймағы) енгізген белдеулері
A. Санитарлық қорғау белдеуі
B. Қатаң тәртіп белдеуі, шектеу белдеуі, бақылау
белдеуі
C. Бұндай аймақтар болмайды
D. Солтүстік белеуі
E. Шығыс белдеуі
98. Суды өңдеудің арнаулы кең тараған тәсілдері
A. Темірлендіру
B. Мөлдірлігін азайту
C. Темірсіздендіру, фторлау, фторын азайту
D. Тұзсыздандыру
E. Мөлдірлігін жоғарылату
99. Суды көп мөлшерде және аз мөлшерде
зарарсыздандырудың жолдары
A. Фторын азайту
B. Фторлау
C. Темірсіздендіру
D. Озондау, хлорлау, қайнату
E. Тұзсыздандыру
100. Балапандар мен жас құстардың рационында марганец
жетіспесе қандай аурулар пайда болады?
A. Перозис, құстардың тізе буын іседі, аяқтары мен
қанаттары өзгеріске ұшырайды
B. Пеллагра
C. Паракератоз
D. Гипохромды қан аздық
E. Анемия
101. Мал рационында мырыш жетіспесе қандай
өзгерістер болады?
A. Перозис
B. Гемоглобин синтезін төмендетеді
C. Гипохромды қан аздық
D. Артқы аяқтары салданады
E. Зат алмасу бұзылып, төлдің өсуі тежеледі, мал
бедеу қалады, жүні түсе бастайды, бұзауларды
пеллагра тәрізді дерматит пайда болады
102. Терінің сыртқы қабатының температурасы
қандай жағдайларға байланысты
A. Белоктарды ыдырату қабілетіне
B. Малдың орналасуына байланысты
C. Витаминдердің синтезделуіне
D. Жүннің ұзындығына, тығыздығына, сапасы мен
сыртқы орта температурасына , ауа қозғалысына
байланысты
E. Зат алмасу процесінің төмендеуіне
103. Терінің тыныс алу қызметі
A. Мал терісінің қышқылдығын арттырады
B. Қан тамырларын механикалық қозғалысқа келтіреді
C. Белоктарды ыдырату (бөлшектеу), күкірт сутегінің
алмасуына белоктарды синтездеу, витаминдердің
синтезделу реакциясына қатысады
D. Тері бетін микробтардан тазалайды
E. Жүннің патогенді және жартылай патогенді
микробтардан қорғайды
104. Мал терісін тазалау не үшін жүргізіледі?
A. Мал терісінің қышқылдығын арттырады
B. Мал терісін ластан арылтады , теріден шыққан әртүлі
сұйықтықтардан тазалайды , жүннің патогенді және
жартылай патогенді микробтардан қорғайды
C. Қан тамырларын механикалық қозғалысқа келтіреді
D. Иммунитеттің артуына ықпал жасайды
E. Терідегі синтездеу реакцияларының қалыпты жүруіне
септігін тигізеді
105. Дені сау малдарды суға тоғыту не үшін қажет?
A. Мал ағзасы мүшелері мен жүйелер қызметін
арттыру, мал ағзасын нығайтушы, ауру мал үшін
емдік мақсатта қолданылады
B. Белоктарды ыдырату (бөлшектеу), күкірт сутегінің
алмасуына қолданады
C. Витаминдердің синтезделу реакциясына қатысады
D. Жүннің патогенді микробтарын арттырады
E. Терідегі синтездеу реакцияларының қалыпты жүруіне
септігін тигізеді
106. Тұяқ ауруларын алдын алуда қолданылатын
препараттар
A. Хлорлау
B. 5 %-ды формальдегид , формалин 10 %-ды тотияйын
C. Ыстық ваннанлар
D. Малдарды тоғыту
E. Сілтімен күйдіру
107. Гиподинамия (аз қозғалу) кезінде ағзада болатын
өзгерістер
A. Жүрек қызметі тоқтатылады
B. Қантамырлар тарылып, түрлі аурулар пайда болады
C. Зат алмасу процесі төмендейді, малдың өсуі
төмендейді , малдың дамуы мен өнімділігін
төмендетеді
D. Бауыр қызметі артады
E. Малдың өнімділігі жоғарылайды
108. Малды шынықтыру
A. Терінің кедергілік қызметін төмендетеді
B. Иммунитет қалыптастыру
C. Малдың резистенттілігін төмендету
D. Таулы аймақтарға малдардың жерсінбеуі
E. Организмнің сыртқы ортаның қолайсыз
жағдайларына төзіміділігі , организмдегі
температураны реттеуге қатысатын физиологиялық
жүйенің белсенділігі, ағзаның климатқа және
микроклиматқа төзімділігін арттыру
109. Сауын сиырларын ұстау жүйелері
A. Қолда – жайылымда, қолда – лагерьде, қолда күтіп
бағу
B. Қорада
C. Байлау әдісі
D. Байламай ұстау
E. Қорада, байлап ұстау
110. Ірі қара өсіретін шаруашылықта малды – күтіп
бағуда мал қоралары қандай бөлімдерден тұруы керек
A. Қой қоралары
B. Дезинфекциялағыш бөлме
C. Жаңа туған бұзаулар үшін профилаккториялар ,
бұзаулау бөлімдері, сиыр қоралары
D. Карантиндеу бөлмесі
E. Изоляциялық бөлме
111. Малды байлаусыз бағып – күтілетін сиыр
қоралар түрлері
A. Есіктерден мал еркін шыға алмайтын орын
B. Сиырды серуендету алаңы
C. Мал мезгілісіз шығарылатын жай
D. Жартылай ашық, арнайы есіктен сиыр еркін шыға
алатын жылытылмаған жай қора , мал мезгілімен
ғана шығарылатын жылытылған жай
E. Жартылай жабық
112. Сиыр қораларына қойылатын талаптар
A. Қиды жиі шығару шарт
B. Сиыр қоралары барынша табиғи жолмен желдетілуі
тиіс, төсенішті әр малға 3 – 5 кг мөлшерінде
тәулігіне бір рет қосымша төсеп отырылу қажет , қи
жылына 1 – 2 рет қана шығарылады
C. Сиыр қоралары жасанды жолмен желдетілуі қажет
D. Сиыр малына төсеніштер төселінбейді
E. Қора жайдың микроклиматы өзгермелі, желді болуы
шарт
113. Сиыр қоралар (байлап ұстағанда) қолайлы
микроклимат көрсеткіштері
A. Қора температура 39ºC
B. Жоғары ылғалдылық 98
C. Төменгі ылғалдылық деңгейі 80
D. Қора температура 40ºC
E. Қора температура 10ºC, жоғары ылғалдылық 75,
төменгі ылғалдылық деңгейі 40
114. Тұқымды жақсартуда бұқаларға қойылатын
негізгі талаптар
A. Тұрақты салмақ, денесі зауыттық күйде , орташа
қоңдылықта , денсаулығы жақсы және жоғары
потенциалды болуы тиіс
B. Сүттілігі жоғары болуы шарт
C. Қоңдылығы төмен
D. Денесі зауыттық күйден өзгеруі қажет
E. Салмағы тұрақсыз
115. Бұқа бағудың қандай жүйесі бар
A. Байлап, байламай, әжіреде
B. Серуенсіз
C. Еркін, серуенсіз
D. Қорада
E. Әжіреде, қорада
116. Мүйізді ірі қара ағзасының биологиялық және
шаруашылықтық ерекшелігі
A. Физиологиялық жағынан жетілмеуі
B. Сүт өнімдері мен сүт беру мезгілінің бір мезгілде
үйлесім табуы, буаздықтың және қарқынды сүт
өнімдерінің үйлесімі, физиологиялық процестердің
дамуы
C. Жыныстық жағынан жетілмеуі
D. Сүт өнімділігінің төмендеуі
E. Сүт беру мезгілінің ешбір үрдіспен байланыспауы
117. Сиырларды күтіп бағуда қора – жайға
қойылатын талаптар
A. Қора кең, ылғалды болуы шарт
B. Ылғалды, таза, жақсы желдетілген
C. Қора – жай кең, құрғақ, жылы болуы шарт, таза,
жақсы желдетілген, өкпек жел соқпайтын болуы тиіс
D. Құрғақ, тар орналасқан болуы қажет
E. Жылы, жоғары ылғалды
118. Сауын сиырларына әсер ететін көрсеткіштер
A. Ауа температурасының төмендеуі
B. Сиырлардың төлдеу кезі
C. Бұзаулардың ему жолы
D. Сүтке ауа алмасу көлемі әсер етеді, ауа
температурасы, салыстырмалы ылғалдылық әсер
береді
E. Салыстырмалы ылғалдылық мөлшерінің шамадан
тыс артуы
119. Сиырларды бұзаулату реттілігінің талаптары
A. Жақсы желдетілген қорада ұстау
B. Сиыр малын буаз кезінде топпен ұстау
C. Сиырларды бұзаулауына 7 – 12 күн қалғанда
тазалайды , сиырдың артқы бөлімін 2 % cода
ерітіндісімен тазалайды, тұяқтарын креолин
ерітіндісімен жуып, бұзаулау бөліміне апарады
D. Қора ішіндегі ылғалдылық көрсеткішін төмендету
E. Салыстырмалы ылғалдылықты арттыру
120. Жем – шөптен пайда болатын аурулар
этиологиясы
A. Ауа райының қолайсыздығынанжем – шөп
құрамының өзгеруі, бөгде механикалық қоспалармен
жем – шөптің ластануы, жем – шөптің ұсақ
саңырауқұлақтармен зақымдануы
B. Азықтың витаминді топтарымен араласуы
C. Азықтың минералды қоспалармен ластануы
D. Азықтың В витамин топтарымен ластануы
E. Рацион құрамының төмен болуы
121. Қатты, ыстық азық асқазан – ішек жолында
қандай ауруларды тудырады
A. Ишемия
B. Эмболия
C. Пневмония
D. Стаз
E. Атония, гастрит, энтерит , бауыр циррозы
122. Қазіргі нормаларға сай азықта минералды
қоспалар қандай мөлшерде болуы керек?
A. Құрама жем мен пішенде – 17 %
B. Дәнді жемде әрі кеткенде – 1%, құрама жем мен
пішенде – 2 %, шөп және қылқан жапырақты ұнында
1% дан артық емес
C. Шөп және қылқан жапырақты ұнында – 10% дан
артық емес
D. Азық қоспасында дәнді дақылдар жоғары болуы
керек
E. Құрама жем жоғары болуы тиіс
123. Қолда байлап ұстау кезінде сиырларды сауу
қондырғылары
A. ПРР – 7
B. МДА – 5
C. АД ІООБ, ДАС – 2B, АДМ – 8А – 2
D. СББ – 8
E. ЖДД – 9
124. Бұзаулау бөліміне қойылатын ветеринарлық
санитарлық талаптар
A. Канализациялы қараңғы қора болуы керек
B. Ластанған төсеніш ауыстырылу қажет
C. Канализацияның болмауы
D. Жарық, жылы, құрғақ, таза, дезинфекциялағыш
заттар, қажетті аспаптар болуы тиіс , бұзаулау
уақытында бөлімге тәуліктік кезекші бөлінеді, мұнда
қол жуғыш, сабын, таза сүлгі, таза артық халат,
аптечка болу керек , канализациялы болу керек
E. Қатты желдеткішті болуы керек
125. Сиырларды сауу гигиенасы
A. Желінін жылы сумен жуу, желінін жуғаннан соң таза
сүлгімен сүрту, емшектеріне бор жарық майы
жағылады
B. Желінге массаж жасамау
C. Желінді сауар алдында бор қышқылымен сүрту
D. Сиырларды сауу кезінде гигиеналық талаптар
сақтамау
E. Сиырларды күніне 5 рет сауу
126. Желінсаудың жиі кездесетін себептері
A. Сауын ережелерінің сақталуы
B. Сауыншының жеке гигиенасының сақталуы
C. Бағып – күтудің зоогигиеналық талаптарын сақтау
D. Малды дұрыс азықтандыру әсерінен
E. Машинамен сауу ережелерінің бұзылуы , желінді лас
сумен жуу, суық тигізу, лас төсеніш пайдалану ,
бағып – күту жағдайларының төмендеуі
127. Желінсаудың алдын алу тұрғысындағы негізгі
шаралар
A. Желінде аппаратты көп ұстау
B. Вакум тәртібінің бұзылуы
C. Сауын аппараттарының ақаулығы
D. Бағып – күтудің зоогигиеналық талаптарын сақтау,
малды дұрыс азықтандыру, сауын ережелерінің
сақталуы , сауыншының жеке гигиенасының
сақталуы
E. Желдетілу көрсеткіштерінің болмауы
128. Денсаулығы жақсы төл алу үшін әсер ететін
факторлар
A. Уыз орнына қолдан жасалынған уыз берілерді
B. Бұзаулатуға арналған қоралардың салқын болуы
C. Буаздығының соңғы кезеңіндегі сиырларды
бұзауларға дайындау, бұзаулату, төлді уызына
жарыту
D. Қорадағы жарықтылықтың төмен болуы
жатқызылады
E. Сауын аппараттарының ақаулығы
129. Бұзау ұстаудың қандай әдістері қолданылады?
A. Жайылымда
B. Табиғи, басқа сиырға емізу, аралас, тұрақты емізіп
асырау, қолдан сүт беріп асырау
C. Табында
D. Қорада ұстау
E. Байлап бағу
130. Тұрақты емізіп асырау әдісі
A. Сиырдың өнімділігін жоғарылатады
B. Сиырдың сүттілігін арттырады
C. Бұзауды енесінен бөлу
D. Енесінің уызын қолмен беру
E. Шаруашылықты тауарлы сүттен айыратын әдіс, сиыр
саууға кедергі келтіретін әдіс, шаруашылық көзімен
қарағанда мүлде жетілдірілмеген, тиімсіз әдіс
131. Бұзауларға арналған қолдан жасалынған уыз
құрамы неден тұрады?
A. Сауылған 1 л сүт 1 жұмыртқа, 10 мл балық майы, 1 г
ас тұзы
B. Сауылған 3 л сүт 2 жұмыртқа
C. 1 мл балық майы
D. 10 г ас тұзы
E. B тобы витаминдерінен
132. Бұзауға уыз бен сүт берілгенде гигиена
тұрғысынан қарағанда қандай факторлар ескерілу
керек
A. Сауу кезінде тазалыққа назар аударылмайды
B. Бұзауға туғаннан кейін 1 – 1,5 сағаттан кешіктірмей
дер кезінде уыз ішкізу, жаңа туған бұзаулар
арасында асқазан ішек ауруларының алдын алу үшін
уыз бен сүтті асықтырмай ішкізіп үйрету , бұзау
еметін уыз бен сүт жылы болуға тиіс
C. Желіні ауыратын сиырлардың бұзауына енесінің
уызын беру керек
D. Бұзауға уызды 3 сағаттан соң береді
E. Бұзауға сүтті жылдам ішуді үйрету керек
133. Бұзауларға арналған клеткалардың түрлері
A. Бокстар мен Эверс клеткасы
B. Профилакторий
C. Бокстар
D. Саңылаусыз, жылы, құрғақ, стерильденген бөлме
E. Эверс клеткасы, Моголовский клеткасы,
жіңішкертілген клеткалар
134. Бұзаулар жылуды аз бөлуіне байланысты бұзау
қораларына қолайлы микроклимат жасауға нелер
көмектеседі
A. АД ІООБ шамдары
B. Автоматты жылу жүйесімен жабдықталмауы
C. Микроклимат жасауға ешқандай жағдайлар
жасалынбайды
D. Инфрақызыл жылытқыштар, ИК – 220-100
шамдары, ИКУФ – 2 шамдары
E. ДАС – 2B шамдары
135. Есептеу – анықтама жазбасында қандай
мәліметтер көрсетіледі?
A. Мал қораларының кесінділері мен жоспары
B. Құрылыстың бас планы
C. Жазбаның қай ауданға арналғаны, технологиялық
шешімдер, архитектуралық – құрылыстық және
конструктивтік шешімдер өндірісті механизациялау,
сметалалар
D. Қораның жеке элементтерін тұрғызу
E. Қораны салу сызбалары
136. Қой шаруашылықтарында қойды күтіп бағудың
қандай жүйелері қалыптасқан?
A. Қолда жайылымға шығарып бағу, жайылымда бағу,
жайылымда қолда
B. Қолда
C. Шығарып бағу
D. Қолда жайылымға шығармай бағу
E. Байлап бағу
137. Мал басын қолда жайылымда күтіп бағу әдісін
еліміздің қай бөлігінде қолданылады?
A. Орталық, солтүстік, шығыс
B. Батыс
C. Оңтүстік
D. Оңтүстік шығыс
E. Солтүстік батыс
138. Қойға арналған ашық база алаңына не төселуі
тиіс?
A. Ағаш
B. Тастар
C. Шөп
D. Бетон,асфальт, топырақ
E. Балшық
139. Қандай аудандарда мал ұзақ уақыт қолда
бағылып қыс мезгілінде есепті температура 20 С төмен
болғанда күрделі құрылыстар салынған ыңғайлы?
A. Шығыс
B. Оңтүстік
C. Оңтүстік шығыс
D. Орталық, солтүстік, батыс
E. Солтүстік батыс
140. Қой фермаларының негізгі құрылыстарына не
жатады?
A. Қойды тоғытатын орын
B. Изолятор
C. Қой қора, жылы күрке, бастырма база
D. Мал азығын сақтайтын орын
E. Төлдеу бөлмесі
141. Қой фермаларының қосалқы құрылыстарына не
жатады?
A. Бастырма база
B. Қой қора
C. Жылы күрке
D. Изолятор, қойды тоғытатын орын, мал азығын
сақтайтын орын
E. Санитариялық бөлме
142. Еліміздің орталық, солтүстік, батыс
аудандарында мал ұзақ уақыт қолда бағылып қыс
мезгілінде есепті температура 20
0
С болғанда күрделі
құрылыстар салынғаны ыңғайлы?
A. Жылқыларды
B. Қаңқаларды, төлдерді,саулықтарды
C. Ешкілерді
D. Қойларды
E. Шошқаларды
143. Қой қораларына басым көпшілігінің еденіне не
төселеді?
A. Балшық
B. Ағаштар
C. Бетондар
D. Саз топырақ, қиыршақ, тастар, тақтайлар
E. Катондар
144. Қандай ауа райында күн ұзақта сыртқа серуендеп
азықтануы және су ішуі үшін пайдаланамыз
A. Боранды
B. Ыссыда
C. Аязда
D. Жанбырлы
E. Жаңбырсыз, борансыз, аязы жоқта
145. Жыныстық белсенділік кезінде қошқар
рационында не болуы керек?
A. Майлар
B. Фосфор
C. Протеин, минералды заттар, витамин мөлшері
жоғары
D. Белоктар
E. Көмірсутек
146. Іш тастау немесе асқазан ішек жолдарының
ауруына жол бермеу үшін қандай азықпен
азықтандырылған жөн
A. Кептірілген
B. Қатқан
C. Ысытылған
D. Мұздалған, шіри бастаған, былғаныш
E. Сулы
147. Жүнді сұрыптаушылар ненің қиқымдары
қосылған балғаныш жүнді иірден ажыратады?
A. Сабан, шөп, түйе жапырақ дәні
B. Табан
C. Биде
D. Бұрыш
E. Күнжара
148. Қыстық жайылымдықтарда қандай
жануарларды орналастыру үшін қой қорасын салып
оларды жылы күркелермен жабдықтайды?
A. Қойларды
B. Саулықтарды, тұқымдық қошқарларды, қозылар
C. Жылқыларды
D. Шошқаларды
E. Торайларды
149. Шошқа етін өндіру технологиясында өсірудің
неше фазада қолданылады?
A. 6
B. 4
C. 5
D. 2
E. 7
150. Рационға қандай витаминдер жетіспесе әлжуаз,
тіршілікке бейімі аз төлді туып, саулықтың сүттілігі
төмендейді.
A. Ақуыз
B. Марганец, кобальт
C. Қышқылдар
D. Негіздер
E. А, Д, Е витаминдері, кальций, фосфор, иод, мыс,
темір
151. Жүнді сұрыптаушылар әртүрлі өсімдіктің
қиқымдары қосылған былғаныш жүнді иірден нені
ажыратады?
A. Бидай
B. Ағаш
C. Шөп, сабан, түйе жапырақ дәні
D. Арпа
E. Жүн
152. Қойларды бағу кезінде нені қадағалайды?
A. Сабан ұнтағымен тамақтануы
B. Серуен алаңында жүруі
C. Ашық алаңда жүруі
D. Маяларға жіберілмеуін, шөп шөлмелерін жеп
қоймауын, биік астау жанында жүруін
E. Дән дақылдарды жиілікпен себу
153. Ірі қара бордақылауға арналған
шаруашылықтарын ауыл шаруашылығы өнімдерінің
қалдықтарын тиімді пайдалану үшін, қант немесе спирт
зауыттарын жақын орналастыруы керек
A. Арпа
B. Қарабидай
C. Күріш
D. Жем
E. Жүгері
154. Секцияларда санитарлық тазартулар қалай
жүргізіледі?
A. Жуылмайды тек қалдықтан тазарлылады
B. Күйдіргіш натрий, еден, клетка, төбе жуылады
C. Тек ыстық сумен жуылады
D. Тазартуды талап етпейді
E. Механикалық тазарту жүргізіледі
155. Бокс дегеніміз –
A. Станок
B. Серуендеуге арналған алаң
C. Ашық алаң
D. Саңылаусыз, жылы, құрғақ, жеке стерильденген
бөлме
E. Торша
156. Төлдеуге 20 – 30 күн қалғанда қора жайларда
жүргізіледі
A. Күйдіргіш натрий қолданылады
B. Химиялық дезинфекция жүргізіледі
C. Тұншықтырғыш заттармен дезинфекциялайды
D. Ешқандай шара жүргізілмейді
E. Қораны қидан, көшпелі қалқандарды, астауларды
тазалайды
157. Шошқаларды қораларда топтап ұстауға арналған
неше қатарлы орналасқан станоктар болады?
A. 6
B. 5
C. 2 немесе 4
D. 10
E. 10 немесе 12
158. Гигиеналық талаптарға сай келетін станок .....
тұрады
A. Ортасында, дем алатын,азықтандыратын , мегежінді
ұстайтын, азықтандыратын, дем алатын,
азықтандыратын
B. Азықтандыратын, дезинфекциялайтын, желдететін
C. Дем алатын, тазалайтын
D. Құрғататын, азықтанатын
E. Азықтанатын, дезинфекциялайтын
159. Торайларға арналған боксты қалай тазартады?
A. Биологиялық әдіспен
B. Химиялық әдіспен, қырады
C. Физикалық әдіспен, радиациямен
D. Тазалайды, желдетеді, дезинфекциялайды,
құрғатады, жылытады, желдетеді
E. Дезинфекцияламайды тек жылы сумен жуады
160. Шошқалардың серуендеу алаңының көлемі
шамамен
A. 12 14
B. 8 10
C. 14 16
D. 16 18
E. 12
161. Шошқаларда қалыпты микроклимат
параметрлерін сақтау үшін қандай жағдайлар
қарастырлады?
A. Жынысы
B. Тұқымы
C. Патологиялық жағдайы
D. Малдың жасы, өнімділігі, физиологиялық жағдайы
E. Азықтануы
162. Араға қорек қоры мардымсыз болса
A. Ара семьяларының көктемгі жетілуі баяулайды,
жұмыртқалары аз болады.
B. Өліп қалады
C. Жұмыртқалары көп болады
D. Аралар көбейеді
E. Құрттармен қоректенеді
163. Омарта орналасатын жерлер қандай болуы
тиіс?
A. Құрғақ жерде
B. Салқын жерде
C. Жері шағын, су қоймасына жақын маңда, ық жерге
орналасуы тиіс
D. Ыстық жерде
E. Сулы жерде
164. Шәует бөлу кезіндегі организмдегі өзгерістер
A. Жүрек соғуы нашарлайды
B. Энергия пайдалану артады, биологиялық жан –
жақты протеиндерге, витамидерге, макро және
микро элементтерге қажеттілік артады
C. Тыныс алу нашарлайды
D. Бас айналады
E. Шүйе бөлуі азаяды
165. Қабандардың ерте жарамсыз болуының себептері
A. Жеткілікті тамақтануы
B. Ықтиярсыз малды жүргізу
C. Күнделікті серуендеу
D. Аяқ аурулары, импотенция, жүйе патологиясы
E. Ағашпен қапталған еденде ұстау
166. Нашарлатылған азықтарға жатады
A. Қарабидай, бұршақ
B. Арпа,бидай, сәбіз
C. Сұлы, соя,жүгері, кебек, картоп, күнжара, балық
қалдықтары
D. Сәбіз , қызылша
E. Көк сүт, пахта
167. Жақсартылған азықтар
A. Күнжара
B. Сұлы
C. Соя, жүгері
D. Кебек, картоп
E. Арпа, бидай, қарабидай,бұршақ, сәбіз, қызылша
168. Шошқа етінің сапасына азықтар әсер етеді, осы
көрсеткіштер бойынша ...... бөлінеді
A. Шошқа етінің сапасын жақсартатын, нашарлататын,
теріс әсер ететін
B. Оңды әсер ететін
C. Қажетті
D. Қоспалы
E. Химикатталған
169. Торайларды енесінен айырғанда ауырсыну
белгілері көрінеді
A. Қан аздықпен
B. Жүйке ауруымен
C. Әлсіреумен, қозумен, тәбеттер төмендеуімен
D. Бас айналумен
E. Ісік ауруымен
170. Торайлар жақсы өсуі үшін инфрақызыл
шамдарымен әлсін – әлсін қыздырылып отырады, ол
үшін шамдар қолданады:
A. ИКЗ – 220 250
B. ИКУФ – 1
C. ЭО – 1 30
D. ИКЗК – 220 250, ЭС – 3, ОРИ – 1, ОВН – 1
E. ОВИ – 2
171. Ірі шошқа шаруашылықтарында емшектегі
торайларды 7 күндік жасынан бастап немен
азықтандырады?
A. Сұлымен
B. Соя
C. Қуырылған арпа, арнайы құрама жеммен
D. Жүгері
E. Кебек
172. Емшектегі торайлардың резистенттілігі көптеген
факторларга байланысты
A. Құрғатылуы
B. Әктелуі
C. Механикалық тазартылуы
D. Ыссы сумен жуылуы
E. Мегежіннің сүттілігі, қора жайдың микроклиматы,
қондырғылардың санитарлық жағдайы
173. Мегежін сүтінде кальций мен темірдің аз болуына
байланысты аурулар
A. Рахит, анемия
B. Ісік
C. Құтырық
D.
E. Ауески
174. Мегежіндердің ас қорыту жүйесінде қандай
заттарды синтездеу жүрмейді
A. Д1 витамині
B. А тобының витаминдері
C. Е, Д, А витаминдері
D. Микробтық белок, амин қышқылдары, В тобының
витаминдер
E. Көмірсу
175. Буаз шошқаларды қораға көшіруден бұрын
ондағы торайлау орындарын міндетті түрде
санитарлық өңдеуден өткізеді
A. Шөп төсеу
B. Ағаш төсеу
C. Цементтеу
D. Тазалау, әктеу, дезинфекциялау
E. Балшық төсеу
176. Торайларын емізетін аналықтардың жеке
станоктары қоршаулармен арнайы бөліктерге бөлінеді
A. Арнайы қора – жай
B. Серуендеу алаңы
C. Мегежін жататын орын, торайларды жылытатын
орын, азықтандыратын орын
D. Жеп сақталатын орын
E. Шөп сақталатын орын
177. Станок ішіндегі қоршаулар конструкциясы
торайлау кезінде мыналар қарастырылады
A. Азықтандыру кез келген уақытта өтуі
B. Емізуді қадағалаусыз өтуі
C. Қамап қою
D. Ашық алаңда ұстау
E. Мегежін бекіту, торайлардың бос өтуін қамтамассыз
ету, мегежін торайларды жылыту
178. Балықтарды азықтандыру үшін қандай
азықтар беріледі?
A. Химиялық қоспалар
B. Өсімдік және жануартектес азықтар, құрама жем,
өнеркәсіптің қосалқы өнімдері
C. Витаминдер
D. Шошқа еттері
E. Су
179. Торайлау алдында шошқалардың желініне аса
назар аударады
A. Желінсауда шырынды азық қоспайды, массаж т.б ем
шаралары
B. Жақпа май жағу
C. Құрғақ сүтпен азықтандыру
D. Мезгісіз тамақтандыру
E. Химиялық заттар
180. Биені қолмен сауу тәсілі қандай жағдайларда
қалыптасқан?
A. Сауыншының саууына байланысты
B. Қасиеттеріне байланысты
C. Қазақ халқының тұрмыс ерекшеліктеріне сәйкес
жағдайда, табындағы жылқыларды бағу жағдайында,
табындағы жылқыларды жаю жағдайында
D. Сау ерекшеліктеріне байланысты
E. Мал шаруашылығы дамығанда
181. Биелерді қолмен сауу әдісін қолданғанда қандай
қызметтер атқарылады?
A. Сүт саууға болатынын не болмайтынын анықтайды
B. Биені 3 күн жабық қорада бөлек ұстайды
C. Түнге қарай құлындарды жайлауға жібереді
D. Биені күніне 1 рет сауады
E. Күндіз құлындарды енесінен бөлек ұстайды, биені 1
2 сағат сайын сауады, түнге қарай құлындарды
қосып жібереді
182. Сүттің бөлінуін тежейтін рефлекстердің қозуына
қандай жағдайлар ықпал етеді?
A. Биені сағат сайын сауу
B. Биені күніне 2 рет сауу
C. Күндіз жайлауға жіберу
D. Қатты айғайлар, бөтен дыбыстар, шулар
E. Түнге қарай құлындарды жайлауға жіберу
183. Биелерді күн тәртібінде белгіленгендей
уақытында саумаған жағдайда қандай өзгерістер
болады?
A. Сүттің көп мөлшерде бөлінуі
B. Сүттің тартылуына әкеледі, сүттің өздігінен иіп
кетуіне және сапасының төмендеуіне әкеледі, сүт
безінің ауруға шалдығуына әкеледі
C. Биелердің сергек болуы
D. Сүттің сапасы артады
E. Сүт безі жақсарады
184. Қолдан сауу әдісі қай жерлерде кең таралды?
A. Орта Азияның көптеген жерлерінде, Қазақстанның
көптеген жерлерінде, Ресейдің көптеген жерлерінде
B. Жоңғарияда, Жапонияда
C. АҚШ – та, Кореяда
D. Германияда, Қазақстанда
E. Отырарда, Ақтөбеде
185. Биені қандай жағдайларда машинамен
саумайды?
A. Емшектерінің ұзындығы 3,5 – 4 см биелерді саууға
B. Желіндері аурудан аман болған жағдайда
C. Емшектерінің ұзындығы 3,5 – 5 см биелерді саууға
D. Емшектері ұзын әрі сүтті биелерді саууға
E. Мал желінсауға шалдыққанда, емшегі қысқа әрі
шағын ешкі желіндес болғанда, сынар емшекті
билерді саууға
186. Бие сүтінен әзірленетін қымыздың сапалы болуы
неге байланысты?