Презентация "Педагогічна спадщина К. Ушинського"

Подписи к слайдам:
Педагогічна спадщина К. Ушинського Виконала: студентка першого курсу факультету психології групи ДК-15-1 Корзунова Надія Дмитрівна

Дніпропетровськ 2015

Костянтин Ушинський Костянти́н Дмитро́вич Уши́нський (нар.19 лютого (2 березня) 1824, Тула, Російська імперія — †22 грудня 1870 (3 січня 1871), Одеса, Херсонська губернія, Російська імперія) — освітній діяч Російської імперії, педагог, кандидат юриспруденції і правознавець українського походження, один із засновників педагогічної науки та народної школи у Російській імперії, автор праць з теорії й історії педагогіки, підручників для початкового навчання і статей з педагогіки. Педагогічні погляди К. Ушинського. Теоритичне обґрунтування педагогіки Тогочасна педагогіка скрізь перебувала, як зазначав Ушинський, у немовляцтві і не виходила за межі педагогічних правил та настанов. Але виховання має свої об’єктивні закони і педагогу необхідно знати ці закони. Ушинський вважав, що педагогіка може стати наукою у повному смислі слова, якщо вона буде тісно пов’язана з життям, виражати потреби суспільства і спиратися на дані наук про людину.
 • Педагогіку, як вказує Ушинський, не можна назвати наукою у строгому значенні цього слова.
 • Їй неможливо навчитись як математиці, хімії, астрономії.
 • Крім знань вона передбачає й уміння застосовувати їх на практиці.
 • Педагогіка не досліджує минулого чи теперішнього, а має на меті створення нового, чого ще не було.
 • Ушинський називає педагогіку найвищим мистецтвом.
 • Вона задовольняє найвищу із потреб людини – удосконалення людської природи: "Вихователь – є художник, вихованець – художній твір; школа – майстерня, де з грубого куска мармуру виникає подібність божества".
Теоритичне обґрунтування педагогіки Найважливішим джерелом педагогічних знань Ушинський називав педагогічну літературу, яка потрібна як для вчителів, так і для батьків. Принцип народності виховання
 • Центральна ідея у педагогічній системі Ушинський - принцип народності виховання.
 • Народність – це національна самобутність народу і коріниться вона, на думку видатного педагога, перш за все, у характері народу.
 • Ушинський виступив проти намагань російського уряду провести шкільні реформи шляхом запозичення якоїсь іноземної системи виховання.
 • Вважав, що громадське виховання є продуктом довготривалого історичного розвитку нації, його неможливо придумати у кабінеті або запозичити в інших народів.
Принцип народності виховання Ушинський намагається творчо використати традиції народної педагогіки у своїй педагогічній системі. Це особливо добре проглядається у його підручниках , де він ознайомлює дітей з народним життям, широко використовує народний фольклор: приказки, загадки, прислів’я, казки, вірші. Принцип народності виховання
 • Найважливішою ознакою і найкращим виразником народності Ушинський називає рідну мову.
 • Оскільки виховання повинно бути народним, то, як вказує Ушинський, рідна мова повинна займати центральне місце у вихованні людини. Він критикував політику російського царизму в українських школах і наголошував, що навчання у них повинно відбуватися рідною мовою.
Проблема гармонійного розвитку і виховання особистості
 • У питаннях виховання К. Ушинський спирався на ідею гармонійного розвитку особистості.
 • Гармонійно розвинутою вважав людину, у якої поєднані розумова зрілість, моральна досконалість, фізична і естетична розвиненість.
 • Усі сторони виховання розглядав як єдиний процес, де вони, як і в дійсності, переплітаються між собою і обумовлюють одна одну.
Проблема гармонійного розвитку і виховання особистості
 • Основи морального виховання закладаються у сім’ї, де велике значення має устрій сімейного життя, стосунки між батьками тощо.
 • Продовжується моральне виховання у школі.
Проблема гармонійного розвитку і виховання особистості
 • Першоджерелом формування моральної сторони дитини, рівно як і всіх інших її сторін, у житті і у вихованні виступають засоби природи.
 • За твердженням Ушинського, ці засоби є найдоступніші для дитячого сприймання.
 • Головне завдання педагога – навчити дітей помічати і спостерігати красу природи.
 • Для цього він радив проводити екскурсії в природу, уроки на лоні природи, де діти пізнають красу і велич рідної землі.
Проблема гармонійного розвитку і виховання особистості
 • Велике значення на формування моральності дитини справляє гра: "Гра є вільна діяльність дитини. У ній формуються всі сторони душі людської, її розум, її серце, її воля..."
Проблема гармонійного розвитку і виховання особистості

Ушинський пропонує такі методи морального виховання дітей:

 • особистий приклад вихователів;
 • наслідування, яке повинно випливати із почуттів, прагнень і дій, що доступні дитині. Тоді воно стане внутрішнім і відрізнятиметься від зовнішнього мавпування;
 • вправи для вироблення моральних звичок: "Гарна звичка – це моральний капітал, процентами з якого людина користується все життя";
 • переконання. Виступав проти моралізаторства: "Привчаючи слухати слова моральності, ви готуєте лицемірів, які використовують їх як ширми для своїх власних вад. Все у школі і у викладанні повинно бути моральним, так щоб саме говорило за себе і не мало потреби в сентенціях";
 • покарання і заохочення. Рекомендує обережно ставитись і по можливості уникати їх: "Заохочення і покарання не нешкідливі гігієнічні засоби, які попереджують хворобу або виліковують її, а ліки, які витісняють хвороби з організму іншою хворобою."
Проблема гармонійного розвитку і виховання особистості
 • Окрім іншого, Костянтин Ушинський багато уваги приділяв фізичному розвитку людини. Він залишив після себе багато робіт, присвячених фізичному вихованню. Найвідоміші з них:
 • «Потреба відпочинку і сну»;
 • «Воля як влада душі над тілом»;
 • «Схильність до лінощів»;
 • «Фізіологічне пояснення довільності рухів»;
 • «Фізична теорія довільності рухів»;
 • «Мускули»;
 • «Загальні зауваження про фізичне виховання»
Костянтин Ушинський залишив після себе багато праць. Найвідоміші з його книг:

“Рідне слово”

“Людина як предмет виховання”

“Педагогічні твори”

“Проблеми педагогіки”

Велику увагу він також приділив написанню книжок для дітей. Висновок

Ушинський відіграв велику роль у розвитку освіти, школи і педагогічної думки українського народу. Його називають Учителем серця.

 • Він розвиває педагогічну науку і разом з тим філософію серця.
 • К.Д. Ушинський хотів показати, яким повинен бути вчитель і вихователь, він створив систему підготовки народних учителі.
 • Ідеї великого педагога актуальні і сьогодні у сучасній педагогіці.
Дякую за увагу!