Технологическая карта урока "Мен білетін жақсы сөздер"

ТАҚЫРЫБЫ:
Мен білетін жақсы сөздер.
Мектеп/МҰ:
Сөз
ҰОҚ-ның
0.1.2.1. Сөз бен сөйлемді
ажыратып, сөздің, сөйлемнің мағынасын
оқытылу
түсіну.
мақсаттары
0.3.1.1 Сөз, сөйлем сызбасын құру, оларды үлгінің көмегімен жəне
ұсынылған үлгілер негізінде жазу
0.1.4.1 Сөйлеу барысында дауыс ырғағын сақтап, вербалды емес
қарым-қатынас құралдарын (ым-ишара, қимыл), сөздерді
(кешіріңіз, тыңдаңызшы! жəне т.б.) қолдану
0.3.3.1 Жазу бетін бағдарлау, жазу жолын, жоларалық кеңістікті
ажырату, тор көз дəптерге кең сызықтар, əріп элементтерін жазу
Күтілетін нəтиже
Барлық тəрбиеленушілер:
Тыңдалған материал негізінде қарапайым сұрақтарға жауап
қайтарады.
Сөздің графикалық белгісін таниды.
Жазуға жаттығады.
Көпшілік тəрбиеленушілер:
-Сұраққа жауап береді.
- Сөзді ажыратып, сөздің, сөйлемнің мағынасын түсінеді.
- Сөйлемдерді интонация бойынша ажырата отырып абарлы,
сұраулы, лепті), сөйлеу барысында қолданады.
- Жазу жолын сақтап, жолдың жоғарғы жəне төменгі сызығын
ажыратады.
Кейбір тəрбиеленушілер:
- Өзіне таныс тақырып аясында диалогке қатысады.
Сөз/сөйлем сызбасын оқиды.
Сөздердің қолдану орнын анықтайды.
Тілдік мақсат
Тəрбиеленушілер:
- Талқылау барысында сұрақтарға толық жауап береді.
- Сөздің қай жерде қолданатыны тұралы айтады.
- Заттардың атын атайды. Сөзден сөйлем құрайды.
Негізгі терминдермен сөз тіркестері:
Рақмет, кешіріңіз, сау бол.
ҰОҚ-дағы тапсырмалар мен диалогтерде қолданылатын
тіл:
Пікір алмасу сұрақтары.
Суретте не болып жатыр деп ойлайсың?
Берілген сөздердің қай кезде айтылатыны туралы анықта.
Педагог топқа кіргенде қалай амандасасың?
Алманы бөліп берген кезде Асанға неше бөлігі қалды?
Асан қандай бала?
Суреттен қандай заттарды көріп тұрсың?
Өткен ҰОҚ-дан
Тыңдалған материал негізінде қарапайым сұрақтарға жауап
қайтарады;
алған білім
Сөздің графикалық белгісін таниды;
Жазуға жаттығып, жолдың жоғарғы жəне төменгі сызығын
ажыратады.
Жоспар
Жоспарланғ
Жоспарланған жұмыс түрлері
Ресурстар
III. Дұрыс
ҰОҚ-дажұмысжасауүшін педагог жағымды
əсерлі көңіл күй
атмосфера туғызады.
орнату.
Тəрбиеленушілер бір-біріне жылы сөздерін
0–2мин.
арнайды. Тағы қандай жақсы, жағымды
II. Өмірлік
сөздерді білетіні сұралады. Қасындағы көршісі
оған арнап жақсы сөз айтқанда өзінің көңіл күйі
тəжірибені
қандай болғанын айтады.
маңыздандыру.
(Ұ)Балаларға қолдан жасалған 7-8 күлтеден
Мақсатты
тұратын гүлдер беріледі. Балалар əр күлтесін
болжам.
жұлып отырып, жақсы сөздер, тілектер айтады.
3–5 мин.
Анасына, бауырларына, достарына арнаған
өздері білетін жақсы сөздерді, тілектерді
айтады. Адамдар бір-біріне үнемі жақсы сөздер
айтып, қуантып жүруі керек деген қорытынды
жасайды.
ҰОҚ-ның
(Ұ) Əліппе-дəптермен жұмыс.
ортасы
1-тапсырма. Суретке қарап, балалар қандай
Əліппе-дəптер
III.
жақсы сөздер айтып тұрғанын өздері
Тақырып
анықтайды.
бойынша жұмыс
Суретте не болып жатыр деп ойлайсыңдар?
6 27мин.
Суретке қарап отырып, балалардың ым-
ишарасынан қандай сөз айтқанын біледі.
–Асан үшінші суретте не айтуды ұмытты?
Балалар Асанға сөзді еске түсіруге көмектеседі.
2-тапсырма. Балалар «Қайырлы таң»,
«Қайырлы түн!» сөздерінің қай кезде
қолданылатынын біледі. Сұраққа жауап береді.
Балаларға осы сөздерді күнделікті қолдануға
кеңес береді. Бұл сөздердің қай суретке сəйкес
келетінін өздері табады. Сурет бойынша жұмыс
жүргізіледі. Суретте бейнеленген заттардың
3
4
атауын айтуды сұрайды. Мысалы: төсек, шам,
орындық, ана, бала т.б. Өзінің айналасын
бөлмеде қандай заттар қоршап тұрғанын
айтады. Балалар барлық заттың атауы бар
деген қорытындыға келеді. Заттардың атауы
сөз деп аталатынын біледі. Сөздің белгісімен
таныстырады. Педагог тақта алдына 2, 3, 4
сөздің белгісін қойып, осы белгіге сəйкес
келетін сөйлемдер құрастыруын сұрайды.
Сөйлем сөзден құралады деген қорытындыға
əкелу керек.
3-тапсырма. Педагог сыныпқа кіргенде қалай
амандасасың? Қимылмен көрсет.
Топқа кірген педагогпен қалай амандасу керек
екенін орындарынан тұрып көрсетеді. Педагог
топтан шығып кетіп, қайта кіргенде балалар
орындарынан тұрып амандасады. Балалар бұл
жерде амандасқандарын тек қимыл арқылы
ғана көрсеткендерін айтады. Басқа да нені ым-
ишара, қимылмен көрсетуге болатынын
естеріне түсіреді, өздері білетіндерін көрсетеді.
(Ұ) Сергіту сəті:
Қоңыздар
Көк шалғында қоңыздар. Би билейді айнала.
Оң аяқпен топ-топ, Сол аяқпен топ-топ.
Екі қолды жоғары, жоғары. Көтереді жай ғана.
Кəне, кімнің қолдары Көрінеді жоғары?
4-тапсырма. Қолында бар затты достарымен
тең бөлісіп жеуге жетелеу. Өзінің затын
ешкімге бермейтін бала туралы рөлдік ойын
ұйымдастыруға болады.
Асан достарына алманы қалай бөліп берді?
Əрқайсысына неше бөліктен тиеді? Балалар
дəптерлерінде əрқайсысына тиесілі бөлікті
сызып қосады.
Асанның өзінде неше бөлігі қалды?
Асан қандай бала?
Өз бөлігін алған кірпі, тиін жəне қанқыз.
Асанға не деу керек?
Нақыл сөз жаттау. Нақыл сөздің мазмұны
алдыңғы тапсырмамен байланыстыра отырып
түсіндіріледі.
Жақсыдан үйрен,
Əліппе-
дəптер
Музыкамен
сүйемелдеу.
Нақыл сөздер
жинағы.
3
5
Жаманнан жирен.
Əліппе-дəптер.
5-тапсырма. Педагог əліппе-дəптердегі жазу
элементерінің қалай орындалатынын ауаға
сызып көрсетеді. Балалар жолдың жоғарғы
жəне төменгі сызығын ажыратады.
IV. ҰОҚ-
Педагог оқу қызметін қорытындылап,
ның
балаларды мадақтайды.
қорытындысы.
(Ө)Рефлексивті бағалау.
Түрлі түсті
Рефлексия.
Смайлик арқылы өз білімдерін бағалайды.
қарындаш,
28-30 мин.
əліппе-дəптер.