Презентация "Сүз төркемнәре" 4 класс

Подписи к слайдам:
Тема:Сүз төркемнәре (исем,сыйфат, фигыль, зат алмашлыгы) Эш сүзен тиешле килешләргә куеп язарга
 • Авыр .... күмәк кул җиңә.
 • Калган ....кар ява.
 • Авыр .....калач ашата.
Фигыльләрне өстәп языгыз
 • Кем ....,шул ..... .
 • Тырышкан ......, ташка кадак ...... .
 • Бүгенге эшне иртәгә ..... .
Сыйфатларны куярга.
 • .....кеше-акмас су.
 • .....кеше-.....кеше.
 • Хезмәте ...-җимеше .... .
Мин,син,ул алмашлыкларын тиешле килешләргә куеп язарга
 • Эш дигәндә .... бармам,аш дигәндә ..... калмам.
 • Ялкауга эш кушсаң,.... ...... акыл өйрәтер.
 • ....эшне сөйсәң, .... дә сөярләр.
Җөмләләрне тикшерергә
 • Эш остадан курка.
 • Һөнәрле кул үлмәс.
 • Кеше яраткан эшен яхшы эшли.
Морфологик анализ
 • Остадан - исем, уртаклык, берлек санда, чыгыш килешендә, тамыр, җөмләдә тәмамлык.
 • Курка - фигыль, нишли?, хикәя фигыль, барлыкта, хәзерге заман, 3 зат берлектә, җөмләдә хәбәр.
 • Һөнәрле - сыйфат,нинди?,ясалма, җөмләдә аергыч
Сүз төркемнәре
 • исем
 • сыйфат
 • фигыль
 • Зат алмашлыгы
 • Соравы:кем?нәрсә?
 • -Мәгънәсе,
 • -ялгызлыкмы, уратаклыкмы,
 • -саны,
 • -килеше,
 • -ясалышы,
 • -җөмләдәге урыны
 • Соравы:нинди?кайсы?
 • -Мәгънәсе
 • -нинди билгене белдерә,
 • -ясалышы,
 • -дәрәҗәсе
 • -җөмләдәге урыны
 • Соравы:нишли?
 • -мәгънәсе:эш-хәрәкәтне белдерә
 • -төре,
 • -заманы;
 • барлыкта,юклыктамы;
 • -Зат-саны;
 • -җөмләдәге урыны
 • -Исемне алмаштырып килә;
 • -заты,
 • -саны,
 • -килеше,
 • -җөмләдәге урыны
Җөмлә кисәкләре
 • Баш кисәкләр Ия-кем?нәрсә?Хәбәр –нишли?
 • Иярчен кисәкләр Аергыч-нинди?кайсы?
 • Хәл-кайда? ничек? Кайчан?
 • Тәмамлык-баш килештән кала килеш сораулары
Өй эше
 • Җөмлә кисәкләрен, сүз төркемнәрен билгеләргә.
 • 1. Агачны яфрак бизи, кешене хезмәт бизи.
 • 2. Эшнең башы гына авыр. 3.Эшләп аша, күп яшә.
 • 4.Ашаганда мин телсез, эшләгәндә мин өнсез.
 • 5.Аның эше тауга каршы тәгәри.
 • 6. Сүзең белән мактанма, эшең белән мактан.