Контрольная работа "Слова і яго склад"

Кантрольная работа па тэме: «Слова і яго склад» 3 клас
Варыянт - 2
1. Пры дапамозе прыставак за-, пры-, пад, пера- утварыце аднакаранёвыя словы. Вызначце
прыстаўкі. ехаць
2. Запішыце словы з супрацьлеглым значэннем. Абазначце прыстаўкі.
Адляцець, уключылі, зайшоў.
3. Абазначце ў словах суфіксы.
Лясок, леснік, дожджык, асінка, будаўнік.
4. Разбярыце словы па саставу.
Бязмежны, пабеглі, рабінавы, падбярозавік, грыбнікі, бабраняты.
5. З дадзенных слоў складзіце і запішыце сказы. Абазначце корань у аднакаранёвых словах.
За, вырас, вёскай, лес, бярозавы. Бярозак, у, было, многа, лесе. Ствалы, у, стройная, бяроз, белыя,
маладых. Бярэзніку, у, расло, густым, падбярозавікаў, многа.
Кантрольная работа па тэме: «Слова і яго склад» 3 клас
Варыянт - 1
1. Пры дапамозе прыставак за-, пры-, пад, пера- утварыце аднакаранёвыя словы. Вызначце
прыстаўкі. расці
2. Запішыце словы з супрацьлеглым значэннем. Абазначце прыстаўкі.
Заклеіў, адкрыў, прынёс.
3. Абазначце ў словах суфіксы.
Звярок, грыбнікі, зайчык, рабінка, пакупнік.
4. Разбярыце словы па саставу.
Прыбрэжны, паляцелі, асінавы, падасінавікі, прыгоркі, сланіха.
5. З дадзенных слоў складзіце і запішыце сказы. Абазначце корань у аднакаранёвых словах.
За, вырас, вёскай, лес, бярозавы. Бярозак, у, было, многа, лесе. Ствалы, у, стройная, бяроз, белыя,
маладых. Бярэзніку, у, расло, густым, падбярозавікаў, многа.
Кантрольная работа па тэме: «Слова і яго склад» 3 клас
Варыянт - 1
1. Пры дапамозе прыставак за-, пры-, пад, пера- утварыце аднакаранёвыя словы. Вызначце
прыстаўкі. расці
2. Запішыце словы з супрацьлеглым значэннем. Абазначце прыстаўкі.
Заклеіў, адкрыў, прынёс.
3. Абазначце ў словах суфіксы.
Звярок, грыбнікі, зайчык, рабінка, пакупнік.
4. Разбярыце словы па саставу.
Прыбрэжны, паляцелі, асінавы, падасінавікі, прыгоркі, сланіха.
5. З дадзенных слоў складзіце і запішыце сказы. Абазначце корань у аднакаранёвых словах.
За, вырас, вёскай, лес, бярозавы. Бярозак, у, было, многа, лесе. Ствалы, у, стройная, бяроз, белыя,
маладых. Бярэзніку, у, расло, густым, падбярозавікаў, многа.
Кантрольная работа па тэме: «Слова і яго склад» 3 клас
Варыянт - 1
6. Пры дапамозе прыставак за-, пры-, пад, пера- утварыце аднакаранёвыя словы. Вызначце
прыстаўкі. расці
7. Запішыце словы з супрацьлеглым значэннем. Абазначце прыстаўкі.
Заклеіў, адкрыў, прынёс.
8. Абазначце ў словах суфіксы.
Звярок, грыбнікі, зайчык, рабінка, пакупнік.
9. Разбярыце словы па саставу.
Прыбрэжны, паляцелі, асінавы, падасінавікі, прыгоркі, сланіха.
10. З дадзенных слоў складзіце і запішыце сказы. Абазначце корань у аднакаранёвых словах.
За, вырас, вёскай, лес, бярозавы. Бярозак, у, было, многа, лесе. Ствалы, у, стройная, бяроз, белыя,
маладых. Бярэзніку, у, расло, густым, падбярозавікаў, многа.
Кантрольная работа па тэме: «Слова і яго склад» 3 клас
Варыянт - 2
6. Пры дапамозе прыставак за-, пры-, пад, пера- утварыце аднакаранёвыя словы. Вызначце
прыстаўкі. ехаць
7. Запішыце словы з супрацьлеглым значэннем. Абазначце прыстаўкі.
Адляцець, уключылі, зайшоў.
8. Абазначце ў словах суфіксы.
Лясок, леснік, дожджык, асінка, будаўнік.
9. Разбярыце словы па саставу.
Бязмежны, пабеглі, рабінавы, падбярозавік, грыбнікі, бабраняты.
10. З дадзенных слоў складзіце і запішыце сказы. Абазначце корань у аднакаранёвых словах.
За, вырас, вёскай, лес, бярозавы. Бярозак, у, было, многа, лесе. Ствалы, у, стройная, бяроз, белыя,
маладых. Бярэзніку, у, расло, густым, падбярозавікаў, многа.
Кантрольная работа па тэме: «Слова і яго склад» 3 клас
Варыянт - 2
11. Пры дапамозе прыставак за-, пры-, пад, пера- утварыце аднакаранёвыя словы. Вызначце
прыстаўкі. ехаць
12. Запішыце словы з супрацьлеглым значэннем. Абазначце прыстаўкі.
Адляцець, уключылі, зайшоў.
13. Абазначце ў словах суфіксы.
Лясок, леснік, дожджык, асінка, будаўнік.
14. Разбярыце словы па саставу.
Бязмежны, пабеглі, рабінавы, падбярозавік, грыбнікі, бабраняты.
15. З дадзенных слоў складзіце і запішыце сказы. Абазначце корань у аднакаранёвых словах.
За, вырас, вёскай, лес, бярозавы. Бярозак, у, было, многа, лесе. Ствалы, у, стройная, бяроз, белыя,
маладых. Бярэзніку, у, расло, густым, падбярозавікаў, многа.