Технологическая карта "Уртаклык һәм ялгызлык исемнәр" 4 класс

Татар теле дәресенә технологик карта
4 нче сыйныф, УМК “Перспектива”
Тема
Уртаклык һәм ялгызлык исемнәр
Максат
Уртаклык, ялгызлык исемнәр турында күзаллау булдыру.
Укучыларның уйлау, фикерләү сәләтен, иҗади активлыгын, дөрес язу
күнекмәләрен үстерү.
Үзара дуслык, ярдәмчеллек сыйфатлары тәрбияләү.
Планлаштырылган
нәтиҗә
Уртаклык, ялгызлык исемнәрне билгели белү һәм дөрес язу күнекмәсе
булдыру.
Төп төшенчәләр
Ялгызлык, уртаклык исемнәр
Предметара бәйләнеш
Рус теле, әйләнә-тирә дөнья
Эшне оештыру төрләре
Фронталь, индивидуаль, парлап эшләү
Чыганаклар :
- төп
- өстәмә
1. И.Х.Мияссарова, К.Ф.Фәйзрахманова . Татар теле. Татар телендә башлангыч
гомуми белем бирү мәктәбенең 4 нче сыйныфы өчен дәреслек, 2 кисәктә,
Казан, “Мәгариф-Вакыт” нәшрияты, 2014, 1 нче кисәк.
2. И.Х.Мияссарова, К.Ф.Фәйзрахманова . Татар теле: 4 нче сыйныф: укытучы
өчен методик кулланма, Казан, “Мәгариф-Вакыт” нәшрияты, 2014
1. Презентация Power Point - “Исем
2. Дидактик карточкалар
Дәрес этаплары
Дәрес этабының
максаты
Укытучы эшчәнлеге
Укучы эшчәнлеге
Универсаль уку
гамәлләре (УУГ)
ШУУГ –шәхескә
кагылышлы
универсаль уку
гамәлләре
РУУГ- регулятив
универсаль уку
гамәлләре
ТБУУГ- танып белү
универсаль уку
гамәлләре
КУУГ-
коммуникатив
универсаль уку
гамәлләре
Оештыру. Эшкә
кызыксыну
тудыру
Укытучы өчен
максат:
психологик уңай
халәт барлыкка
китерү
Балаларда яхшы
кәеф, эшлисе килү
халәте тудыру.
Елмаеп карагыз
дөньяга ,
Рәхәт бит яшәве,
шулаймы,
Елмаеп яшәсәң көн
саен,
Укырга,уйларга бик
җайлы.
- Шушы күтәренке
кәефтә дәресебезне
башлап җибәрик.
Шигырьне хор белән
әйтү
КУУГ: классташлар
һәм укытучы белән
уку эшчәнлеген
оештыруда
хезмәттәшлек итү
ШУУГ: үзмаксат кую
Актуальләштерү.
Яңа материалны
үзләштерүгә
ихтыяҗ тудыру
Укытучы өчен
максат:
Исем турында
элек үзләштергән
белемнәрне
мөстәкыйль
рәвештә искә
төшерү
мөмкинлеге
булдыру
Укучылар өчен
максат: исемнең
соравын
,мәгънәсен аңлата
белү.
1.Клок Баддис
ярдәмендә парлашу.
2.Таймд Пэа Шэа.
3.Исем турында
иптәшең нәрсә диде?
4.Экранга карыйк ,
әйтелгән фикерл
әрнең дөреслеген
тикшерик.
5.Экрандагы картина
буенча исемнәрне
атыйк.
6. Матур язу
күнегүе.Сүзлек
диктанты. Абдулла
Алиш,әкиятче,Кызыл
Калфак, герой,
шәһәр,Болгар,
“Сертотмас
үрдәк,”әкият.
7.Орфаграммаларны
күрсәтегез.
1.Парлашалар.
2. Парларда исем
турында белгән
белемнәрне бер-
берсенә
сөйлиләр.(билгеле
бер вакыт
аралыгында).
3.Исем турында
сөйлиләр.
4.Экранда
язылганнарны хор
белән уку.
5.Рәсем буенча
исемнәрне атау.
6.Бер укучы тактада
яза,калганнары
дәфтәрдә.
7.Орфаграммаларны
билгеләү.
8.Ике төркемгә
бүләләр.
ТБУУГ: исемнәрнең
төп билгеләрен
аерып күрсәтеп
кагыйдә
формалаштыру
РУУГ:
кагыйдәләрне,
күрсәтмәләрне
истә тотып
гамәлләр кылу
КУУГ: тыңлый белү,
диалог төзүдә һәм
коллектив фикер
алышуда катнашу
8.Сүзләрне 2
төркемгә бүлегез.
Уку мәсьәләсен
кую
Укытучы өчен
максат:
яңа белемнәр
кабул итүне
оештыру һәм
үзләштерүгә
юнәлеш бирү
Укучылар өчен
максат: килеп
туган уку
мәсьәләсен
анализлау;
дәреснең темасын,
максатын билгели
белү
.- Бүгенге дәрестә
нәрсә турында
өйрәнәчәкбез?
Экранда күрсәтелә.
-Дәрескә нинди
максат куярсыз?
Укучыларның
җаваплары
Ялгызлык һәм
уртаклык исемнәр.
Ялгызлык , уртаклык
исемнәр турында
яңа белемнәр
туплау.
ТБУУГ: танып белү
мәсьәләсен
мөстәкыйль
ачыклау һәм
максат кую
РУУГ: кагыйдә,
инструкуцияләрне
истә тоту һәм
аларга ияреп
гамәлләр кылу
КУУГ: коллектив
фикер алышуда
катнашу
Танып-белү
эшчәнлеге. Уку
мәсьәләсен
чишү.
Укытучы өчен
максат: Ялгызлык ,
уртаклык исемнәр
турында яңа
белемнәр тупларга
ярдәм итү.
Укучылар өчен
максат: Ялгызлык ,
уртаклык исемнәр
турында
мисаллар китереп
раслый белү
Классташларыгызның
сөйләмен тыңлап
үтик.
Экранда күсәтелә.
Балаларның
җаваплары
Сабирҗанов Фәнил
ялгызлык исемнәр
кертеп гаиләсе
турында сөйли.
Укучылар
сөйләмдәге
ялгызлык исемнәрне
әйтәләр.
Хусаинова Миләүшә
йорт хайваннары
турында сөйли.
Укучылар
сөйләмдәге
ялгызлык исемнәрне
әйтәләр.
ТБУУГ: уку
мәсьәләсен чишүдә
логик фикерләү,
төп билгеләрне
аерып алу
нигезендә
кагыйдә
формалаштыру
КУУГ: үз фикереңне
тулы һәм төгәл
итеп әйтә белү
РУУГ: үз
эшчәнлегеңне
контрольгә алу
Динамик пауза
Укытучы исемнәрне
бутап әйтә .
Ялгызлык исем
әйткәндә кулларны
өскә күтәрәләр,
уртаклык исемдә
парлашалар.
Яңа белемнәрне
ныгыту
Укытучы өчен
максат:
яңа мәгълүмат
туплауда өстәмә
әдәбият куллану;
белемнәрне
күнегүләр
ярдәмендә ныгыту
мөмкинлеге
булдыру
Укучылар өчен
максат: яңа
белемнәрне
дәреслек һәм
өстәмә әдәбият
кулланып
камилләштерү
Дидактик уен.
-Тау сүзенә ялгызлык
исемнәр әйтик.
-Авыл сүзенә
ялгызлык исемнәр
әйтик.
-Нинди исемнәрне
уртаклык исемнәр
дибез.?
-Нинди исемнәрне
ялгызлык исемнәр
дибез.?
-Ялгызлык исемнәргә
нәрсәләр керә?
Бирелгән текст
өстендә эшләү.
Балаларның
җаваплары
Тау-Урал
Тау-Кавказ
Тау-Саян
Укучылар
кагыйдәләрне
чыгаралар.
Дәреслектәге
кагыйдә белән
чагыштырабыз.
Укучылар тестны
күчереп язалар.
Ялгызлык
исемнәрне
билгелиләр.
РУУГ: үзконтроль,
биремнәрне
үтәүнең дөреслеген
тикшерү
ШУУГ: күршеңә
ярдәм итүдә танып
белү инициативасы
күрсәтү
ТБУУГ: яңа
мәгълүмат
туплауда
“Аңлатмалы
сүзлек” куллану
КУУГ: мәгълүмат
туплауда үзара
хезмәттәшлек
инициативасы
күрсәтү,
иптәшеңнең
гамәлләрен бәяләү
Яңа белемнәрне
мөстәкыйль
куллану һәм
тикшерү
Укытучы өчен
максат: яңа
белемнәрне
мөстәкыйль
куллану
мөмкинлеге
булдыру
Укучылар өчен
максат:
Ялгызлык,уртаклык
исемнәр турында
белемнәрне
практик куллана
белү
Сингапур алымы
Парларда эшләү.
Укучылар терәк-
схемага таянып
җавап бирәләр.
Уйланылган сүз
ялгызлык исем,
чөнки ........
Уйланылган сүз
уртаклык исем,
чөнки ....
ШУГГ: үз
мөмкинлекләреңне
белү-белмәү
чикләрен чамалау
ТБУУГ: фикерләүдә
логик чылбыр төзү
РУУГ: эшләнгән
эшнең сыйфатын
һәм дәрәҗәсен
билгеләү
КУУГ: күршең
белән
хезмәттәшлек итү
Уку эшчәнлеген
Укытучы өчен
1. Рефлексия.
ШУУГ: үз
йомгаклау.
максат: дәрестәге
эшчәнлекне
анализлау,
белемнәрне
бәяләү һәм
киләчәккә
перспектива
билгеләү
Укучылар өчен
максат: үз
фикереңне
дәлилләү, дәрестә
алган
белемнәрнең
әһәмиятен аңлау,
аларны киләчәктә
куллана белү
Укытучы өчен
максат: өй эшен
хәбәр итү, аны
башкару ысулын
аңлату
Укучылар өчен
максат: өй эшен
дөрес башкару
- Бүгенге дәрестән
үзегез өчен нинди
яңалыклар алдыгыз?
Дәрес сезгә нәрсә
бирде?
2. Белемнәрне
бәяләү.
3. Өй эше.90 нчы
күнегү. хикәя тРәсем
буенча ялгызлык,
уртаклык исемнәрне
кулланып хикәя
төзеп яз.
Балаларның
җаваплары
уңышларың /
уңышсызлыкларың
сәбәпләре турында
фикер йөртү
РУУГ: үз
эшчәнлегеңне
контрольгә алу
Шәүкәт Галиев Татарстанның Апас районы Олы
Бакырчы авылында туа. Мәскәү шәһәрендә
оештырылган әдәби курсларда укый. Казанда
“Чаян”журналында эшли. Аның балалар өчен
язылган ”Шәвәли”, “Камырша”,”Тәмле йорт”
исемле китаплары бар. Ул Г.Х.Андерсен
исемендәге Халыкара Почётлы диплом иясе.