Контрольная работа "Нитроқосылыстар және аминдер" 9 класс

Нитроқосылыстар және аминдер
1. Белгісіз екіншілік аминнің хлорсутекті тұзы молекуласындағы хлор атомының
массалық үлесі 43,55% - ке тең. Осы екіншілік аминнің молярлық массасын анықтаңыз.
Жауабы: 45г/моль
№2. Массасы 3,2 г кальций карбидінен алынған (шығым барлық жағдайда 100%)
аминсірке қышқылы реакцияға толық түсу үшін массалық үлесі 10% натрий гидроксиді
ерітіндісінің (ρ = 1,1 г/мл) қандай көлемі қажет болады?
Жауабы: 18,2 мл, NaOH ер.
№3. Метан мен этиламин газдарының қоспасын артық мөлшерде алынған тұз қышқылы
ерітіндісі арқылы өткізгенде, қоспаның көлемі 40% - ке кеміген. Бастапқы берілген
қоспадағы заттардың массалық үлестерін анықтаңыз.
Жауабы: 65,2% C
2
H
5
NH
2
; 34,8% CH
4
.
№4. Бензол, фенол және анилин қосылыстарынан тұратын қоспаның 30 г массасын
бейтараптау үшін массалық үлесі 17%, көлемі 49,7 мл (ρ=1,08 г/мл) тұз қышқылы
ерітіндісі жұмсалғаны анықталған. Берілген қоспаның бастапқыдағыдай массасын артық
мөлшерде алынған бром суымен өңдегенде, массасы 99,05 г тұнба түскен. Бастапқы
берілген қоспадағы заттардың массалық үлестерін есептеңіз.