Презентация "Педагогічна діяльність Г. Сковороди"

Подписи к слайдам:
Педагогічна діяльність Г.Сковороди.
 • Український Сократ;
 • степовий Ломоносов;
 • наш Піфагор;
 • Лейбніц;
 • « мандрівний університет».
Педагогічні погляди Григорія Сковороди органічно втілені в літературній творчості, вони спираються на його філософію і пов’язані зі славетними сократівськими діалогами та етичними проблемами в Європі XVIII століття.
 • Педагогічні погляди Григорія Сковороди органічно втілені в літературній творчості, вони спираються на його філософію і пов’язані зі славетними сократівськими діалогами та етичними проблемами в Європі XVIII століття.
 • У педагогічних поглядах Г. С. Сковороди віддзеркалилися головні напрями прогресивної педагогіки:
 • гуманізм,
 • народність,
 • природовідповідність,
 • висока моральність ,
 • патріотизм.
Педагогічні погляди мислителя в різній мірі розкриваються у
 • Притчі «Благородарный Эродий»
 • Вірші «Убогий жайворонок»
 • Збірках творів: “Сад божественних пісень”, “Басні Харковськіє”
Г. С. Сковорода висміював дворянсько- аристократичне виховання і протиставляв йому позитивний ідеал виховання, мета якого - створення гармонійно розвиненої людини.
 • Г. С. Сковорода висміював дворянсько- аристократичне виховання і протиставляв йому позитивний ідеал виховання, мета якого - створення гармонійно розвиненої людини.
У притчі “Вдячний Єродій” він глузує з українських дворян, які механічно копіюють французів і німців, розповідає про мавпу, що дає своїм дітям особливе, не таке, як у простого народу, - “благородне” виховання.
 • У притчі “Вдячний Єродій” він глузує з українських дворян, які механічно копіюють французів і німців, розповідає про мавпу, що дає своїм дітям особливе, не таке, як у простого народу, - “благородне” виховання.
Принцип гуманізму у педагогічних поглядах Г.С. Сковороди розкривається як розуміння вихователем думок, переживань і прагнень дитини, віру в благородне особистісне начало та в силу виховання.
 • Принцип гуманізму у педагогічних поглядах Г.С. Сковороди розкривається як розуміння вихователем думок, переживань і прагнень дитини, віру в благородне особистісне начало та в силу виховання.
 • “Найдорогоцінніший мій друже”, “Дорогий мій друже”, “Найулюбленіший друже”. Такі звернення - це, передусім, висока духовна і моральна культура педагога, який прагне, щоб і його вихованці були людьми вільними, високодуховними, щасливими.
Головна педагогічна ідея Сковороди — трудове виховання за принципом «спорідненості».
 • Молодь у навчальному закладі не лише навчається, а й осмислює благородну мету власного життя, зокрема — застосовувати свої знання у «спорідненій» праці.
 • На його думку, вчитель має виявляти нахили та можливості кожного учня та розвивати їх. Вчити людину треба того, до чого у неї природний нахил, що для неї передбачила «блаженная натура»: «Сокола досить швидко навчиш літати, але не черепаху». Педагог має розкрити духовну природу учня — його здатність до певної діяльності, щоб сприяти самопізнанню, моральному вдосконаленню. 
Сковорода відстоював принцип свідомого засвоєння знань.
 • Сковорода відстоював принцип свідомого засвоєння знань.
 • Тільки тоді знання стають міцними й цінними, коли знаходять своє практичне застосування; як дидакт, він активно виступав проти схоластичного навчання, рішуче засуджуючи «зубрячку».
Г.С. Сковорода психологічно дуже тонко зауважив, що без здивування нема творчого пошуку - «Шукати й дивуватися означає те ж саме».
 • Г.С. Сковорода психологічно дуже тонко зауважив, що без здивування нема творчого пошуку - «Шукати й дивуватися означає те ж саме».
 • Подив має бути супутником учня в навчанні, без нього нема творчості. Тільки емоційно підтримані знання формують цілісну особистість. Це дуже важливий момент у особистісно- зорієнтованому навчанні. саме».
Розумовий розвиток людини, на думку Г. Сковороди, необхідний для пізнання навколишнього світу і самої себе - щоб наблизитись до істини.
 • Розумовий розвиток людини, на думку Г. Сковороди, необхідний для пізнання навколишнього світу і самої себе - щоб наблизитись до істини.
 • Поєднуючи ідею народності і розумового виховання, мислитель наполягав на необхідності навчання всіх дітей, незалежно від їхнього соціального стану. Школа має бути доступною кожному, вона повинна враховувати інтереси кожної особистості. 
Виховний ідеал Г. Сковороди
 • скромність,
 • вдячність,
 • справедливість,
 • щирість, працьовитість,
 • життєрадісність,
 • сердечність,
 • великодушність.
 • На його думку, це природні риси, притаманні дітям від народження, але не всі пізнають їх у собі й дотримуються “блаженної натури”. 
Г. С. Сковорода вважав, що правильним шляхом до морального виховання є праця. Неробство - це найбільше зло.
 • Г. С. Сковорода вважав, що правильним шляхом до морального виховання є праця. Неробство - це найбільше зло.
Запорукою успішного виховання дітей, за Г. С. Сковородою, мають бути добрі настанови, викорінення поганих звичок.
 • Запорукою успішного виховання дітей, за Г. С. Сковородою, мають бути добрі настанови, викорінення поганих звичок.
У своїх наукових працях та художніх творах він підніс роль батьківського виховання. Якщо батьки не виконують своїх обов’язків перед дітьми, то стають винуватцями всіх їхніх бід. 
 • У своїх наукових працях та художніх творах він підніс роль батьківського виховання. Якщо батьки не виконують своїх обов’язків перед дітьми, то стають винуватцями всіх їхніх бід. 
Навчання і виховання має бути ненав’язливим, тактовним, але послідовним і системним. Сковорода вважав недопустимим прагнення деяких батьків виховувати дитину за довільно вигаданою «моделлю».
 • Навчання і виховання має бути ненав’язливим, тактовним, але послідовним і системним. Сковорода вважав недопустимим прагнення деяких батьків виховувати дитину за довільно вигаданою «моделлю».
 • Якщо молода людина наділена схильністю до хліборобської праці, то не слід намагатися зробити з неї вчителя або священика.
Вся спадщина письменника-філософа пронизана педагогічними настановами, що не втрачають своєї актуальності й до сьогодні.
 • Вся спадщина письменника-філософа пронизана педагогічними настановами, що не втрачають своєї актуальності й до сьогодні.
 • Поміркуймо хоча б над такими:
 • «Хто помірно, але постійно вивчає предмети, тому навчання — не труд, а втіха. Хто думає про науку, той любить її, а хто її любить, той ніколи не перестає учитись, хоча б зовні він і здавався бездіяльним».
«Правильно використав час той, хто пізнав, чого треба уникати і чого домагатися». «...Найкраща помилка та, яку допускають при навчанні».
 • «Правильно використав час той, хто пізнав, чого треба уникати і чого домагатися». «...Найкраща помилка та, яку допускають при навчанні».
 • Чому?
На думку Г.С. Сковороди, людина народжується для щастя і основне завдання педагога - не зашкодить вільному її розвиткові відповідно до нахилів і здібностей, даних природою. (Основа розвивального навчання сучасності).
 • На думку Г.С. Сковороди, людина народжується для щастя і основне завдання педагога - не зашкодить вільному її розвиткові відповідно до нахилів і здібностей, даних природою. (Основа розвивального навчання сучасності).
Педагогічні пріоритети Г.С. Сковороди, а отже і педагогічна мета - навчити людину самопізнанню, рефлексії, адекватному сприйняттю світу і себе в ньому, а також постійному набуттю нових знань і самовдосконаленню, тобто саморозвитку. 
 • Педагогічні пріоритети Г.С. Сковороди, а отже і педагогічна мета - навчити людину самопізнанню, рефлексії, адекватному сприйняттю світу і себе в ньому, а також постійному набуттю нових знань і самовдосконаленню, тобто саморозвитку. 
 • Підготувала: студентка групи ПО45 Венгрин Тетяна