Конспект урока "One және ones ты сөйлемде қолдануды үйрету" 8 класс

Lesson: English lesson
Date: 29.09.2016
Grade: 8 a
Lexical theme:
Grammar theme: One және ones ты сөйлемде қолдануды үйрету
Equipment: blackboard, pictures, cards.
Type of the lesson: practical lesson.
The aims:
Ағартушылық:
Дамытушылық: oқушылардың оқу, жазу, сөйлеу және тыңдау арқылы түсіну
қабілеттерін дамыту, ауызекі сөйлеу қабілеттерін арттыра отырып,түрлі
тапсырмалар арқылы оқушылардың ойлау қабілеттерін жетілдіре түсу , есте сақтау
қабілеттерін дамыта отырып, оларды еңбеке баулу;
Тәрбиелік: Оқушылардың бойында адалдық,адамгершілік қасиеттерін
қалыптастыру,сыйластыққа, елжандылыққа,отансүйгіштікке және өз сыныптасына
құрметпен қарауға тәрбиелеу, мәдениеттілікке үйрету;
Тәжірибелік: : ұйымдастырылған оқу іс-әрекет барысында балаларға жаңа
сөздерді дыбыстардың қолданылуын менгерту;
The plan of the lesson:
Organization moments
Warming up
Checking up home task
Presentation of lesson materials
Consolidate of new material
Reflection
Home task
The prosedure of the lesson
I.Organization moment
a) Creeting (1 minute)
Teacher: Good afernoon, dear children!
Pupil: Good afernoon, teacher!
Teacher: How are you?
Pupil: We are fine and you?
Teacher: Thank you, I'm ok!
b) Talking with a pupil on duty (2 minutes)
Teacher: Who is absent?
Pupil : All are present.
Teacher: What date is it today?
Pupil : Today is the 29th of September
Teacher: What day is it today?
Pupil: Today is Thursday.
Teacher:Is the weather cold?
Pupil: Yes, the weather is cold.
Teacher: Good job! Thank you, seat down, please!
II. Warming-up (4 minutes).
Teacher: Children, look at the board. What do you see?
Pupil: We (I) see the puzzle.
Teacher: Do you like puzzle?
Pupil: Yes, we like the puzzle.
Teacher: Children, find some words in this puzzle and write out them. Are you ready?
Pupil: Yes, we are ready.
Teacher: Who first? Go to the board and underline the word?
F
E
W
O
N
D
E
R
F
U
L
D
F
C
R
R
A
D
I
O
R
E
U
I
O
D
F
A
I
G
B
R
A
V
E
R
P
N
O
Q
L
R
E
Y
C
L
O
C
K
D
D
D
M
Y
A
P
N
E
S
F
S
O
F
A
A
O
N
A
T
E
D
F
U
A
O
D
U
Y
D
W
R
H
U
T
T
I
N
T
E
R
E
S
T
I
N
G
H
E
1. friend
2. interesting
3. clever
4. wonderful
5. brave
Teacher: Good jobs, children.
III. Checking up home task (6 minutes)
Teacher: Guys, Let’s check your home task. What was your home task?
Pupil: Our home task was ex 1-4 at page 8-9.
Teacher: Ok, who can read ex 1.
Pupil: I can read.
IV. Presentation of lesson material. (20 minutes)
New words:
Socks - шұлық
Bottle - бөтелке
Second floor 2қабат
Next door - қөрші
Parrot тотықұс
Local paper жергілікті газета
Teacher: Open your student’s book
Let’s read the 1st ex.
a.Text
b. Teacher: let’s read the task
Teacher: The next ex, the ex. number 3
V. Consolidate of new material (20 minutes)
Teacher:
Teacher: The next exercise number 4.
Task: Look at the picture and complete the texts.Use the words from the exercise 2.
V.Reflection (1 minute)
1.Did you like this lesson?
2. Was this lesson interesting?
VI. Home task (2 minutes)
Teacher: Guys, open your dairies and write down your home task.
Guys, оur lesson is over, thank you for your attention, see you next lesson. Good bye!
Pupils: Good bye, teacher!
Баға:_________
Әдіскер:__________
Мұғалім:__________