Презентация "Оталар жасорати унутилмайди"

Подписи к слайдам:

Оталар жасорати унутилмайди

Биз тинчлик истаймимиз!

Улуғ Ватан урушидага жанглардан лавҳалар.

Ҳеч ким ҳеч қачон унутилмайди!

Эътиборинглар учун раҳмат!