Технологическая карта урока "Я і навакольны свет. Я і раслінны свет" 1 класс

Тэхналагічная карта ўрока беларускай мовы ў 1 “А” класе
Настаўнік пачатковых класаў Вронская Вольга Браніславаўна
Тэма ўрока: Я і навакольны свет. Я і раслінны свет.
Мэты ўрока: Пазнаёміць з казкай “Дзьмухавец - Пузанчык”. Вучыцца аўдзіраванню на матэрыяле казкі. Вучыць правільна чытаць па-беларуску, правільна
ўспрымаць і вымаўляць у адпаведнасці з маўленчым узорам гукі [дз’] і [ц’], іх спалучэнні ў словах. Пашыраць слоўнікавы запас вучняў па тэме “Кветкі”.
Развіваць маўленне. Выхоўваць любоў да роднай прыроды, зацікаўленасць навакольным асяроддзем, беражлівыя адносіны да раслін.
Абсталяванне: малюнкі кветак, схемы-апоры, сігнальныя карткі.
Тып урока: урок-гульня з нетрадыцыйнай формай навучання.
Этапы ўрока
Задачы кожнага этапа
Дзейнасць настаўніка
Дзейнасць вучня
Запланаваныя
(чакаемыя) вынікі
1.Арганізацыйны
момант
Настроіць вучняў на
вучэбную дзейнасць
Прывітанне.
Праверка гатоўнасці вучняў да
ўрока.
Хуткае ўключэнне ў працоўны рытм урока.
Станоўчы эмацыянальны
настрой.
Стварэнне камфортнага
становішча.
2. Узнаўленне
ведаў
Узнавіць веды з мінулага
ўрока
Выхаваўчы момант.
Фанетычная зарадка.
Адказы на пытанні настаўніка.
Сістэматызацыя ведаў.
3. Засваенне новых
ведаў
Аўдзіраванне
Пазнаёміць з новай казкай.
Вучыць аўдзіраванню на
матэрыяле казкі.
Фармулёўка разам з вучнямі
тэмы і мэты ўрока.
Праца над інтанацыяй.
Слоўнікавая работа.
Слуханне казкі.
Інсцэніроўка ўрыўка.
Паспяховае першаснае
засваенне новага
матэрыялу.
Задавальненне ад удзелу ў
агульным працэсе.
4. Замацаванне
вывучанага
Замацаваць атрыманыя
веды.
Павысіць узровень
асмыслення вывучанага
матэрыялу.
Развіваць маўленне.
Пашыраць слоўнікавы
запас.
Стварэнне праблемнай
сітуацыі.
Выхаваўчы момант пра
беражлівыя адносіны да раслін.
Адказы на пытанні па асэнсаванні пачутага.
Хвілінка адкрыццяў.
Чытанне слоў.
Адгадванне загадак.
Гульня “Колеры вясёлкі”.
Размалёўка кветак.
Гульня “Будзь уважлівы”
Павышэнне ўзроўню
асэнсавання вывучанага
матэрыялу. Разуменне
вучнямі задання, жаданне
выканаць яго.
5. Вынік урока
Падвесці вучняў да
ўсведамлення дасягнутых
мэт і задавальнення ад
работы на ўроку.
Узнаўленне тэмы і мэты ўрока з
дапамогай пытанняў.
Адказы на пытанні настаўніка па тэме
ўрока.
Паказваюць словы і гукі, з якімі
пазнаёміліся на ўроку.
Дасягненне задач урока.
Стварэнне сітуацыі
поспеху.
6. Рэфлексія
Выявіць пачуцці і
адчуванні, узнікшыя ў
вучняў на працягу ўрока.
Патрыятычнае выхаванне.
Чытанне верша як
падагульненне ўрока.
Састаўленне букета з валошак і рамонкаў.
Дзеці ацэньваюць сваю дзейнасць на ўроку,
карысць гэтай працы для сябе і свой уклад у
сумесную вучэбную дзейнасць.
Лагічны канец урока.