Презентация "Беларусь - мая Радзіма"

Подписи к слайдам:
Беларусь – мая Радзіма Мэта: засваенне зместу паняццяў «продкі», «дзяржава», «гісторыя», «бацькаўшчына» Як называецца наша краіна? Беларусь Хто такія радзімічы, крывічы, дрыгавічы? Плямёны, якія сяліліся на беларускіх землях. Чым знакаміты Францыск Скарына? Францыск Скарына беларускі і ўсходнеславянскі першадрукар, пісьменьнік, прадпрымальнік і навуковец-лекар. Перакладчык і выдавец на беларускую рэдакцыю царкоўнаславянскай мовы кнігаў Бібліі. Францыск Скарына беларускі і ўсходнеславянскі першадрукар, пісьменьнік, прадпрымальнік і навуковец-лекар. Перакладчык і выдавец на беларускую рэдакцыю царкоўнаславянскай мовы кнігаў Бібліі. Назавіце самы старажытны горад Беларусі. Полацк Грамадзяне Беларусі Гісторыя – гэта навука: а) пра жыццё раслін і жывёл; б) з’явы прыроды; в) жыццё і справы нашых продкаў. в) жыццё і справы нашых продкаў. в) жыццё і справы нашых продкаў. Гісторыя – адна з найстаражытнейшых навук аб жыцці людзей у мінулым. Яе заснавальнікам прынята лічыць вучонага Старажытнай Грэцыі Герадота. Жыў ён каля 2500 гадоў назад. Гэтага вучонага яшчэ пры жыцці называлі бацькам гісторыі. Гісторыя – адна з найстаражытнейшых навук аб жыцці людзей у мінулым. Яе заснавальнікам прынята лічыць вучонага Старажытнай Грэцыі Герадота. Жыў ён каля 2500 гадоў назад. Гэтага вучонага яшчэ пры жыцці называлі бацькам гісторыі. Назва нашай краіны – ____________________. Назва нашай краіны – ____________________. Наша дзяржава называецца - ______________. Наша краіна называецца Беларусь. Адкуль паходзіць гэта назва? _____________________________________________________________________________. Беларусь Б – Бацькаўшчына, бусел, блакітная. Е – Ефрасіння. Л – любімая, лес. А – Айчына, асаблівая, азёры. Р – родная, рака. У – урадлівая. С – самастойная, светлая, сінявокая. Ь -