Жолдық шамаларды және жиымдарды пайдаланып есеп шығару