Презентация "Основы баз даних"

Подписи к слайдам:
Основи баз даних Цікаві факти

інші

База даних Yahoo = 2 петабайти

Все розвивається бо немає готових рішень

85% ПЗ використовує БД

92% IT вакансій вимагають знання SQL

hh.ru

Що таке дані? База даних?

Дані — це інформація (найчастіше цифрова), подана у формалізованому вигляді, прийнятному для обробки автоматичними засобами за можливої участі людини.

База даних (скорочено — БД) — впорядкований набір логічно взаємопов'язаних даних, що використовуються спільно та призначені для задоволення інформаційних потреб користувачів.

Простота

Відношення типу предок-потомок

Швидкодія

Мережева модель

Мережева модель бази даних (англ. network model database) – це сукупність об’єктів різного рівня, де кожен об’єкт може бути зв’язаний з іншими.

Об'єктно-орієнтована модель

В об'єктно-орієнтованій моделі дані та методи, що їх обробляють, об'єднуються в структури, які називаються об'єктами. Типи об'єктів називаються класами.

З точки зору баз даних є такі важливі особливості ООМ:

підтримка структур даних, що мають довільний рівень складності;

ідентифікованість та унікальність об'єктів;

належність об'єктів класам;

інкапсуляція;

успадкування та ієрархії класів;

поліморфізм.

Реляційна модель даних

Реляційна модель даних — логічна модель даних, (E. F. Codd), 1970 р.

«A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks»

Частини моделі:

структурна

маніпуляційна

цілісна

Сутність

Атрибут

Тип

Домен

Кортеж

Схема

Тіло

Відношення Проектування БД