Конспект урока по математике на тему "Қулай ҳисоблашлар"

Фан номи:
Математика
81 -дарс
№111 Маншук Маметова номли билим берувчи ўрта мактаб
Узоқ муддатли
режанинг бўлими
Куни:
Ўқитувчининг исми, шарифи:Абдираимова Мархабо
Туламетовна
Синф: 3-«В»
Қатнашганлар:
Қатнашмаганлар
сони:
Мавзу:
Қулай ҳисоблашлар
Ушбу дарсда
эришиладиган
таълимий мақсадлар
(таълим дастурига
ҳавола)
3.1.2.3Кўпайтиришнинг мукамаллаштирилган ва
кенгайтирилган хоссаларини қўллаб, қулай усулда ечиш ,
арифметикали амалларни бажариш бажариш 3.1.2.9.100
ичидаги сонларни оғзаки кўпайтириш билан бўлишни
бажаришда қўшилувчини ва кўпайтмани бир хонали сонга
бўлиш, қўшилувчини сонга кўпайтириш тартибини қўллаш
Дарс мақсадлари:
Барча ўқувчилар:
Айлана фигурасини атаб айта олади, уларга таъриф бера
олади.
Ўқувчиларнинг асосий қисми:
Айлана, доира фигуралари ва фазовий фигураларни ажрата
олади.
Айрим ўқувчилар:
Ўрганилган билимларини ҳаётда қўллай оладилар.
Баҳолаш мезони
Ясси фигуралар; тўртбурчак, доира, учбурчак ва квадрат
каби фигураларни таниш ва ажрата билишади.
Луғат бойлиги
Фанга оид лексика ва терминология: фазовий фигура,
айлана, доира.
Диалог ва ёзиш учун : - Ясси фигуралар ва фазовий
фигуралар орасидаги фарқни айтиб бера оласизми ?Доира
билан айланани фарқиничи?
Ёзиш:
Инсоний
қадриятларни
сингдириш
«Мангу эл».
1.Мустақиллик ва Астана.
Фанлараро боғланиш
Бадиий меҳнат, ўз-ўзини англаш.
АКТдан фойдаланиш
Компьютер
Ўзлаштирилган
малакалар:
Фигуралар ҳақида, уларнинг ҳаётдаги аҳамияти ҳақида
тушунчага эга.
Дарснинг бориши
Режаланган вақт
Режадаги машқлар (қуйида режаланган
машқлар билан ёдномаларни ёзинг)
Ресурслар
Боши(5 минут)
Ўқувчиларнинг дарсга тайёргарлиги.
Дарс бошланишига ёқимли таъсир
этадиган кўнгил кўтариш ўйинлари
ўтказиш.
Ўрнимиздан турамиз,
Кафтни кафтга урамиз.
Бир ўтириб,бир туриб,
Тез чиниқиб оламиз.
Дарс мақсади билан таништириш.
Ўртаси
(30 минут)
Китоб билан ишлаш:
1- топшириқ орқали формулалар
тушунтирилади
a*b=b*a
(a*b)*c=a*(b*c)
(a+b)*c=a*c+b*c
(a-b)*c=a*c-b*c
(a*b):c=(a:c)*b=(b:c)*a
(a+b):c=a:c+b:c
2-топшириқ. Сеҳрли сандиқча ўйини
3- топшириқ.
(15+21):6=6 (300+60):9=40
(120+20):10=14 (10+22):4=8
(14+21):7=5 (100+200):3=100
№4 топшириқ
(8+2)50 (25)2 (4030)5
4(30+20) (600+300):3
20(10+40) (8+2)5
(232)5 (50+6):8
5- топшириқ.
46∙9=414 20∙19=381
46∙10-46=414 20∙20-19=381
Кўпайтмани тушунтириб ҳисоблайди
Смайлик билан баҳоланади
№ 6 тапсырманы әртүрлі тәсілмен
орындау. Осыған ұқсас есеп құрастыру
Шебер 12 қамшы және 8 дулыға жасады.
Барлық бұйымдарды екі қорапқа бөліп
салды. Әр қорапта қанша бұйымнан
бар?
Өрнек құрастырылады:
1-тәсіл: (12+8) :2=20:2=10
2-тәсіл:12:2+8:2=6+4=10
Бармақ арқылы бағалау
Тапсырма дұрыс болса, бармақ жоғары
қарай, қате болса, бармақ төмен қарай
бағытталады
Интерактив
доска, слайд
Шакллар
Фазовий
фигуралар
Якуни (5 минут)
Ҳаракат қилинг.
Синф жиҳозлари орасидан айлана ва
доирага ўхшаш жиҳозларни топиш
таклиф этилади.
Шакллар билан баҳолаш.
Қайта боғланиш:«Светофор»орқали ўз
тушунчаларини билдириш.
Яшил ранг-тушундим.
Сариқ ранг-тушунишни истайман.
Қизил ранг-тушунмадим.
Уй иши: 6, 7 32-бет
Светофор
расми
Қўшимча ахборот
Баҳолаш:
Ўқувчиларнинг
ўзлаштиришини қандай
режалайсиз?
«Шакллар» билан
баҳолаш усули
Қайта боғланиш:
«Светофор»
Фанлараро
боғланиш:
Табиатшунослик,
Дунётаниш,
Бадиий меҳнат
Техника
хавфсизлиги ва
меҳнатни муҳофаза
қоидалари: йўл
ҳаракати қоидалари
АКТни қўллаш:
проект
Рефлексия:
1. Дарснинг ўқув
мақсадлари тўғри
танланганми?
2. Бугун ўқувчилар нима
билди?
3. Синфдаги аҳвол қандай
бўлди?
4. Мен режалаган
саралаш ишлари фойдали
бўлдими?
5. Мен берилган вақт
оралағида барига
улгурдимми?
6. Мен ўз режамга қандай
тузатишлар киритдим?
Нима учун?
Қуйидаги бўш ўринга дарс ҳақидаги фикрингизни
ёзинг. Дарсингизнинг мавзусига мос келадиган
саволларга жавоб беринг..
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Якуний сарҳисоб
Қандай икки нарса муваффақиятли бўлди? (ўқитишни ҳамда ўқишниям ҳисобга
олинг)
1.
2.
Қандай икки нарса дарсни яхшилай олади? (ўқитишни ҳамда ўқишниям ҳисобга
олинг)
1.
2.
Дарс давомида мен синф ёки якка ўқувчи ҳақида кейинги дарсимни яхшилашга
ёрдамлашадиган нима билдим?