Презентация "Рим чурагайлар" 3 класс

Подписи к слайдам:
Темазы: «Рим чурагайлар»

Мөген-Бүрен ортумак школазының 3 «а» клазының башкызы: Ооржак Аржаана Николаевна март-2016ч. 357, 682, 803, 999, 580 Саннарның одуруун уламчыла: 1) 356, 357, …, … 2) 671, 670, …, … 3) CLIV, CLV, …, …

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Рим чурагайлар

1

5

10

I

V

X

II

III

IV

VI

IX

XI

2

3

4

6

9

11

VII

VIII

XII

XIII

Араб чурагай

Рим чурагай

1

I

5

V

10

X

50

L

100

C

 500

D

1000

M

L

50

-

C

-

100

D

-

500

I – 1 V – 5 X - 10

60

200

LX

CC

700

DCC

= 50+10

= 100+100

= 500+100+100

Кымыскаяктыӊ аян-чоруу Кымыскаяктыӊ аян-чоруу Кымыскаяктыӊ аян-чоруу Кымыскаяктыӊ аян-чоруу Кымыскаяктыӊ аян-чоруу Кымыскаяктыӊ аян-чоруу Кымыскаяктыӊ аян-чоруу Кымыскаяктыӊ аян-чоруу Кымыскаяктыӊ аян-чоруу Кымыскаяктыӊ аян-чоруу Кымыскаяктыӊ аян-чоруу Кымыскаяктыӊ аян-чоруу

№2

III

V

>

VI

IV

IX

VIII

XI

IX

XII

VII

IV

IX

>

>

>

>

<

№3

III + I =

IX + II =

IV - II =

IV+III=

XII - III =

III + III =

IV

XI

II

VII

IX

VI

№4

V

I

+

I

=

V

X

I

-

I

=

X

X

+

II

=

X

I

V

-

I

V

=

X

I

I

I

Саннарның одуруун уламчыла: CLIV, CLV, …, … Бажынга онаалга Ѳг-бүлеӊерниӊ кежигүн бүрүзүнүӊ харын рим чурагайлар-биле бижиир.

Кичээнгейлиг,

дидим, тывыӊгыр

ажылдааныӊар дээш

улуу-биле четтирдим!